Investera i din pension med en pensionsplan

Kommer dina inkomster att räcka till när du går i pension? Fisher Investments Norden diskuterar vilka pensionstyper som finns i Sverige och varför det är viktigt att ta med tidshorisont och tillgångsallokering i beräkningarna.


Pensionssparar du? Har du en egen pensionsfond eller förlitar du dig på den allmänna pensionen? Kommer dina sparade pengar och investeringar att räcka när du går i pension? Om du planerar att använda din pension för att finansiera pensionsåren är det viktigt att förstå hur pensionspengarna kommer att betalas ut (som en klumpsumma eller periodvisa utbetalningar) och hur dina pensionspengar kommer att investeras. Det är också viktigt att förstå de skattemässiga konsekvenserna av dina pensionsinkomster, huruvida du kan göra val kring dina investeringar och hur olika pensioner betalas ut under pensionsåren.

Ju tidigare du börjar planera och investera i din pension, desto bättre. När du utvärderar din portfölj och inkomst från pensioner bör du räkna ut om dina inkomster kommer att täcka alla dina behov under pensionsåren, eller om du behöver ytterligare intäkter. Om du inte planerar på rätt sätt inför framtiden kan det leda till att du inte har tillräckliga inkomster när du gått i pension.

Pensioner och pensionssparande i Sverige

I Sverige finns det flera olika pensioner för löntagare och andra medborgare. Nedan följer information om de vanligaste pensionstyperna och vad du bör tänka på när du funderar över hur du ska använda dessa pensioner och pensionsinvesteringar i din övergripande finansiella plan.

  • Garantipension: Du kan vara berättigad till den grundläggande pension som kallas för garantipension. För att få ut garantipensionens hela belopp måste du ha bott i Sverige i minst tre år. Du måste även ha varit svensk medborgare i minst tre år och ha uppnått pensionsåldern – vilken 2017 var 65 år. Det finns även andra regler och alternativ gällande när du kan börja ta ut den här pensionen, så det kan vara en bra idé att prata med en ekonomisk rådgivare för att förstå dina valmöjligheter.
  • Inkomstpension: Den här pensionen ser olika ut beroende på om du är född före eller efter 1938. För personer födda efter 1938 är inkomstpensionen i allmänhet något lägre än för personer födda före 1938. Pengarna kommer från en procentandel av dina skattepliktiga inkomster. Så ju mer du har tjänat, desto högre pensionsbelopp. Den årsinkomst som används för att beräkna pensionen har dock ett tak. För att vara behörig för inkomstpension måste du ha uppnått pensionsåldern samt ha uppfyllt kraven gällande antalet yrkesverksamma år. Antalet år varierar beroende på om du är en del av det nya eller gamla systemet.
  • Premiepension: Gäller för alla löntagare som uppfyller det årliga inkomstkravet. Medborgare som är bosatta i andra länder kan fortfarande vara behöriga för premiepension. Utbetalningarna kan börja redan vid 61 års ålder, men du kan potentiellt öka det utbetalade beloppet genom att senarelägga dem. Du kan själv välja hur pengarna i premiepensionen ska investeras och du har möjlighet att välja mellan olika fonder. Kom ihåg att dina pensionsinvesteringar bör fokusera på din personliga situation och dina långsiktiga investeringsmål.
  • Tjänstepension: Många arbetsgivare i Sverige erbjuder sina anställda tjänstepension. Tjänstepensionen betalas av arbetsgivaren och de investerade pengarna ger dig inkomster under pensionsåren. Den här pensionen är väldigt viktig för personer som pensionssparar i Sverige, och på samma sätt som för premiepensionen har du ett visst mått av inflytande över hur din tjänstepension investeras. Du bör prata med din arbetsgivare för att ta reda på om du har tjänstepension.

Kom ihåg att din pension består av flera olika delar och att det kan finnas ytterligare alternativ för dig.

Oavsett vilka delar du har tillgång till bör du känna till de skattemässiga konsekvenserna för varje alternativ. Din inkomst och pensionsinkomst kan beskattas på olika sätt när du når pensionsåldern, så det är viktigt att du förstår hur dessa förändringar kan påverka din personliga situation. Det är möjligt att din pensionsinkomst beskattas på samma sätt som din arbetsinkomst. Eftersom du måste räkna in skatternas inverkan i din övergripande plan kan det vara en bra idé att prata med en skatterådgivare.

Din tillgångsfördelning

Det är viktigt att du tar reda på hur mycket du kan förvänta dig att få utbetalt från varje pension eller konto när du uppnår pensionsåldern. Om du har möjlighet att påverka investeringarna på dessa konton måste du också bestämma vilken tillgångsfördelning som är bäst för dina målsättningar, din riskprofil och dina personliga omständigheter.

När du ser över din tillgångsfördelning måste du räkna ut tidshorisonten för dina investeringar – med andra ord, hur länge dina pengar måste räcka. Tidshorisonten för dina investeringar är inte nödvändigtvis samma sak som din förväntade livslängd. Tidshorisonten kan även inkludera din partners eller dina barns förväntade livslängder. När du fattar beslut om din tillgångsfördelning måste du även tänka på vilka behov du har när det gäller penningflöde och investeringstillväxt. Du måste även ta med i beräkningarna hur inflationen kommer att påverka din köpkraft över tid. Om du underskattar inflationens inverkan eller din potentiella tidshorisont kan det innebära att din inkomst inte kommer att täcka dina pensionsbehov.

Du måste också avgöra hur stor din risktolerans är. Om du föredrar låg risk är det kanske bäst att investera i värdepapper med låg volatilitet. Men se till att du förstår avvägningen mellan risk och avkastning när du fattar detta beslut. Lägre risk innebär förmodligen även lägre långsiktig avkastning, vilket kan innebära att du inte når upp till dina långsiktiga investeringsmål och tvingas justera ned ditt penningflöde. En ekonomisk rådgivare kan hjälpa dig med de här viktiga besluten och hitta en metod som passar dig.

Pensionsrådgivning från Fisher Investments Norden

De flesta investerare har någon typ av pension, men det kan vara svårt att avgöra huruvida pengarna kommer att räcka under pensionsåren. Kommer du att behöva mer? Om du har investeringskonton eller pensionsinvesteringar bör du fundera på om du behöver hjälp med din tillgångsfördelning. Fisher Investments Norden kan hjälpa dig att se över och utvärdera dina nuvarande investeringar och pensionsinvesteringar.

Kontakta Fisher Investments Norden i dag för att prata med en av våra representanter, eller ladda ner en av våra investeringsguider för mer information.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.