Beräkna din förmögenhet

Har du sparat tillräckligt inför pensionsåren? Du kan tjäna att se över din ekonomiska situation nu.

Slutsatser:

 • En uppskattning av din nettoförmögenhet kan hjälpa dig utvärdera huruvida du kommer att uppnå dina pensionsmål.
 • Din nettoförmögenhet är helt enkelt alla dina tillgångar minus alla dina skulder.
 • En sån här utvärdering kan vara praktisk när du pensionsplanerar, men det är ingenting du behöver göra regelbundet.

Genom att uppskatta din nettoförmögenhet blir det tydligare hur stora resurser du har för tillfället och hur stora resurser du kommer att behöva i framtiden. Din nettoförmögenhet kan även fungera som en startpunkt när du börjar pensionsplanera.

Din nuvarande förmögenhet påverkar pensionsplaneringen på så sätt att den hjälper dig uppskatta hur mycket du har sparat hittills och vilka typer av inkomster du kan förvänta dig när du går i pension. Din nuvarande förmögenhet kan också påverka din skatteplanering och ge dig en uppfattning om hur mycket du kommer att behöva skatta på dina inkomster under pensionsåren. Sist men inte minst kan en uppskattning av dina aktuella ekonomiska resurser hjälpa dig att ta fram en tidshorisont för dina investeringar (hur länge dina pengar måste räcka) och välja din portföljs tillgångsfördelning (mixen av aktier, obligationer och andra värdepapper). Inflationen kan till exempel påverka hur länge dina pengar och dina inkomster kommer att räcka. Har du tagit med inflationen i dina beräkningar? Det är inte omöjligt att du kommer att leva längre än genomsnittet. Är du förberedd på ett sådan scenario?  Dessa frågor är mycket viktiga att ställa när du beräknar din förmögenhet.

Dina tillgångar och fordringar

Om du vill göra en uppskattning av din förmögenhet kan du börja med att beräkna din nettoförmögenhet. Din nettoförmögenhet är helt enkelt alla dina tillgångar minus dina skulder. Säkerställ att dina framtida pensionsinkomster kommer att räcka till genom att göra en uppskattning av din nuvarande förmögenhet.

Börja med att samla in kontoutdrag från alla dina konton. Lägg ihop värdet på dina tillgångar för att uppskatta din förmögenhet. Tillgångar inkluderar, men är inte begränsade till:

Likvida medel Den här typen av tillgångar kan snabbt förvandlas till kontanter, särskilt jämfört med illikvida medel. Likvida medel kan innefatta:

 • Kontanter
 • Sparkonton med fast ränta
 • Aktier
 • Obligationer
 • Pensionsutbetalningar och andra pensionskonton

Illikvida medel Det är vanligtvis svårare att uppskatta värdet på den här typen av tillgångar, och det kan även vara svårt att sälja dessa tillgångar. Du kan försöka uppskatta värdet på dessa tillgångar genom att jämföra dem med värdet på liknande tillgångar. Illikvida tillgångar innefattar:

 • Fastigheter
 • Privata investeringar
 • Antikviteter/samlarobjekt

När du har summerat värdet på dina tillgångar subtraherar du dina fordringar. Dessa kan innefatta:

 • Huslån
 • Studielån
 • Billån
 • Obetalda kreditkortsskulder
 • Andra skulder (obetalda skatter, personliga lån osv.)

Du kan beräkna din nettoförmögenhet med eller utan framtida skatter.  Beroende på din situation kanske du kan uppskatta din nettoförmögenhet efter skatt. Om det inte är möjligt måste du tänka på skatternas inverkan.

Det är bra att planera, men inte att oroa sig

Eftersom dina tillgångar och fordringar förmodligen förändras då och då är det ingen idé att uppskatta din förmögenhet alltför ofta.  Det är normalt att värdet på din sammanlagda förmögenhet fluktuerar på grund av kortsiktiga förändringar i värdet på dina tillgångar och fordringar. Men om du har en sund investeringsstrategi och en ekonomisk plan behöver du inte oroa dig över din förmögenhet på kort sikt.

När du har beräknat din nettoförmögenhet bör du ställa dig själv några frågor som hjälper dig att sätta upp mål för dina tillgångar:

 • Vad har du för långsiktiga ekonomiska målsättningar? Vill du maximera din portföljs långsiktiga värde eller föredrar du att bibehålla din nuvarande köpkraft?
 • Hur ofta kommer du att behöva göra uttag? Och hur stora uttag räknar du med att göra? Kommer du att behöva täcka nya utgifter?
 • Vad är tidshorisonten för din investering? Är investeringen enbart avsedd för dig, eller planerar du att lämna ett arv till dina barn, din partner eller andra släktingar?

Du vill naturligtvis kunna njuta av pensionsåren, men du vill inte leva längre än pengarna räcker. Din tidshorisont avgör till stor del vilken tillgångsfördelning som är bäst för dig.

Fisher Investments Norden kan hjälpa dig

Fisher Investments Norden förstår att pensionsplanering kan kännas som en svår och komplicerad process. Vi kan hjälpa dig på din resa mot en behaglig pension. Fisher Investments Norden har hjälpt många investerare att ta fram pensionsplaner och ekonomiska planer. Kontakta Fisher Investments Norden och prata med en av våra investeringskonsulter för att få mer information om våra metoder. Du kan också ladda ner en av våra pensionsguider. Vi ser fram emot att prata med dig.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.