Våra tjänster

Det finns tre saker som du kan förvänta dig från Fisher Investments Norden, som du kanske inte får från en bank:

  1. Service i världsklass från din personliga investeringskonsult samt en mängd informationsmaterial.
  2. Personligt anpassad portföljförvaltning som skräddarsys efter dina behov, inklusive en globalt diversifierad portfölj som ligger i linje med dina investeringsmål.
  3. Konkurrenskraftiga och transparenta årliga förvaltningsavgifter som ser till att våra intressen ligger i linje med dina.

Du förtjänar att ha en kapitalförvaltare som du kan lita på och som du känner dig bekväm med, liksom en servicenivå som anpassats efter dina behov. Sedan Fisher började med diskretionär kapitalförvaltning 1979 har vårt mål alltid varit att sätta kunderna i första rummet. Vi är övertygade om att detta fokus på personlig anpassning och service är anledningen till att över 40.000 privatpersoner idag anförtror sina tillgångar till Fisher Investments och dess koncernbolag.*

*Per 30.09.2017

Att investera på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.