Rådgivaravgifter – så här fungerar de


En ofrånkomlig del av relationen mellan kund och rådgivare är rådgivarens avgifter. Precis som med alla andra tjänster som kommer med en kostnad, är det viktigt att se till att du får vad du betalar för. Om du till exempel äter på ett billigt snabbmatsställe förväntar du dig förmodligen inte samma service som på en dyr och välrenommerad restaurang. När du anlitar en rådgivare är det väldigt viktigt att förstå skillnaden i service som du får från olika typer av rådgivare.

I den här artikeln går vi igenom de vanligaste avgiftsstrukturerna för ekonomisk rådgivning.

Så här fungerar avgifter för ekonomisk rådgivning

Från och med 3 januari 2018 måste alla EES-baserade investeringsföretag förklara samtliga kostnader och avgifter som är relaterade till produkter och tjänster avsedda för investerare. Eftersom att det finns många olika typer av avgifter och avgiftsstrukturer bör du bekanta dig med de olika sätt som rådgivare kan debitera sina kunder. På så vis kan du utforska olika alternativ och hitta ett som passar dig.

Här följer några typer av avgifter för förvaltningstjänster som rådgivare kan debitera för:

  • En fast avgift för ett visst projekt
  • Per timme
  • Per månad
  • På löpande basis

Även om en taxa per timme kan vara logiskt i vissa fall så anser Fisher Investments Norden att ekonomiska rådgivare regelbundet bör vara i kontakt med sina kunder för att säkerställa att deras investeringsstrategier fortfarande ligger i linje med deras aktuella situationer och långsiktiga målsättningar. En timtaxa kan under osäkra perioder avskräcka kunder från att söka råd hos sin rådgivare, till exempel när marknaden är väldigt volatil. Om kunderna tvekar inför att träffa sin rådgivare på grund av rådgivarens avgifter kanske de inte får den hjälp de behöver för att uppnå sina mål.

Oavsett vad din ekonomiska rådgivning kostar bör du från början veta precis vilka dina avgifter är och hur mycket du betalar för dessa, så att du kan vara säker på att din rådgivares mål ligger i linje med dina långsiktiga målsättningar.

Proaktiv och finkänslig kundservice

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, som i Sverige bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments Norden, erbjuder sina kunder professionella förvaltningstjänster och investeringsråd.[i] Fisher Investments Norden inleder sin rådgivningsprocess med en anpassad portföljrekommendation och tar ut en engångsavgift för den här tjänsten. Om du väljer att gå vidare baserar Fisher Investments Norden sin förvaltningsavgift på de hanterade tillgångarnas värde. I motsats till en timbaserad avgift kan du med hjälp av den här avgiftsstrukturen kontakta din investeringskonsult så fort du har en fråga – utan att betala någonting extra för det. Fisher Investments har även regelbunden kontakt med dig för att diskutera din aktuella portföljstrategi, svara på eventuella frågor och säkerställa att dina målsättningar inte har ändrats.

Fisher Investments Norden anser att högkvalitativ kundservice skapar en stark och tillförlitlig relation mellan rådgivare och investerare, vilket i sin tur skapar förtroende för den övergripande strategin. Du kanske inte vill ringa upp en rådgivare som debiterar per timme eftersom du ogärna vill ådra dig en extra kostnad. Det kan komma att bli en dyr historia när det blåser hårt på marknaden och känsloläget är högt. Fisher Investments Norden anser att du ska kunna prata med din rådgivare för att stilla din oro när marknadsförhållandena är osäkra. Den här typen av kommunikation förhindrar ofta investerare från att fatta ogenomtänkta och känslomässiga beslut gällande sina investeringar.

Fisher Investments Luxemburg, Sàrl, som i Sverige bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments Norden, erbjuder sina kunder professionella förvaltningstjänster och investeringsråd.[i] Fisher Investments Norden inleder sin rådgivningsprocess med en anpassad portföljrekommendation och tar ut en engångsavgift för den här tjänsten. Om du väljer att gå vidare baserar Fisher Investments Norden sin förvaltningsavgift på de hanterade tillgångarnas värde. I motsats till en timbaserad avgift kan du med hjälp av den här avgiftsstrukturen kontakta din investeringskonsult så fort du har en fråga – utan att betala någonting extra för det. Fisher Investments har även regelbunden kontakt med dig för att diskutera din aktuella portföljstrategi, svara på eventuella frågor och säkerställa att dina målsättningar inte har ändrats. 

Kontakta Fisher Investments Norden i dag

Fisher Investments Norden kan hjälpa dig att förstå den ekonomiska marknaden, rollen som rådgivare och rådgivaravgifter. Vår målsättning är att utbilda investerare och hjälpa dem definiera och uppnå sina långsiktiga mål. Ladda ner en av våra investeringsguider för mer information eller kontakta oss i dag för att boka ett möte.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.