Ligger du efter med pensionsplaneringen?

Är du orolig över att du inte har sparat tillräckligt? Du är inte ensam. Läs mer om vad du kan göra för att uppfylla dina långsiktiga investeringsmål.

Slutsatser:

 • Även om du ligger efter med pensionsplaneringen så kan du fortfarande säkra en bekväm pension. Men det gäller att du agerar snabbt.
 • För att öka dina pensionsbesparingar bör du göra allt du kan för att öka insättningarna på dina pensionskonton.
 • Du kan även behöva andra inkomstkällor eller investeringar för att komma ikapp. Annars kanske du tvingas jobba deltid för att kunna täcka dina utgifter efter att du har gått i pension.

De flesta människor vill kunna gå i pension, men många börjar inte planera eller spara förrän de är i 50- eller 60-årsåldern. Du kanske inte är redo att gå i pension än, men pensionen kan vara närmare än du tror. Och det är alltid bättre att börja planera sent än att inte börja alls. Förändringarna hopar sig i takt med att din pension kommer närmare. Dessa förändringar behöver inte nödvändigtvis leda till försämrad livskvalitet, om du har sparat och planerat i förväg. Innan du går i pension bör du se över hur mycket pengar du behöver spara, fatta beslut om när du ska börja göra uttag och identifiera en lämplig långsiktig investeringsstrategi. Den här artikeln ger dig praktiska tips, förslag och råd när det gäller viktiga beslut som rör pensionsplanering.

Viktiga överväganden

I Sverige har alla medborgare som har arbetat under en viss tid rätt till allmän pension, vilket kan vara en viktig inkomstkälla under pensionsåren. Du kan dock behöva större inkomster för att kunna bibehålla din livskvalitet under pensionsåren, och en diversifierad investeringsportfölj kan vara en mycket praktisk och flexibel inkomstkälla. Din pension kan variera beroende på vilka pensionstyper du har rätt till och andra omständigheter. Följande faktorer kan påverka dina pensionsutbetalningar:

 • Din ålder
 • Din inkomst
 • När du väljer att börja göra uttag
 • Hur länge du har bott i ett visst land
 • Hur mycket du har bidragit till olika pensionsfonder

Tänk på att det här inte är en uttömmande lista och att många olika faktorer spelar in i din totala pension. Det vara en bra idé att prata med din arbetsgivare eller pensionsförvaltare för att kunna skapa en plan.

När ska du börja göra uttag?

I allmänhet kan man säga att ju längre du väntar med att göra uttag, desto större belopp kan du ta ut senare. Tänk på följande:

 • Om du går i pension tidigt, så blir dina löpande pensionsutbetalningar mindre.
 • Om din förväntade livslängd är kort kan det vara fördelaktigt att ta ut pensionen så snart som möjligt.
 • Du kan ha rätt till änkepension, beroende på dina personliga omständigheter.

Har du sparat tillräckligt?

Du kan svara på den här frågan om du vet hur stor inkomst du kommer att behöva för att täcka dina utgifter när du har gått i pension. För att skapa en uppfattning av dina behov bör du överväga följande utgiftskategorier:

 • Icke-diskretionära utgifter är utgifter som är absolut nödvändiga.
 • Diskretionära utgifter är utgifter för saker som du vill ha, men kanske inte nödvändigtvis behöver.

Nödvändiga utgifter

 • Levnadskostnader: Hur stora är dina löpande kostnader? Tänk på allting från matvaror till elräkningar.
 • Skulder: Du kanske har kreditkortsskulder, huslån eller billån. Även om mindre lån kan verka obetydliga måste du ta hänsyn till alla fordringar när du ser över dina utgifter.
 • Skatter: Vissa skatter kan vara lägre under pensionsåren, men det är alltid bra att ha en extra slant över i slutet av året för eventuell restskatt.

Frivilliga utgifter

 • Resor: Många ser fram emot att resa när de har gått i pension. Om du har drömt om att resa i många år, så har du chansen att skapa en budget för din drömresa nu.
 • Fritidsintressen: Pensionsåren ger ofta tid över att hitta ett nytt fritidsintresse eller återupptäcka en gammal hobby. Ser du fram emot att fiska mer, eller kanske göra en djupdykning i din släkthistoria? Många fritidsintressen medför utgifter.
 • Guldkant: Alla definierar den här kategorien på sitt eget sätt, men det är sannolikt att du kommer att behöva räkna med sällanköpsvaror i dina utgifter.
 • Barn och barnbarn: Om du planerar att tillbringa mer tid med barn och barnbarn under pensionsåren måste du tänka på hur stort penningflöde du kommer att behöva för att kunna göra det.

