Rådgivaravgifter – så här fungerar de


En ofrånkomlig del av relationen mellan kund och rådgivare är rådgivarens avgifter. Precis som med alla andra tjänster som kommer med en kostnad, är det viktigt att se till att du får vad du betalar för. Om du till exempel äter på ett billigt snabbmatsställe förväntar du dig förmodligen inte samma service som på en dyr och välrenommerad restaurang. När du anlitar en rådgivare är det väldigt viktigt att förstå skillnaden i service som du får från olika typer av rådgivare.

I den här artikeln går vi igenom de vanligaste avgiftsstrukturerna för ekonomisk rådgivning.

Så här fungerar avgifter för ekonomisk rådgivning

Från och med 3 januari 2018 måste alla EES-baserade investeringsföretag förklara samtliga kostnader och avgifter som är relaterade till produkter och tjänster avsedda för investerare. Eftersom att det finns många olika typer av avgifter och avgiftsstrukturer bör du bekanta dig med de olika sätt som rådgivare kan debitera sina kunder. På så vis kan du utforska olika alternativ och hitta ett som passar dig.

Här följer några typer av avgifter för förvaltningstjänster som rådgivare kan debitera för:

  • En fast avgift för ett visst projekt
  • Per timme
  • Per månad
  • På löpande basis

Även om en taxa per timme kan vara logiskt i vissa fall så anser Fisher Investments Norden att ekonomiska rådgivare regelbundet bör vara i kontakt med sina kunder för att säkerställa att deras investeringsstrategier fortfarande ligger i linje med deras aktuella situationer och långsiktiga målsättningar. En timtaxa kan under osäkra perioder avskräcka kunder från att söka råd hos sin rådgivare, till exempel när marknaden är väldigt volatil. Om kunderna tvekar inför att träffa sin rådgivare på grund av rådgivarens avgifter kanske de inte får den hjälp de behöver för att uppnå sina mål.

Oavsett vad din ekonomiska rådgivning kostar bör du från början veta precis vilka dina avgifter är och hur mycket du betalar för dessa, så att du kan vara säker på att din rådgivares mål ligger i linje med dina långsiktiga målsättningar.

Proaktiv och finkänslig kundservice

Fisher Investments Europe, som i Sverige bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments Norden, erbjuder sina kunder professionella förvaltningstjänster och investeringsråd.[i] Fisher Investments Norden inleder sin rådgivningsprocess med en anpassad portföljrekommendation och tar ut en engångsavgift för den här tjänsten. Om du väljer att gå vidare baserar Fisher Investments Norden sin förvaltningsavgift på de hanterade tillgångarnas värde. I motsats till en timbaserad avgift kan du med hjälp av den här avgiftsstrukturen kontakta din investeringskonsult så fort du har en fråga – utan att betala någonting extra för det. Fisher Investments har även regelbunden kontakt med dig för att diskutera din aktuella portföljstrategi, svara på eventuella frågor och säkerställa att dina målsättningar inte har ändrats.

Fisher Investments Norden anser att högkvalitativ kundservice skapar en stark och tillförlitlig relation mellan rådgivare och investerare, vilket i sin tur skapar förtroende för den övergripande strategin. Du kanske inte vill ringa upp en rådgivare som debiterar per timme eftersom du ogärna vill ådra dig en extra kostnad. Det kan komma att bli en dyr historia när det blåser hårt på marknaden och känsloläget är högt. Fisher Investments Norden anser att du ska kunna prata med din rådgivare för att stilla din oro när marknadsförhållandena är osäkra. Den här typen av kommunikation förhindrar ofta investerare från att fatta ogenomtänkta och känslomässiga beslut gällande sina investeringar.

Avgifter – en liten del av ett större sammanhang

Det är viktigt att tänka på vilka avgifter en ekonomisk rådgivare tar ut, men det är inte allt du bör tänka på när du överväger att anlita en investeringsförvaltare. En dyr prislapp betyder inte alltid bästa tänkbara kvalitet, och lågprisalternativet innebär inte alltid valuta för pengarna.

Det finns flera andra viktiga faktorer du bör tänka på när du letar efter en investeringsrådgivare som ska passa dig som person, dina ekonomiska mål och dina individuella omständigheter. Kundservice, till exempel, är grunden för relationen mellan kund och rådgivare. Du anförtror förmodligen din ekonomiska rådgivare med din investeringsportfölj och din framtida inkomst – och därmed även din framtida ekonomiska säkerhet och ditt framtida välstånd. Det är mycket viktigt att din ekonomiska rådgivare förstår dina olika känslolägen och kan bemöta dem på ett lämpligt sätt, så att du kan fortsätta på den inslagna vägen mot dina långsiktiga ekonomiska målsättningar. Indexfonder och automatisk rådgivning kan verka lockande eftersom de i allmänhet är billiga, men en bra rådgivare ger mervärde genom att hjälpa dig bibehålla fokus under volatila perioder på marknaden.

God kommunikation mellan kund och rådgivare är A och O. Det är lättare att hålla sig till en etablerad plan om man förstår sin investeringsstrategi och har en personlig rådgivare som kan svara på frågor och fungera som en rationell röst vid behov. Fisher Investments Norden anser att en fortlöpande och proaktiv kommunikation är grundläggande för effektiv kundservice och kundutbildning.

En bra ekonomisk rådgivare ska kunna utbilda sina kunder och förklara hur en viss utveckling kanske (eller kanske inte) kommer att påverka kundens portfölj och långsiktiga strategi. Fisher Investments Norden prioriterar kundutbildning för att hjälpa dig förstå din portfölj och hur marknaden fungerar.

En annan aspekt du bör fundera över innan du anlitar en ekonomisk rådgivare är huruvida de kan visa upp en historia av goda resultat. Detta innebär inte att resultaten alltid måste vara briljanta – ironiskt nog kan detta snarare vara en varningsflagga eftersom det kan innebära att rådgivaren tar många stora risker. Titta i så fall hellre på kundportföljernas resultat under olika marknadscykler. Har rådgivaren varnat för björnmarknader i det förflutna, och i så fall, hur ofta hade rådgivaren rätt?

Det går inte alltid att sätta en prislapp på dessa överväganden, men en bra relation mellan kund och rådgivare kan vara ovärderlig. Så det är värt att fundera över hur mycket service och utbildning en ekonomisk rådgivare tillhandahåller när du utvärderar olika rådgivares avgifter.

Kontakta Fisher Investments Norden i dag

Fisher Investments Norden kan hjälpa dig att förstå den ekonomiska marknaden, rollen som rådgivare och rådgivaravgifter. Vår målsättning är att utbilda investerare och hjälpa dem definiera och uppnå sina långsiktiga mål. Ladda ner en av våra investeringsguider för mer information eller kontakta oss i dag för att boka ett möte.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.