Pensionsplanering när du har fyllt 50

Om du börjar pensionsplanera i 50-årsåldern kanske du undrar om du kommer att kunna betala för dina behov under pensionsåren. Beroende hur långt du har kommit med din pensionsplanering kanske du måste överväga din tillgångsfördelning eller justera ditt sparande. Ett viktigt första steg i processen är att utvärdera var du står just nu.

Slutsatser:

  • Femtioårsåldern är en viktig tid att se över hur du ligger till med din pensionsplanering
  • Allmänna rekommendationer och råd kanske inte är lämpade för dina pensionsbehov
  • Du kan behöva göra justeringar för att hålla dig på rätt spår för att uppnå dina ekonomiska mål när du går i pension

Det värsta som kan hända när man har gått i pension är att pengarna tar slut. Alla har inte möjlighet att börja planera och spara tidigt, och vissa investerare föredrar att gå i pension senare är genomsnittet. Andra investerare kanske har sparat under en längre tid, men det känner inte till alla detaljer man måste tänka på när man börjar närma sig pensionsåldern. De pensionsbeslut du fattar i dag kan vara avgörande för att uppnå dina pensionsmål, oavsett hur långt du har kommit i processen.

Tidshorisont och din portfölj

Om du kontrollerar investeringsbesluten i någon eller några av dina pensions- eller investeringskonton måste du bestämma hur du ska fördela och investera dessa tillgångar. Vissa investerare som har fyllt 50 kanske har förutfattade meningar om vilka typer av investeringar och investeringsrisker som är bäst för dem. De flesta människor behöver professionell vägledning för att förstå vilka alternativ som är bäst för dem. Du kanske redan har fått en rekommendation från en rådgivare gällande hur din portfölj bör se ut baserat på din ålder eller någon annan faktor. Allmänna rekommendationer tar dock inte hänsyn till dina individuella omständigheter, personliga målsättningar och andra viktiga faktorer. Det är mycket möjligt att vissa investeringar inte är lämpliga ur ett tillväxt- eller riskperspektiv för att uppfylla dina ekonomiska behov när du har gått i pension.

Du kanske kommer att leva längre än du tror. Med tanke på dagens medicinska utveckling är det mycket möjligt att du kommer att leva längre än den genomsnittliga livslängden. Om din livslängd sträcker sig längre in i framtiden än vad du ursprungligen trott måste dina pensionspengar räcka längre. Om du har en yngre partner kanske du måste överväga en tidshorisont som sträcker sig bortom din egen livslängd. Ju längre du lever, desto större måste dina besparingar vara.

Inflationens långsiktiga inverkan och dina målsättningar

En annan viktig faktor att överväga under planeringsprocessen är inflationens inverkan på din köpkraft, alltså hur mycket dina pengar är värda. Inflationen har i genomsnitt varit ungefär 3 procent per år sedan 1980.i Om den här utvecklingen fortsätter kommer 500 000 kr i dag att kosta ungefär 700 000 kr om 20 år, och ungefär 940 000 kr om 30 år. Och detta är bara för att bibehålla samma köpkraft. Vissa investerare glömmer att ta hänsyn till inflationens långsiktiga inverkan på framtida varor och tjänster. Även om dina investeringar eller inkomstkällor täcker dina nuvarande behov så är det viktigt att tänka långsiktigt. Kommer dina framtida inkomstkällor att vara tillräckliga när du räknar in inflationens långsiktiga inverkan?

Alla har olika pensionsmål. Vissa pensionärer hoppas kunna bibehålla eller förbättra sin levnadsstandard, medan andra är mindre bekymrade över hur mycket pengar de har kvar i slutet av livet. Det är viktigt att du överväger detta som en del av din pensionsplanering. Om du behöver långsiktig tillväxt för att uppnå dina pensionsbehov kanske du måste fundera på vilken riskprofil eller vilka tillgångar som är bäst lämpade för att uppfylla dessa behov. Volatilitet på marknaden kan påverka din portfölj, men det är inte den enda risken du bör överväga. En annan risk är att du investerar i tillgångar som inte är lämpliga för dina pensionsbehov.

Justeringar för att nå pensionsmål

Många människor tjänar mer pengar i 50-årsåldern jämfört med tidigare i karriären. Den här potentiella inkomstökningen ger dig ett ypperligt tillfälle att öka ditt pensionssparande. Innan du gör justeringar måste du se över hur mycket pengar du för närvarande har på dina pensionskonton och hur mycket du kan räkna med att få ut i pension. Är du på rätt spår för att möta dina behov under pensionsåren? Om du känner att du inte har sparat tillräckligt finns det flera olika sätt att göra justeringar för att uppnå dina mål.

Du kan till exempel öka ditt pensionssparande. Om du har ett privat pensionskonto kan du överväga att göra större insättningar varje månad. Om du inte har ett privat pensionssparande bör du överväga att öppna ett konto för att öka din pension. Du kan även överväga att öppna ett investeringskonto eller ett sparkonto.

Behöver du ekonomisk rådgivning?

Det kan vara komplicerat att pensionsplanera när man har passerat 50-strecket. Du kommer att behöva fatta många svåra beslut, men du behöver inte göra det ensam. En ekonomisk rådgivare kan hjälpa dig. Fisher Investments Norden kan hjälpa dig oavsett var i planeringsprocessen du befinner dig. Ring oss i dag för att prata med en av våra investeringskonsulter eller ladda ner en av våra investeringsguider för mer information.

i Källa: SCB, maj 2017. Baserat på Sveriges konsumentprisindex från 31/12/1979 till 31/05/2017.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.