Heltäckande finansrådgivning

Vi människor är försiktiga av naturen, så för många av oss är långsiktig investering en utmaning. Och när ens framtida ekonomi hänger på hur lyckade investeringsbeslut man fattar är det inte så konstigt att många närmar sig finanstjänstebranschen med största försiktighet.

Men som tur är kan rätt kapitalförvaltningsråd tillsammans med ett engagemang för utbildning hjälpa investerare att bygga upp sin disciplin och hålla sig till sina investerings- och pensionsplaner.

Fördelarna med en heltäckande finansrådgivningsfirma

Om relationen mellan dig och din rådgivare inte är så nära blir det förmodligen svårt för dig att hålla dig till din långsiktiga investeringsstrategi. Om din rådgivare inte kommunicerar på ett effektivt sätt kanske du inte har fullt förtroende för investeringsstrategierna som han eller hon presenterar. Om din rådgivare inte kan ge sina kunder omfattande utbildning kanske du har svårt att sätta dig in i deras investeringsstrategi, och hur den kan gynna dig.

Den digitala eran är ett stort lyft för investeringstjänstebranschen, särskilt för de som investerar på egen hand, men för vissa företag har det lett till att klyftan mellan kund och rådgivare har ökat. Automatiska rådgivare, eller ”robotrådgivare”, blir allt vanligare och har introducerat rådgivningstjänster till en ny publik, men mycket av detta har försämrat möjligheterna att bygga upp meningsfulla, mänskliga relationer mellan rådgivare och kunder som bygger på förtroende och kommunikation.

Vi anser att vissa investerare behöver de här sakerna om de ska lyckas navigera genom kapitalmarknaderna och undvika vanliga skadliga beteenden. Enligt vår mening ska en rådgivare hjälpa till med att ta fram målfokuserade investeringsstrategier och ge sina kunder uppmärksam, proaktiv service och utbildning.

Skillnaden med Fisher

Fisher Investments Norden lyssnar på våra blivande kunder, så vi förstår deras individuella behov och angelägenheter. Fisher Investments Norden kan ha möjlighet att utvärdera dina långsiktiga investeringsbehov och -mål. För kvalificerade investerare med minst 3 250 000 kr i investerbara tillgångar fokuserar vårt team i det första steget på dina individuella portföljmål. Det ger oss ett ramverk för att analysera portföljen i termer av vad du behöver få ut av den över tid. Sedan gör vi en bedömning av tillgångsfördelningen, diversifieringen och avgiftsstrukturen i din nuvarande investeringsportfölj. Den här djuplodande analysen hjälper till med att utvärdera hur väl din investeringsportfölj ligger i linje med dina mål, och vilka eventuella brister den har.

Om du väljer att bli kund hos Fisher Investments Norden får du tillgång till både investeringstjänster och rikliga utbildningsresurser. Bland annat får du regelbundna skriftliga rapporter och uppdateringar, samt en investeringsrådgivare som är din personliga kontaktperson för allt från investeringsfrågor till kundtjänst. Din investeringsrådgivare kommer att kontakta dig regelbundet för att förklara våra framåtblickande marknadsprognoser, varför vi investerar i vissa värdepapper och sektorer, och svara på dina frågor. Om din situation eller målsättningar ändras kan din investeringsrådgivare hjälpa till med att utvärdera om det är läge att ända din investeringsstrategi.

Vi strävar efter att hjälpa dig nå dina finansiella mål, samtidigt som vi vill ge dig en bättre upplevelse av investeringstjänster. Som en del av detta arbete publicerar vi marknadskommentarer och utbildande artiklar som hjälper investerare att fatta välgrundade och rationella beslut.

Din guide i investeringsdjungeln

När du är kund hos Fisher-koncernen är din investeringsrådgivare din primära kontaktperson på företaget. Oavsett om du behöver rådgivning kring pensionsplanering, eller har frågor om olika värdepapper, fonder eller aktier, hjälper din investeringsrådgivare dig att förstå finesserna med marknaden i allmänhet och din finansiella plan och dina mål, så du känner dig trygg och välunderrättad.

Din investeringsrådgivare hör av sig så ofta (eller sällan) du vill, och håller dig uppdaterad under året med information om viktiga marknadsutvecklingar som påverkar din investeringsstrategi.

Rapporter och skriftliga uppdateringar

Vi håller våra kunder uppdaterade och informerade, både om deras individuella portföljer och de bredare branschtrenderna. Detta innebär bland annat att vi lämnar regelbundna rapporter.

Fisher Investments Norden ger kunderna detaljerade kvartalsrapporter om portföljernas resultat under det föregående kvartalet, samt uppgifter om vad vi tror kommer att hända på marknaden framöver. Fisher Investments Norden publicerar även regelbundna uppdateringar för kunder och presumtiva kunder på vår webbplats. 

Och när du väl är kund hos Fisher Investments Norden och undrar över något i våra rapporter eller skriftliga marknadsuppdateringar är det bara att ringa din investeringsrådgivare. 

Kontakta Fisher Investments Norden i dag

Vi anser att de som använder investeringstjänster tjänar på att förstå både sin investeringsstrategi och den bredare marknadskontexten för sina portföljer. Det är därför vi strävar efter att skapa meningsfulla och utbildande relationer med investerare.

Om du vill veta mer om fördelarna med att samarbeta med Fisher Investments Norden bokar vi gärna ett möte med dig för att ha en mer personlig diskussion om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss idag för att prata med en av våra erfarna representanter. Du kan även få mer information genom att hämta en av våra lärorika guider och regelbundna uppdateringar.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.