Få ut det mesta av tillgångsfördelning


Det finns många anledningar till varför människor väljer att investera. Vissa vill utöka sin förmögenhet, andra vill pensionsspara, generera inkomster eller lämna pengar efter sig till nära och kära. Dessvärre finns det investerare och investeringsförvaltare som inte förstår några av de viktigaste faktorerna som avgör resultatet av långsiktiga investeringar.

När det gäller att maximera möjligheten att uppnå dina långsiktiga investeringsmål anser Fisher Investments Norden att en av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till är långsiktig tillgångsfördelning – blandningen av aktier, obligationer, penninginvesteringar och andra värdepapper i din portfölj. Men detta är något som många investerare och investeringsförvaltare inte är tillräckligt uppmärksamma på, vilket kan leda till undermåliga investeringsstrategier.

För att kunna bestämma en långsiktig tillgångsfördelning bör investerare förstå de vanligaste typerna av tillgångar.  Här följer tre vanliga typer av tillgångar du säkerligen kommer att överväga för din långsiktiga tillgångsfördelning:

  • Aktier – en investering i ett företag i utbyte mot en ägarandel i företaget.
  • Obligationer – en typ av lån till ett företag eller en regering i utbyte mot ränteutbetalningar över tid.
  • Penninginvesteringar utgörs av likvida medel som ofta placeras i en fond eller något annat räntebärande alternativ som med kort varsel kan omsättas till kontanter igen.

Din långsiktiga tillgångsfördelning – hur stor del av din portfölj som bör placeras i aktier, obligationer, penninginvesteringar eller andra värdepapper – är avgörande för din investeringsstrategi.

70-20-10-modellen

70-20-10-modellen för investeringar kan vara ett användbart verktyg för att bestämma din långsiktiga investeringsstrategi. Denna strategi bygger på idén att 70 procent av en portföljs långsiktiga avkastning kommer från dess långsiktiga tillgångsfördelning. När du har identifierat en lämplig tillgångsfördelning kan du börja titta på olika tillgångsklasser. 70-20-10-modellen hävdar att cirka 20 procent av din portföljs avkastning kommer från tillgångsklasser – mixen av till exempel geografi, sektor och företagsstorlek inom varje enskild tillgångsklass – och de sista 10 procenten kommer från valet av specifika värdepapper. 

Fördelningen mellan tillgångsklasser och valet av specifika värdepapper är fortfarande viktiga beslut. Det kan trots allt skilja mycket mellan olika typer av värdepapper och mängden avkastning inom en viss tillgångsklass. Den långsiktiga tillgångsfördelningen är dock avgörande för att din investeringsportfölj ska uppnå önskade resultat.

Att passera genom filtren

I praktiken fungerar 70-20-10-modellen som en tratt försedd med rigorösa filter. Föreställ dig att du häller alla världens värdepapper – aktier, obligationer, penninginvesteringar och annat – genom denna tratt. Bara de som passerar genom filtren inuti tratten kommer att nå hinken nedanför. Filtren börjar med att avgöra vilka tillgångsklasser som är bäst lämpade för att hjälpa dig att uppnå dina långsiktiga mål. När du väl bestämt dig för vilka tillgångsklasser som passar bäst kan du fokusera på nästa filter och avgöra vilka tillgångar inom en viss tillgångsklass och vilka länder och sektorer som passar bäst för att nå dina mål.

Denna process gör det sista filtret – valet av specifika värdepapper – betydligt enklare. I stället för att genomföra en fundamental analys av ett till synes oändligt universum av värdepapper kan du filtrera fram och begränsa de potentiella valen till enbart de värdepapper som passar de utvalda kriterierna.

Tillgångsfördelning för individuella investerare

Fisher Investments vet att alla investerare är olika. Därför är det mycket viktigt att din långsiktiga tillgångsfördelning stämmer överens med dina personliga ekonomiska mål. För att välja en optimal tillgångsfördelning måste du ta hänsyn till faktorer som tillväxtbehov, penningtillgång, ålder, hälsa och kanske även din partner.

Tidshorisonten för din investering – hur länge din investeringsportfölj behöver räcka – är också betydelsefull.

Du kommer att behöva förstå dina långsiktiga ekonomiska mål för att kunna avgöra tidshorisonten för din investering. Om du exempelvis planerar att lämna ett arv till dina arvingar måste din tidshorisont ta hänsyn till arvtagarnas förväntade livslängd, hälsa och andra behov.  Fisher Investments Norden kan utvärdera dina långsiktiga investeringsbehov och mål och tar med dina eventuella planer på ett arv i beräkningarna. Investerare gör ofta grova underskattningar av tidshorisonten för sina investeringar eftersom den förväntade livslängden sällan stämmer överens med verkligheten. Tidshorisonten för din investering kan bli betydligt längre än du tror tack vare pågående medicinska framsteg. Din långsiktiga tillgångsfördelning bör ta hänsyn till detta.

Skräddarsydd tillgångsfördelning

Fisher Investments Norden samarbetar med kvalificerade investerare och utvärderar deras portföljer, tillgångsfördelningar och investeringsstrategier för att hjälpa dem att uppnå sina långsiktiga ekonomiska mål. För kvalificerade investerare med minst 3 250 000 i investerbara tillgångar fokuserar vårt team först och främst på dina individuella mål för din portfölj. Det här steget skapar ett ramverk för analysen i förhållande till vad du behöver få ut av din portfölj över tid. Sedan gör vi en bedömning av tillgångsfördelning, diversifiering och avgiftsstruktur i din nuvarande investeringsportfölj. Den djuplodande analysen utvärderar hur din investeringsportfölj ligger i linje med dina målsättningar och på vilka sätt den kanske har brister.

Kontakta Fisher Investments Norden i dag

Kontakta oss eller boka tid för ett möte för att få mer information om Fisher Investments Nordens syn på långsiktiga investeringar och optimal tillgångsfördelning. Du kan också ladda ner våra investeringsguider för att få mer information om att sätta rimliga mål, pensionsplanering och mycket annat.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.