Andra intäkter och möjligheter

När du börjar närma dig pensionen kanske du funderar på när du ska börja göra uttag från dina investeringskonton eller olika pensioner. Om du har sparat pengar på särskilda pensionskonton av skattetekniska skäl är det en bra idé att börja använda dessa pengar efter att du har gått i pension. I samband med att du får tillgång till dessa besparingar kanske du vill överväga andra möjligheter, inklusive nya investeringsalternativ.

Under dina yrkesverksamma år kanske dina investeringsmöjligheter var begränsade till fonder som ingick i ditt pensionssparande. Sådana fonder är inte nödvändigtvis anpassade efter dina personliga behov eller mål. Men en större klumpsumma eller andra åtgärder kan ge dig flexibiliteten att investera i tillgångar som kan anpassa din portfölj efter dina mål och behov. Personliga omständigheter är en avgörande faktor när du överväger att flytta pengar från pensionskonton.

Det kan bli kostsamt att vara överdrivet försiktig

Många investerare anser att man bör minska sina risker under pensionsåren. Du kanske är mer intresserad av att bibehålla din förmögenhet efter att du gått i pension. På en marknad med låga räntor kanske du satsar på obligationer eller andra räntebärande värdepapper istället för att söka tillväxt på aktiemarknaden. Om så är fallet måste du överväga inflationens inverkan på pengarna du försöker bibehålla.

Inflationen kan vara förödande. Hur förödande? Inflationen kan undergräva långsiktig avkastning, och om du investerar i ”säkra” värdepapper med låg avkastning kan inflationen helt radera din potentiella inkomst. Om du behöver långsiktig tillväxt kan du behöva ompröva strategin att investera konservativt efter pensionen. Ett bra sätt att ligga steget före inflationen är att se till att din portfölj bibehåller en stadig tillväxt som är lika stor som (eller större än) inflationen. Detta kan innebära att du investerar i aktier eller andra instrument med hög tillväxt. För personer som räknar med inkomster från sina investeringskonton är aktiemarknaden ett bra alternativ för att säkerställa tillräcklig tillväxt som kan täcka uttag och inflation, samtidigt som kontot inte utarmas. Men ingen lösning passar alla. Vad som är rätt för dig beror på din individuella situation samt dina pensionsbesparingar, mål, inkomstbehov osv. Det kan vara bäst att prata med en rådgivare som kan analysera din personliga situation och tillhandahålla personligt anpassad service.

Om dina investeringar är alltför konservativa innan du går i pension riskerar du att pengarna tar slut under pensionsåren.

Underskatta inte din investerings tidshorisont

Investerare underskattar ofta sina tidshorisonter, alltså hur länge deras portföljer måste räcka. Vissa stirrar sig blinda på förväntade livslängder, utan att tänka på att de bara representerar genomsnitt. Andra räknar inte med att deras tidshorisont sträcker sig bortom deras livslängd.

Vi kan börja med att överväga förväntad livslängd med faktisk livslängd. I dag lever människor mycket längre jämfört med föregående generationer, mycket tack vare medicinska framsteg. Din investerings tidshorisont kan blir mycket längre än förväntat eftersom den beror på faktorer som din hälsa och din partners ålder. Om du underskattar hur länge dina pengar måste räcka, och investerar alltför konservativt under den här perioden, kan det sluta med att du tvings arbeta när det var tänkt att du skulle njuta av ålderns höst.

Följ de rätta stegen

Investeringar och pensionsplanering kan vara komplicerat. Det är viktigt att noggrant räkna ut hur stora utgifter och inkomster du kommer att ha när du har gått i pension. Det är också viktigt att överväga när du bör gå i pension och när du ska börja göra uttag från dina pensionskonton. Varje investerare är unik och det finns ingen lösning som passar alla. Våra kvalificerade experter vet detta, och de kan hjälpa dig att förstå dina alternativ och planera för din framtid. Kontakta oss eller ladda ner en av våra utbildningsguider för mer information.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.