Covid-19 och dina investeringar

Insikter som kan hjälpa dig att hantera den här exempellösa perioden och hålla kursen på väg mot dina mål


Just nu är det kämpiga tider – covid‑19-utbrottet kom snabbt, med globala effekter, och många områden är fortfarande drabbade av svåra utbrott. Det är helt naturligt att oroa sig över hur viruset skulle kunna påverka dig, dina nära och kära, samhället runt omkring dig, dina finanser med mera. Vi vill hjälpa till med att lindra en del av den där stressen genom att ge sunda, raka råd om covid‑19-utbrottets effekter på börsen och ekonomin.

Luta dig mot vår omfattande investeringserfarenhet och låt oss vägleda dig genom dessa utmanande tider. Vi har hjälpt tusentals kunder att ta sig igenom tjur- och björnmarknader under våra över 40 år i branschen. Vi kan hjälpa dig förstå vad det är som händer på börsen just nu, vad historien har att säga om vad som skulle kunna hända framöver, och vad det skulle kunna innebära för dina investeringar.

Kom tillbaka regelbundet för att hålla dig à jour. Eller ring oss på 020 088 37 53 och prata med en representant som kan diskutera din personliga situation.

Hur påverkar covid‑19 ekonomin och börsen?

Börserna började falla i slutet av februari 2020, och vi anser att det beror på att de räknade med de ekonomiska störningar som arbetet med att begränsa spridningen av covid‑19 skulle innebära. BNP-nedgångarna och den exempellösa arbetslösheten på grund av nedstängningsåtgärder och stängningar av verksamheter världen över har tyngt ner den ekonomiska aktiviteten.

I USA har det stigande antalet covid‑19-smittade lett till att många delstater vidtar nya åtgärder för att bromsa spridningen av viruset. På liknande vis har virusutbrott världen över fått myndigheter att införda riktade nedstängningar och andra folkhälsoåtgärder. De stigande smittsiffrorna är utan tvekan dåliga nyheter ur ett folkhälsoperspektiv, men vi avråder från att dra några marknadsslutsatser från dem. Investerare har länge varit medvetna om risken för att covid‑19 skulle blossa upp igen till vintern, något som tyder på att effektiva marknader redan har prisat in detta. Vi anser att den andra vågen som nu sveper över stora delar av världen skulle behöva vara betydligt värre än vad man redan fruktar för att påverka marknaderna i någon större utsträckning.

Vi är övertygade om att ekonomin kommer att återhämta sig så småningom, och för investerare är det viktigt att komma ihåg att aktier oftast börjar stiga innan lågkonjunkturen slutar. Vi anser att den här gången inte är något undantag, eftersom aktier i allmänhet har gått upp sedan 23 mars. Trots detta har vi sett utbredd pessimism. Det är också helt normalt. Pessimism och skepticism var utbredd i många år efter att björnmarknaden 2008 slutade – långt efter att börsen passerat de tidigare rekordnoteringarna från 2007. Som den legendariska investeraren John Templeton sade, ”tjurmarknader föds ur pessimism”, så det skulle vara föga förvånande att se börsen stiga när optimism är en bristvara.

Vad innebär covid‑19 för mina investeringar?

Den förödelse och osäkerhet som covid‑19-pandemin har medfört får många investerare att känna att de borde lämna marknaden tills det värsta är överstökat. Men vi har länge varit av den uppfattningen att det mest riskabla som investerare kan göra är att inte vara tillräckligt investerad på börsen under tillräckligt lång tid för att få aktieliknande avkastning (eller mer) över tid. Tid på börsen är avgörande för att nå de flesta investerares långsiktiga finansiella mål. Men allt för ofta försöker investerare att tajma börsen, och missar några av de bästa dagarna på börsen. Kortsiktig volatilitet kan komma när som helst, så räkna med det. Men om du har långsiktiga investeringsmål på 10, 15, 20 år eller längre kan det vara farligt att avvika från din långsiktiga investeringsstrategi på grund av kortsiktig volatilitet. Tänk på att den historiska avkastningen från aktier är inklusive alla björnmarknader. Tålamod och att disciplinerat hålla sig till sin långsiktiga investeringsstrategi är nyckeln till framgångsrik långsiktig investering.

En del investerare kan få för sig att det är bättre att undvika börsen tills ”det lugnar ner sig” eller tills nyheterna börjar se lite bättre ut, men världen ger sällan en ”faran över-signal”. Aktier börjar ofta stiga upp från en korrektion eller en björnmarknad långt innan de dåliga nyheterna har bleknat bort – och väger in en ljusare ekonomisk framtid. Börsåterhämtningen som började 23 mars, när många länder fortfarande var nedstängda och ekonomisiffrorna var urusla, är ett utmärkt exempel på aktiernas tendens att röra sig innan ekonomin återhämtar sig. Den här gången, som så ofta förr, skulle man ha gått miste om rejäla börsuppgångar om man väntade på en ”faran över-signal”.

Om du vill se fler uppgifter och detaljer om vår nuvarande prognos kan du ladda ner vår aktiemarknadsutsikt som den första av våra regelbundna uppdateringar.

Vi vet att det inte är enkelt att investera när det är villervalla på börsen, och vi skulle vilja vara en resurs för dig. Hör av dig till oss om du vill veta mer om vår aktuella syn på börsen, eller om du vill veta mer om våra tjänster.

Hur stöttar Fisher Investments Norden investerare under covid‑19?

Under volatila tider som dessa är det viktigare än någonsin att vi upprätthåller vår höga servicenivå. Som vanligt tillhandahåller Fisher Investments Norden proaktiv och personlig kommunikation baserat på våra kunders behov, funderingar och intressen. I takt med att läget kring covid‑19 utvecklas får våra kunder regelbundna uppdateringar från sina dedikerade investeringsrådgivare så de hålls à jour med sina portföljer och vår strategi.

Dessutom hjälper vi investerare att filtrera mediebruset genom att ge rak, faktabaserad information om börsvolatilitet och covid‑19 på våra olika digitala plattformar. Den här sidan är bara ett exempel. Vi erbjuder även multimediauppdateringar via sociala medier: YouTube, Facebook, LinkedIn och Twitter.

Hur kan Fisher Investments Norden hjälpa mig?

Covid‑19:s framfart i människors liv och i samhället är tragisk, och den ekonomiska pressen på människor och marknader gör inte saken bättre. Många investerare känner att deras arbete med att nå sina finansiella mål har spårat ur.

Vi har hjälpt kunder genom björnmarknader och andra volatila och osäkra perioder förut. Och vi är här för att hjälpa dig nu. Kontakta oss online eller via telefon på 020 088 37 53. Vi delar gärna med oss av vårt perspektiv för att hjälpa dig upp på banan igen under dessa tuffa tider.

Ytterligare resurser

Aktiemarknadsutsikt

Hämta vår senaste aktiemarknadsutsikt och få ett nytt och sansat perspektiv på vart vi tror att börserna är på väg – och varför.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.