Privat kapitalförvaltning / Pension

6 inkomststrategier – vilka är rätt för dig?

Skapa inkomstflöden. Nå dina mål. Få en behaglig pension.

Vet du hur mycket en behaglig pension kommer kosta – och hur du ska betala för den? Den kompletta guiden till din pensionsinkomst och regelbundna uppdateringar hjälper dig planera hur du ska få den inkomst du behöver för att gå i pension på dina egna villkor. Du kan lära dig om allt från att sätta upp mål till att skapa inkomstkällor när du lägga grunden för en ekonomiskt framgångsrik pension.

Hämta informationen

Så här omvandlar du din portfölj till en fridfull pensionärstillvaro.

Hur ska du få den inkomst du behöver när det är dags att gå i pension? Få hjälp med att väga för- och nackdelar med sju investeringsalternativ, som:

  • obligationsutbetalningar
  • fastighetsfonder
  • aktier
  • med mera!

Vi delar med oss av de här sex strategierna för pensionsinkomster för att hjälpa till att besvara grundläggande frågor om hur man uppnår en behaglig pension. Det är även en möjlighet för oss att visa dig hur vi tänker kring kapitalförvaltning. Fisher Investments och dess dotterbolag använder en egenutvecklad investeringsmetod baserad på empiriska data och noggranna analyser – även när resultaten tycks gå emot vedertagen visdom. Om du gillar det du har läst, har frågor, eller helt enkelt vill veta mer är du varmt välkommen att ringa oss på 020-088 37 53. För kvalificerade investerare med investeringsbara tillgångar på minst 3 miljoner kr erbjuder vi kostnadsfria portföljutvärderingar. Självklart kräver vi ingen motprestation för dessa tjänster.

Hämta Den kompletta guiden till din pensionsinkomst och regelbundna uppdateringar i dag!

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.