Avgifter

En enkel och transparent avgiftsstruktur

Vi anser att avgifter ska vara enkla, okomplicerade och inte innehålla några oväntade kostnader. Fisher Investments Norden tar ut en transparent insättningsavgift och en årlig förvaltningsavgift baserad på värdet av de tillgångar som vi förvaltar åt dig. Dessa avgifter uppgår till en fast procentsats av de förvaltade tillgångarna – en enkel avgiftsstruktur som ser till att Fisher Investments Nordens intressen ligger i linje med dina egna.

Vi tar inte ut provision eller courtage

Dina tillgångar förvaras av tredje man, ett förvaringsinstitut, och transaktionsavgifterna betalas direkt till förvaringsinstitutet. På så vis har vi inget incitament att skapa så kallad churning – omotiverat hög handel i syfte att skapa provision eller courtage. Istället sker handel och förändringar i portföljen bara om vi tror att det är för ditt bästa och om det ligger i linje med vår framåtblickande uppfattning om marknaden och din långsiktiga strategi. Faktum är att då vår avgift baseras på de förvaltade tillgångarnas storlek har vi ett incitament att hålla nere transaktionskostnaderna och låta mer av dina pengar arbeta åt dig.

Se upp för höga och dolda avgifter

Nedan räknar vi upp några av alla de sorters bankavgifter man bör vara uppmärksam på:

Teckningsavgifter Även om det är vanligt att investeringsförvaltare – oavsett om det rör sig om en bank eller en oberoende investeringsförvaltare – tar ut någon form av tecknings- eller insättningsavgift kan bankernas insättningsavgifter ofta delas upp mellan olika tjänster och portföljmodeller.
Förvaltningsavgifter Även om både banker och oberoende investeringsförvaltare tar ut förvaltningsavgifter för sina tjänster och fonder är det viktigt att hålla ett öga på hur stora dessa avgifter egentligen är. Bankerna kan lägga ihop ett antal avgifter utan att ge dig ordentlig insyn i hur stor varje avgift är och utan att det framgår vad du faktiskt betalar för.
Transaktions­kostnader

Kunderna betalar i allmänhet en avgift för varje köp eller försäljning av en aktie eller andel. Din bankman kanske får provision genom att handla med din portfölj. Det innebär att han eller hon har ett incitament att få dig att handla ofta – att köpa vissa värdepapper och sälja andra, även om detta inte nödvändigtvis är det bästa för att du ska uppnå dina investeringsmål.

Prestations­baserade avgifter Vissa banker tar ut ytterligare avgifter beroende på resultatet. Om din portfölj går särskilt bra kan bankerna ibland ta ut en viss procent av vinsten. Enligt vår åsikt uppmuntrar detta till ett alltför stort risktagande med din portfölj. Det hindrar dig dessutom från att dra full nytta av dina goda resultat. När din portfölj går dåligt är det ju du som står för hela förlusten. Borde du då inte få lika stor del av vinsten i portföljen?

Insättnings- och uttagsavgifter

Om du investerar i kollektiva investeringssystem kan det hända att du debiteras insättnings- och uttagsavgifter. Insättningsavgifter är den avgift du betalar när du först köper andelar i en fond. Om du exempelvis investerar 1 miljon kronor i en fond med 5 procent i insättningsavgift kommer 50 000 kronor att tas ut från ditt konto och användas för att betala courtage eller provision till bankrådgivaren och andra distributörer. Detta innebär att du endast har 950 000 kronor kvar i kapital som arbetar för dig, oavsett hur bra det går med investeringen. Uttagsavgifter är avgifter som tas ut när du väl bestämmer dig för att sälja din investering. Ju längre tid du äger dina fondandelar, desto lägre kommer uttagsavgifterna att vara. Bankernas rådgivare har tydliga incitament att få dig att köpa de fonder som har de högsta insättnings- och uttagsavgifterna – de som låter dem tjäna mest pengar i provision.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.