Globala förvaltningstjänster

Varför du bör överväga globala investeringar istället för en lokal strategi. Fisher Investments Norden förklarar fördelarna med diversifiering.

Det finns mängder av ekonomiska rådgivare som gärna vill hjälpa dig att förvalta dina pengar. Så hur väljer man en kapitalförvaltare på bästa sätt? Det kan vara ett svårt beslut att fatta och alla inom branschen har inte samma egenskaper, erfarenhet och kompetens. Det kan vara bekvämt att anlita en lokal kapitalförvaltare, men om denne inte har erfarenhet från många olika typer av marknadsmiljöer kanske det inte är rätt val för dig. När du fattar ett beslut om vem som ska förvalta dina pengar bör du överväga flera olika faktorer för att se till att du uppnår så många långsiktiga mål som möjligt.

Globala investeringar

En faktor vi anser att alla investerare bör överväga är att investera globalt. Vissa kapitalförvaltare investerar bara i värdepapper från den region eller det land där de befinner sig. Detta kan innebära ökade koncentrationsrisker för kunderna. Koncentrationsrisk betyder att en alltför stor del av din portfölj är koncentrerad i en viss del av marknaden. Detta leder till minskad diversifiering och en ökad risk för volatilitet.

Genom att investera globalt kan du minska dina risker, öka din diversifiering och få tillgång till tillväxtpotential på andra delar av marknaden. Ingen enskild aktietyp, sektor, nation eller region kommer oavbrutet att prestera bättre än andra. Global diversifiering sprider inte bara ut riskerna över flera olika länder, det ger dig även möjligheten att dra fördel av globala investeringsmöjligheter som du annars skulle ha missat.

Storlek och bredd

Innan du fattar beslut om var du ska investera dina tillgångar bör du ta reda på vilken kapacitet din kapitalförvaltare har. Det är viktigt att förstå om företaget har de research-resurser som krävs för att kunna investera globalt.

Du bör välja en kapitalförvaltare som har den kapacitet som krävs för att du ska kunna uppnå dina långsiktiga ekonomiska mål. Vissa företag är specialiserade på en viss del av marknaden och har en begränsad investeringsstrategi – och för vissa investerare passar det perfekt. Andra investerare vill ha en förvaltare som agerar internationellt och kan dra fördel av globala investeringsmöjligheter.

Det finns andra faktorer du bör överväga när du utvärderar potentiella kapitalförvaltare. Letar du efter ett företag som helt enkelt tar emot och utför dina beställningar, eller är du på jakt efter ett företag som fungerar som en förvaltare och fattar beslut å dina vägnar? Vissa investerare vill ha en betydande roll när investeringsbesluten fattas. Om du är en sådan investerare bör du se till att framhäva detta så tidigt som möjligt i processen eftersom det kommer att spara dig mycket tid.

Andra investerare trivs bättre med ett företag som övervakar de globala marknaderna åt dem och fattar beslut å deras vägnar. Innan du börjar leta efter en investeringsrådgivare måste du bestämma hur involverad du vill vara i besluten.

Vad kan Fisher Investments Norden erbjuda?

Fisher Investments Nordens moderbolag, Fisher Investments, har förvaltat globala konton för privata investerare i årtionden. Vår målsättning är att tillhandahålla service och utbildning för att fortsätta möta våra kunders ekonomiska mål på den globala marknaden. Kontakta oss i dag för att få mer information!

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.