Pensionslösningar

Det finns ingen lösning för pensionsplanering som passar alla hur avgör du vilken plan som är bäst för dig? Fisher Investments Norden tar upp några viktiga saker att tänka .


Investerare är ofta ute efter en enkel lösning för att uppnå alla sina mål för pensionen. Men det finns inget självklart svar. Alla enskilda strategier varierar beroende på målsättning och omständigheter – som kan förändras med tiden. Även om vissa investerare kan förlita sig mer på sin investeringsportfölj när det gäller löpande penningtillgång kan andra få nöja sig med sin pension när de lämnar arbetslivet.

För att hitta rätt lösning för dig bör du börja med att bedöma dina långsiktiga ekonomiska behov och göra en uppskattning av hur mycket pengar du behöver. Utöver att täcka kostnaderna för din pension kanske dina mål inkluderar att få dina tillgångar att växa så mycket som möjligt eller nå en viss summa som du vill lämna efter dig. Vissa investerare planerar att spendera alla sina besparingar under pensionen – men var försiktig. Utan tillräcklig planering finns risken att dina pengar tar slut under din livstid. När du har fastställt dina långsiktiga investeringsmål kan du börja fundera över hur du ska uppnå dem.

Be om råd eller agera på egen hand

När du ser över dina behov för pensionen är det ofta klokt att konsultera en ekonomisk rådgivare. Att fatta investeringsbeslut kan vara svårt i dagens ständiga nyhetsflöde och intensiva medieklimat. Vem bör du lita på? Portföljförvaltning kan vara ett heltidsjobb och många är helt enkelt för upptagna för att konstant följa all information om finansmarknaderna. Många pensionärer vill hellre slappna av och spendera tid med familjen än att hålla koll på sin investeringsportfölj. Vissa privatpersoner som investerar har problem med att välja en investeringsstrategi och att förvalta den utifrån sina behov när de förändras. Det kan vara lätt att fatta instinktiva eller känslomässiga beslut som kan skada portföljens långsiktiga avkastning. I sådana fall kan råd från en pålitlig rådgivare förbättra chansen att uppfylla dessa långsiktiga mål.

Bestäm tidshorisonten för din investering

Ett misstag vissa investerare begår är att underskatta tidshorisonten för sina investeringar – det vill säga hur länge pengarna måste räcka. Att inte planera för en tillräckligt lång tidshorisont kan försätta dig i en farlig position om dina pengar måste räcka längre än du från början trott. Investerare planerar ibland utifrån den genomsnittliga livslängden och bortser ifrån att detta bara är uppskattningar och att de kan komma att leva betydligt längre än genomsnittet. Att planera för en längre tidshorisont kan hjälpa dig att undvika svårigheter senare i livet.

Innan du börjar leta efter en pensionslösning bör du också fundera över om pengarna behöver räcka bortom ditt eget liv. Kommer din partner att vara beroende av din investeringsportfölj som inkomst? Har du andra efterlevande som kommer att behöva ditt ekonomiska stöd när du är borta? Beroende på hur du besvarar dessa frågor kan din tidshorisont vara betydligt längre än din egen förväntade livslängd.

Planera för inflation

Många förbiser inflation vid pensionsplanering, vilket kan bli kostsamt. Med tiden kan inflation minska din framtida köpkraft, det vill säga hur mycket du får för dina pengar, vilket kan leda till att investerare behöver planera för större tillväxt för att kompensera för stigande priser. Att ta med inflationen i beräkningarna när du planerar din pension kan bli skillnaden mellan en behaglig pensionärstillvaro och att pengarna tar slut under din livstid.

Utveckla en sammanhängande strategi

Om du väljer att anlita en ekonomisk rådgivare bör du förstå vikten av att utveckla en sammanhängande ekonomisk plan. Att diversifiera och välja olika tillgångsklasser kan verka logiskt när det gäller att minska volatiliteten, men diversifiering bland fondförvaltare kan skapa andra problem. Flera förvaltare kan innebära flera strategier – vilket kan orsaka ineffektivitet. Om en förvaltare ökar innehavet av europeiska aktier och den andra förvaltaren minskar innehavet kommer din sammantagna portföljfördelning att förbli neutral, men du betalar avgifterna för båda.

Din ekonomiska rådgivare bör ha en tydlig bild av din ekonomiska situation som helhet för att kunna hjälpa dig med en optimal investeringsstrategi. Att säkerställa att alla dina finanser samverkar kan ta dig ett steg närmare dina långsiktiga investeringsmål.

Det finns många potentiella investeringslösningar att välja bland – och du behöver inte ta dig an pensionen på egen hand. Kontakta Fisher Investments Norden för att lära dig mer om våra tjänster för pensionsplanering eller ladda ner en av våra utbildningsguider för att läsa mer.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.