Covid-19 och dina investeringar

Insikter som kan hjälpa dig att hantera den här exempellösa perioden och hålla kursen på väg mot dina mål


Just nu är det kämpiga tider – covid‑19-utbrottet kom snabbt, med snudd på allomfattande effekter, och det pågår fortfarande utbrott i många områden världen över. Det är helt naturligt att oroa sig över hur viruset skulle kunna påverka dig, dina nära och kära, samhället runt omkring dig, dina finanser med mera. Vi vill hjälpa till med att lindra en del av den där stressen genom att ge sunda, raka råd om covid‑19-utbrottets effekter på börsen och ekonomin.

Luta dig mot vår omfattande investeringserfarenhet och låt oss vägleda dig genom dessa utmanande tider. Vi har hjälpt tusentals kunder att ta sig igenom tjur- och björnmarknader under våra över 40 år i branschen. Vi kan hjälpa dig förstå vad det är som händer på börsen just nu, vad historien har att säga om vad som skulle kunna hända framöver, och vad det skulle kunna innebära för dina investeringar.

Kom tillbaka regelbundet för att hålla dig ajour. Eller ring oss på 020 088 37 53 för att prata med en kvalificerad medarbetare som kan ge ytterligare vägledning kring din personliga situation.

Hur påverkar covid‑19 ekonomin och börsen?

Börserna började falla i slutet av februari, och vi anser att det beror på att de räknade med de ekonomiska störningar som arbetet med att begränsa spridningen av covid‑19 skulle innebära. BNP-nedgångarna och den exempellösa arbetslösheten på grund av tillfälliga stängningar av verksamheter och andra nedstängningsåtgärder världen över har tyngt ner den ekonomiska aktiviteten.

I USA har antalet nya covid‑19-fall stigit sedan juli, och vissa delstater har pausat eller backat återöppningarna. På liknande vis har lokala virusutbrott i länder som Kina och Australien lett till att lokala myndigheter har infört riktade nedstängningar. Det här är visserligen dåliga nyheter ur ett folkhälsoperspektiv, men vi avråder från att dra några marknadsslutsatser från det. Investerare har länge varit medvetna om riskerna för en andra våg av covid‑19. Vi anser att en andra våg skulle behöva vara värre än vad folk oroar sig för just nu för att påverka marknaden ytterligare.

Vi är övertygade om att ekonomin kommer att återhämta sig så småningom, och för investerare är det viktigt att komma ihåg att aktier oftast börjar stiga innan lågkonjunkturen slutar. Vi anser att den här gången inte är något undantag, eftersom aktier i allmänhet har gått upp sedan 23 mars. Trots att återhämtningen verkar ha börjat har vi sett utbredd pessimism. Det är också normalt när börsen går upp. Pessimism och skepticism var utbredd i många år efter att björnmarknaden 2008 slutade – långt efter att börsen passerat de tidigare rekordnoteringarna från 2007. Som den legendariska investeraren John Templeton sade, ”tjurmarknader föds ur pessimism”, så det skulle vara föga förvånande att se börsen stiga när optimism är en bristvara. Faktum är att pessimism kan sänka ribban för vilka nyheter som räknas som positiva överraskningar.

Kan statliga penning- och finanspolitiska stöd rädda ekonomin?

Regeringar och centralbanker världen över har lanserat penning- och finanspolitiska stödåtgärder som ska lindra virusets effekter på ekonomin. De här insatserna kan vara till hjälp – i synnerhet för personer och företag som blivit svårt drabbade – men vi tror inte att de kommer att vara den faktor som gör att ekonomin eller börsen vänder upp igen.

Japans centralbank och Europeiska centralbanken har utökat sina stödköpsprogram, även kallade kvantitativa lättnader. Bank of England återupptog sina kvantitativa lättnader och sänkte räntorna avsevärt. USA:s Federal Reserve gjorde detsamma, och vidtog ytterligare unika åtgärder för att försöka stötta finanssystemet.

Enligt vår mening lär de här insatserna ge blandade resultat. De kan visa sig vara nyttiga på kort sikt – i synnerhet för småföretag med ebb i kassan. Finanspolitiska stimulanser kan hjälpa till att sparka igång efterfrågan under en längre lågkonjunktur och ge medvind under återhämtningen. Men kvantitativa lättnadsåtgärder kan ha oavsiktliga negativa effekter. Till exempel kan bankerna bli mindre villiga att låna ut.

