Tips som hjälper dig skapa en personlig ekonomisk plan

Att välja en ekonomisk rådgivare kan vara ett svårt beslut. Fisher Investments Norden förklarar vad bra rådgivning innefattar och förser dig med frågor att ställa till en potentiell rådgivare.


Det finns mängder av ekonomiska rådgivare, och i internetåldern är detta mer uppenbart än någonsin tidigare. Med så många olika tillgängliga alternativ är det många investerare som inte vet var de ska börja. Kanske ännu viktigare: få personer vet vilka frågor de ska ställa för att hitta en ekonomisk rådgivare som passar dem. Förhoppningsvis förstår din utvalda rådgivare att de måste ta hänsyn till de personliga faktorer som är relevanta för dina unika omständigheter. Här diskuterar vi några viktiga saker du bör överväga när du letar efter en ekonomisk rådgivare.

Förstå dina ekonomiska målsättningar

Bra ekonomisk rådgivning börjar med att identifiera och förstå dina ekonomiska målsättningar. Du har ingen nytta av investeringsstrategier förrän du har funderat över vad du hoppas åstadkomma.

Målsättningar är en grundläggande förutsättning för din långsiktiga investeringsstrategi och dessa målsättningar ska ligga till grund för många beslut, bland annat din tillgångsfördelning och din investerings tidshorisont (med andra ord hur länge din portfölj behöver räcka). Många investerare väljer en portfölj som är skräddarsydd för deras individuella situationer. Dina målsättningar är viktiga, men en bra investeringsstrategi och investeringsplan måste även ta hänsyn till dina personliga omständigheter, som till exempel din hälsa, ditt civilstånd, din familj, din pension och andra inkomster, avbetalningar på lån och mycket annat.

Dina ekonomiska mål fungerar som ledstjärna för din ekonomiska plan, och att fastställa dessa är det första steget innan du överväger din tillgångsfördelning. När du har satt upp dina ekonomiska målsättningar kan du fokusera på hur du ska uppnå dem.

Tidshorisonten för din investering

Vi definierar tidshorisonten för din investering utifrån hur länge din investeringsportfölj behöver räcka. Beroende på dina investeringsmål kan tidshorisonten för din investering vara din förväntade livslängd, din partners livslängd eller andra arvtagares förväntade livslängder. Kom ihåg att den genomsnittliga livslängden är just ett genomsnitt. Du kanske lever mycket längre, så att planera efter ett genomsnitt är inte optimalt. Det värsta som kan hända en investerare är att pengarna i portföljen tar slut.

För investerare som vill lämna ett arv till efterföljande generationer kan tidshorisonten vara ännu längre, beroende på vilka som är de valda arvingarna. Utöver förmodad livslängd måste du även överväga andra faktorer, som till exempel din aktuella hälsa, dina aktuella levnadskostnader och eventuella ärftliga sjukdomar i släkten. Tidshorisonten för din investering kanske är mycket längre än vad du tror, så du kommer kanske att behöva ytterligare tillväxt för att inte få slut på pengar under pensionsåren.

Överväg hur stor tillväxt du behöver

Kräver dina ekonomiska mål långsiktig portföljtillväxt? För att kunna fatta beslut kring din tillgångsfördelning måste du göra en uppskattning av dina inkomstbehov under pensionsåren. Investerare med hög pension kanske inte behöver lika stor tillväxt som investerare med lägre pension. Många investerare vill göra skillnad även efter att de lämnat jordelivet genom att stödja en partner, sina barn eller andra släktningar ekonomiskt. Beroende på hur mycket pengar du planerar att använda och låta gå vidare till arvingar kan du behöva stå ut med viss volatilitet för att uppnå den tillväxt du behöver för att möta dina mål.

När du skapar din långsiktiga investeringsstrategi får du inte glömma att ta hänsyn till inflationen och möjligheten att du kan leva längre än du ursprungligen trott. För många investerare är finansiell rådgivning ett måste för att säkerställa att alla viktiga faktorer har tagits med i beräkningen och att pengarna kommer att räcka. 

Frågor du bör ställa till din ekonomiska rådgivare

När du väljer en rådgivare är det viktigt att du förstår företagets eller individens erfarenhet. Du bör även förstå vem som fattar beslut för din investeringsportfölj. Är det samma person som är ansvarig för att välja dina investeringar och tillhandahålla den ekonomiska rådgivningen? Eller har din rådgivare ett erfaret research-team som bidrar med vägledning?

Vilken typ av kundservice kan du räkna med? Om din ekonomiska rådgivning inte innehåller regelbunden kontakt och konsultering kanske du inte får det stöd du behöver för att nå dina mål. Det är lätt att man som investerare fattar missriktade och känslomässiga portföljbeslut om man inte har en erfaren rådgivare att förlita sig på.

Det kan även vara bra att förstå hur din rådgivares verksamhet fungerar. Hur tjänar företaget pengar? Är företagets avgiftsstruktur rimlig och ligger företagets intressen i linje med dina egna?

Kontakta Fisher Investments Norden

Det kan vara svårt att hitta rätt i djungeln av ekonomiska rådgivare, och olika professionella rådgivare motsäger ofta varandra. Det är bara en av anledningarna till att Fisher Investments Norden strävar efter att utbilda investerare. Att hitta rätt investeringsrådgivare är ett av de viktigaste stegen du kan ta på vägen mot att uppnå dina långsiktiga ekonomiska målsättningar, oavsett om dina pensionsinkomster är tillräckliga eller om du måste göra uttag från din portfölj.

Ladda ner en av våra guider eller prata med en av våra representanter för att få mer information.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.