Heltäckande ekonomisk rådgivning

Läs mer om de tjänster som Fisher Investments Norden erbjuder och hur du kan dra fördel av ekonomisk rådgivning..

Vi människor är försiktiga av naturen, så det kan vara svårt för många att staka ut en kurs för långsiktiga investeringar. Många människor bävar inför tanken på finansiella tjänster, och det är inte så konstigt: investeringsbeslut kan avgöra en persons framtida ekonomiska trygghet.

Men rätt ekonomisk rådgivning och utbildning kan ge investerare vad de behöver för att fatta kloka beslut på marknaden och hålla sig till sina investeringsplaner.

Fördelarna med en ekonomisk rådgivare

En oengagerad relation mellan dig och din ekonomiska rådgivare kommer förmodligen innebära att det blir svårt att bibehålla fokus på din långsiktiga investeringsstrategi. Om din rådgivare inte kommunicerar på ett effektivt sätt kommer du med all säkerhet att känna dig osäker på investeringsstrategierna som denne presenterar. Om din rådgivare inte kan tillhandahålla omfattande investerarutbildning, kanske du inte förstår strategierna bakom åtgärderna, och på vilket sätt de gynnar dig.

Den digitala tidsåldern har medfört många fördelar för investeringsbranschen, särskilt för oberoende investerare, men för vissa företag har det lett till att klyftan mellan kund och rådgivare har ökat. Automatiska rådgivare, eller ”robotrådgivning”, blir allt vanligare och har introducerat rådgivningstjänster till en ny publik, men det finns ingen möjlighet för en robot att utveckla en mänsklig relation som bygger på förtroende och kommunikation.

Vi anser att många investerare behöver en rådgivare om de ska lyckas på marknaden och undvika vanliga misstag. Enligt vår mening ska en bra rådgivare skapa en målfokuserad investeringsstrategi och ge sina kunder proaktiv service och utbildning.

Skillnaden med Fisher

Fisher Investments Norden lyssnar på sina blivande kunder, så att vi förstår deras individuella behov och målsättningar. Fisher Investments Norden kan utvärdera dina långsiktiga investeringsbehov och mål. För kvalificerade investerare med minst 3 250 000 kr i investerbara tillgångar fokuserar vårt team först och främst på dina individuella mål för din portfölj. Det här steget skapar ett ramverk för analysen i förhållande till vad du behöver få ut av din portfölj över tid. Sedan gör vi en bedömning av tillgångsfördelning, diversifiering och avgiftsstruktur i din nuvarande investeringsportfölj. Den djuplodande analysen utvärderar hur din investeringsportfölj ligger i linje med dina målsättningar och visar vilka eventuella brister den har.

Om du väljer att bli kund hos Fisher Investments Norden får du tillgång till både investeringstjänster och utbildningsresurser. Bland annat får du regelbundna rapporter och uppdateringar, samt personlig service från en så kallad investeringskonsult, som kan svara på dina frågor och hjälpa dig med dina specifika behov. Din investeringskonsult kommer att kommunicera med dig på ett proaktivt sätt för att förklara vår framåtblickande syn på marknaden och varför vi har investerat i vissa värdepapper. Din investeringskonsult kan också svara på dina eventuella frågor. Om din situation eller dina personliga målsättningar ändras kan din investeringskonsult hjälpa dig utvärdera huruvida en förändring av din investeringsstrategi är på sin plats.

Vi strävar efter att hjälpa dig uppnå dina ekonomiska mål och samtidigt ge dig en bättre upplevelse jämfört med andra investeringsrådgivare. Som en del av detta arbete publicerar vi marknadsanalyser och utbildande artiklar som hjälper investerare att fatta välgrundade och rationella beslut.

Din karta i investeringsdjungeln

När du har blivit kund hos Fisher är din investeringskonsult din primära kontaktperson inom företaget. Din investeringskonsult hjälper dig att förstå marknaden överlag och hur den står i relation till din investeringsplan och dina målsättningar, oavsett om du behöver rådgivning kring pensionsplanering eller har frågor om olika värdepapper, fonder eller aktier.

Din investeringskonsult pratar med dig så ofta du vill, och håller dig uppdaterad under året med information om viktiga marknadsutvecklingar som påverkar din investeringsstrategi.

Rapporter och skriftliga uppdateringar

Vi håller våra kunder uppdaterade och informerade, både gällande individuella portföljer och bredare branschtrender. Vi gör detta bland annat genom att publicera regelbundna rapporter.

Fisher Investments Norden ger sina kunder detaljerade kvartalsrapporter som diskuterar portföljernas resultat under det föregående kvartalet, samt tillhandahåller information om vad vi tror kommer att hända på marknaden framöver. Fisher Investments Norden publicerar även regelbundna uppdateringar och analyser för våra kunder (och framtida kunder) på vår webbplats. 

Om du skulle ha några frågor om en av våra rapporter kan du helt enkelt ringa din investeringskonsult för att få svar. 

Kontakta Fisher Investments Norden i dag

Vi anser att investerare tjänar på att förstå sin investeringsstrategi och den bredare marknadskontexten för sina portföljer. Det är därför vi strävar efter att skapa meningsfulla och utbildande relationer med investerare.

Om du vill veta mer om fördelarna med att arbeta med Fisher Investments Norden bokar vi gärna ett personligt möte med dig för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss i dag för att prata med en av våra erfarna representanter. Du kan även få mer information genom att ladda ner en av våra utbildningsguider.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.