Våra tjänster

Det finns tre saker som du kan förvänta dig från Fisher Investments Norden, som du kanske inte får från en bank:

  1. Service i världsklass från din personliga investeringskonsult samt en mängd informationsmaterial.
  2. Personligt anpassad portföljförvaltning som skräddarsys efter dina behov, inklusive en globalt diversifierad portfölj som ligger i linje med dina investeringsmål.
  3. Konkurrenskraftiga och transparenta årliga förvaltningsavgifter som ser till att våra intressen ligger i linje med dina.

Du förtjänar att ha en kapitalförvaltare som du kan lita på och som du känner dig bekväm med, liksom en servicenivå som anpassats efter dina behov. Sedan Fisher började med diskretionär kapitalförvaltning 1979 har vårt mål alltid varit att sätta kunderna i första rummet. Vi är övertygade om att detta fokus på personlig anpassning och service är anledningen till att över 60.000 privatpersoner idag anförtror sina tillgångar till Fisher Investments och dess koncernbolag.*

*Per 2018-07-01

Att investera på finansmarknaden innebär en risk för förlust och det finns inga garantier för att hela eller något av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringars värde och inkomster kommer att variera utifrån globala finansmarknader och internationella växelkurser för valutor.