När tog björnmarknaden slut?

Vi anser att björnmarknaden tog slut 23 mars, vilket gör den till den kortaste björnmarknaden i modern tid. Mellan 19 februari och 23 mars sjönk börserna globalt kraftigt, men sedan tog de igen det mesta av raset. Ekonominyheterna är visserligen inte helt positiva, och investerarna verkar fortfarande vara pessimistiska, men läget verkar förbättras. Ekonomin börjar långsamt återvända från nedstängningarna, och detaljhandelsförsäljningen återhämtar sig i många områden. Vi anser att den nuvarande tjurmarknadens hållbarhet till stor del beror på om investerare fortsätter att se en ljusare framtid när de blickar 12–30 månader framåt.

Om du vill se fler uppgifter och detaljer om vår nuvarande prognos kan du ladda ner vår aktiemarknadsutsikt.

Vad innebär covid‑19 för mina investeringar?

Vi har länge varit av den uppfattningen att det mest riskabla som investerare kan göra är att inte vara tillräckligt investerad på börsen under tillräckligt lång tid för att få aktieliknande avkastning (eller mer) över tid. Tid på börsen är avgörande för att nå de flesta investerares långsiktiga finansiella mål. Men allt för ofta försöker investerare att tajma börsen, och missar några av de bästa dagarna på börsen. Kortsiktig volatilitet kan komma när som helst, så räkna med det. Men om du har långsiktiga investeringsmål på 10, 15, 20 år eller längre kan det vara farligt att avvika från din långsiktiga investeringsstrategi på grund av kortsiktig volatilitet. Tänk på att den historiska avkastningen från aktier är inklusive alla björnmarknader. Tålamod och att disciplinerat hålla sig till sin långsiktiga investeringsstrategi är nyckeln till framgångsrik långsiktig investering.

En del investerare kan få för sig att det är bättre att undvika börsen tills ”det lugnar ner sig” eller tills nyheterna börjar se lite bättre ut, men världen ger sällan en ”faran över-signal”. Aktier börjar ofta stiga upp från en korrektion eller en björnmarknad långt innan de dåliga nyheterna har bleknat bort – och väger in en ljusare ekonomisk framtid. Börsåterhämtningen som började 23 mars, när många länder fortfarande var nedstängda och ekonomisiffrorna var urusla, är ett utmärkt exempel på aktiernas tendens att röra sig innan ekonomin återhämtar sig. Den här gången, som så ofta förr, skulle man ha gått miste om rejäla börsuppgångar om man väntade på en ”faran över-signal”.

Vi vet att det inte är enkelt att investera när det är villervalla på börsen, och vi skulle vilja vara en resurs för dig. Hör av dig till oss om du vill veta mer om vår aktuella syn på börsen, eller om du vill veta mer om våra tjänster.

Hur stöttar Fisher Investments Norden investerare under covid‑19?

Under volatila tider som dessa är det viktigare än någonsin att vi upprätthåller vår höga servicenivå. Som vanligt tillhandahåller Fisher Investments Norden proaktiv och personlig kommunikation baserat på våra kunders behov, funderingar och intressen. I takt med att läget kring covid‑19 utvecklas får våra kunder regelbundna uppdateringar från sina dedikerade investeringsrådgivare så de hålls ajour med sina portföljer och vår strategi.

Dessutom hjälper vi investerare att filtrera mediebruset genom att ge rak, faktabaserad information om börsvolatilitet och covid‑19 på våra olika digitala plattformar. Den här sidan är bara ett exempel. Vi erbjuder även multimediauppdateringar via sociala medier: YouTube, Facebook, LinkedIn och Twitter.

Hur kan Fisher Investments Norden hjälpa mig?

Covid‑19:s framfart i människors liv och i samhället är tragisk, och den ekonomiska pressen på människor och marknader gör inte saken bättre. Många investerare känner att deras arbete med att nå sina finansiella mål har spårat ur.

Vi har hjälpt kunder genom björnmarknader och andra volatila och osäkra perioder förut. Och vi är här för att hjälpa dig nu. Kontakta oss online eller via telefon på 020 088 37 53. Vi delar gärna med oss av vårt perspektiv för att hjälpa dig upp på banan igen under dessa tuffa tider.

Ytterligare resurser

Aktiemarknadsutsikt

Hämta vår senaste aktiemarknadsutsikt och få ett nytt och sansat perspektiv på vart vi tror att börserna är på väg – och varför.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.