Tidshorisonter för investering

Hur länge måste dina pengar räcka under pensionsåren? Fisher Investments Norden förklarar varför din investerings tidshorisont förmodligen är längre än vad du tror.


Hur länge behöver dina pengar räcka? Denna till synes enkla fråga kan vara den viktigaste att fundera över när du planerar din ekonomi som pensionär. Men att räkna ut ett tidsspann är inte så enkelt som du kanske tror. Den här sortens tidsaspekt på en investeringsportfölj kallar vi för tidshorisonten för din investering och det är en av de mest avgörande faktorerna när det gäller att räkna ut den potentiella kostnaden för din pension.

Tidshorisonten för din investering 

Det är överraskande hur många som tror att tidshorisonten för deras investering tar slut den dag de går i pension, eller när de börjar göra regelbundna uttag från sina portföljer. Tidshorisonten för din investering bör definieras som den totala tid pengarna behöver räcka. När investerare närmar sig pensionen börjar de alltför ofta att förflytta tillgångarna i sina portföljer till räntebärande investeringar, som en ”konservativ försiktighetsåtgärd”. Vissa investerare anser att detta är ett tryggt beslut, men det kan medföra en oavsiktlig risk – att pengarna tar slut under pensionen. Även om många anser att detta är en försiktighetsåtgärd så menar vi att den är mindre försiktig än den kan verka, eftersom den kan leda till att du inte får den tillväxt du behöver för att nå dina ekonomiska mål.

Vi tycker i stället att din tidshorisont bör baseras på den totala tid dina pengar behöver räcka. Denna tidshorisont för investering kan baseras på den förväntade livslängden för dig själv eller din partner – eller vara ännu längre om du planerar att lämna efter dig ett arv.

Underskatta inte din investerings tidshorisont

I dag lever människor längre än många tror. Trots genombrott inom modern medicin anser många investerare sin tidshorisont vara ungefär 20 år eller kortare – och förbiser därmed möjligheten att de kan leva längre, eller rentav mycket längre, än medellivslängden. Om du planerar att lämna efter dig pengar till en partner, eller ett arv till familj, vänner eller välgörenhet, kan tidshorisonten för din investering sträcka sig bortom din egen livstid.

Många människor äter bättre och tränar mer än tidigare generationer. Vi har också fördelen att kunna dra nytta av medicinska framsteg och ny teknik inom sjukvård. Medellivslängden i den industrialiserade världen är längre än tidigare. Kom ihåg att detta bara är ett genomsnitt – du bör planera för att leva längre än genomsnittet. Faktorer som nuvarande hälsa och arvsanlag kan också göra att den förväntade livslängden varierar individuellt.

Varför tillväxt är viktigt

Om du är 65 år eller yngre kan tidshorisonten för din investering vara lång. Den kan också bli ännu längre om du är vid god hälsa, har en yngre partner eller kommer från en släkt där människor levt länge. Så ju längre tidshorisonten för din investering är, desto mer tillväxt kan behövas för att tillgodose dina ekonomiska behov. Ett möjligt sätt att öka tillväxten för din långsiktiga portfölj är att öka andelen som investeras i aktier.

Det här kan vara tufft att ta in för försiktiga investerare som finner det tryggt att ha en portfölj med låg volatilitet och fokus på räntebärande värdepapper, försäkringsinvesteringar eller sparkonton. Vissa investerare tror felaktigt att volatilitet på marknader är den enda typen av risk, men detta är långt ifrån sanningen. Här är några andra risker att ta hänsyn till vid investering:

  • Inflation – den lömska inflationen. Den minskar din köpkraft över tid och urholkar både dina besparingar och avkastningen från investeringar. Investerare inser ibland inte hur stor inverkan inflation kan ha. Beroende på det ekonomiska klimatet kan inflationen uppgå till flera procent per år, vilket innebär att du kan vara i behov av högre årlig tillväxt bara för att kunna bibehålla din köpkraft.
  • Pengarna tar slut – risken som konservativa investerare ofta förbiser. Sanningen är den att om du behöver långsiktig tillväxt men är alltför konservativ i ett tidigt skede, så kan risken öka för att pengarna tar slut innan din tidshorisont löpt ut. Risken med att du investerar för konservativt och undviker aktiemarknaden är att den långsiktiga tillväxtpotentialen offras.

Förbise inte dessa potentiella risker. Med tiden bör du utifrån din personliga situation omvärdera dina långsiktiga mål eftersom de förändras över tid.

Tillgångsfördelning för din tidshorisont

Vi anser att tillgångsfördelning är den viktigaste faktorn när det gäller att bedöma den långsiktiga avkastningen för din portfölj. Tillgångsfördelning är mixen av aktier, räntebärande värdepapper och andra tillgångsklasser i din portfölj. När många investerare närmar sig pensionen tror de ofta att detta är rätt tillfälle att öka andelen räntebärande värdepapper och på så sätt minska volatiliteten. Räntebärande värdepapper erbjuder lägre volatilitet, men de kan också minska din totala avkastning.

Med tanke på inflation och dina penningbehov kan du behöva mer långsiktig tillväxt för din portfölj än du ursprungligen trott. Volatilitet kan få investerare att skifta fokus från långsiktighet till kortsiktighet och fatta känslomässiga och reaktionära handelsbeslut. Det är vid sådana tillfällen en professionell rådgivare kan vara till hjälp. Investering är lättare sagt än gjort. Se till att du sprider riskerna över olika företag, branscher och länder för att minska riskerna för din portfölj.

Kontakta Fisher Investments Norden i dag

Att avgöra tidshorisonten för din investering är en avgörande del av pensionsplaneringen och något som inte bör förbises eller underskattas. När strategiska portföljbeslut fattas bör investerare överväga den potentiella tidshorisonten för investeringen, särskilt om den sträcker sig bortom deras egen livstid.

Kontakta Fisher Investments Norden för att prata med en av våra representanter redan idag, eller ladda ner en av våra investeringsguider för mer information.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.