Kundservice

Fisher Investments Norden sätter kundservice i första rummet, men vad innebär det för dig i praktiken? Läs mer om vår unika metod.

Fisher Investments Norden erbjuder tjänster som tillhandahålls av Fisher Investments, vårt moderbolag i USA. Vi erbjuder investerare en inledande utvärdering av deras nuvarande portföljer och råd om eventuella lämpliga förändringar. Detta följs av rådgivning gällande ekonomisk planering, vilken kan innefatta rekommendationer för investeringsstrategier och diskretionära förvaltningstjänster som tillhandahålls av Fisher Investments.

Redan vid din första kontakt med oss kan du förvänta dig högkvalitativ kundservice som hjälper dig att definiera dina ekonomiska mål, tidshorisonten för dina investeringar och tillgångsfördelning samt förvaltningstjänster för dina tillgångar och värdepapper. Du kommer att få service på samma höga nivå under hela din tid tillsammans med Fisher Investments, oavsett om du varit en av våra kunder i en vecka eller i 40 år.

Som kund kommer du att ha en personlig investeringskonsult som har i uppgift att förse dig med uppmärksamhet och service när du behöver det. 

Din personliga investeringskonsult

Din investeringskonsult är din primära kontakt och personliga länk till Fisher Investments investeringskommitté – som fattar de övergripande besluten för förvaltning av din portfölj. Din investeringskonsult kommer att ta sig tid att lära känna dig och förstå dina ekonomiska mål samt utveckla en strategi för investeringsförvaltning som bidrar till att uppnå dessa mål. 

Din investeringskonsult kommer att ha så mycket (eller lite för den delen) kontakt med dig som du önskar – men kommer alltid att:

  • Göra proaktiva utvärderingar av dina investeringsmål och ekonomiska mål på regelbunden basis.
  • Ta kontakt med dig när viktiga förändringar sker på ditt konto eller när händelser inträffar som kan påverka investeringstillgångar, kapital eller inkomst och övergripande investeringsstrategier.
  • Hantera dina löpande behov av förvaltningstjänster snabbt och smidigt.
  • Hjälpa dig att förbli disciplinerad när volatilitet uppstår på marknaden, så att du kan behålla kursen mot att uppnå dina långsiktiga mål. Detta innefattar att undvika drastiska, känslodrivna förändringar till följd av marknadsförändringar.

Till skillnad från många andra investeringsföretag ger Fisher Investments sina investeringskonsulter uppdraget att hålla dig uppdaterad, inte att sälja på dig nya produkter, och vi arbetar hårt för att uppnå våra mål.

Kvartalsrapporter

Din investeringskonsult kommer också att tillhandahålla skriftliga kvartalsrapporter som publiceras av investeringskommittén. Dessa detaljerade rapporter behandlar följande: 

  • Framtidsutsikter och hur din portfölj positioneras för att möta förändringar på bästa sätt. Detta inkluderar relevanta ekonomiska, politiska och förtroendebaserade drivkrafter som vi anser kommer påverka marknaderna under kommande månader.
  • Diskussion om tidigare marknads- och portföljresultat samt ekonomiska förhållanden och marknadsförhållanden.
  • Detaljerade förklaringar av Fisher Investments syn på nuvarande ekonomiska förhållanden globalt.

Din investeringskonsult är också i direktkontakt med det förvaringsinstitut som förvarar dina tillgångar och kommer att förse dig med regelbundna portföljvärderingar. Om du vill kan institutet också tillhandahålla utfärdade avräkningsnotor och kontoutdrag.

Annat utbildningsmaterial

Du kommer att ha tillgång till ett brett utbud av utbildningsinnehåll som tagits fram av Fisher Investments för att hjälpa dig att bättre förstå din portfölj, dess positionering och hur detta sker utifrån företagets övergripande strategi för förvaltningstjänster. Detta inkluderar material som rör investeringsprocesser, finansguider, aktuella artiklar om förvaltningsbranschen och dagliga kommentarer via tjänsten MarketMinder. Dessutom tar vi fram filmer med uppdateringar om kapitalmarknaderna varje halvår. Dessa innehåller bland annat ett rundabordssamtal med investeringskommittén som beskriver sin nuvarande syn på finansindustrin och ekonomin. Allt detta är tillgängligt via din investeringskonsult.

Kundevent

Fisher Investments arrangerar kundevent med den senaste informationen om globala marknadsprognoser, nuvarande strategier för portföljförvaltning och information om händelser som påverkar inhemska och globala finansmarknader. 

Dessa event fungerar även som ett forum där du har möjlighet att ställa frågor som rör marknadsfaktorer och strategier för tillgångsförvaltning. Du får också ta del av frågor från andra investerare och får svar direkt av företagets beslutsfattare. Vi tror på vikten av att expandera och stärka relationen mellan kund och företag, vilket bland annat innebär en möjlighet för kunder att kommunicera med högt uppsatta beslutsfattare inom företaget. Att närvara vid dessa event innebär ingen extra kostnad. 

Service skräddarsydd för dina behov

Vi anser att personlig service möjliggör beslut som är så bra som möjligt för dig. Din personliga investeringskonsult kommer att hålla kontakt med dig på dina villkor, och du kan alltid ringa så fort du behöver ekonomiska råd och vägledning eller om du har andra frågor. 

Fisher Investments utbildningsmaterial finns också alltid tillgängligt. Du kan läsa så många av våra publiceringar som passar dig. Du kan också närvara vid de kundevent du vill – många eller få – även om vi uppmuntrar dig att delta i så många som möjligt. De arrangeras för att berika din upplevelse och som en del av vårt mål att erbjuda oöverträffad service för investerare.

Kontakta Fisher Investments Norden i dag

Företag, pensionsinstitut, gåvofonder och andra organisationer utför djuplodande analyser och ingående granskningar av flera investeringsrådgivare innan de bestämmer sig för vem de ska anlita. Fisher Investments och dess dotterbolag har blivit granskade och anlitade av mer än 175 sådana organisationer, bland annat några av världens största institutionella investerare. När du väljer Fisher väljer du ett företag som tål granskning. 

Vi välkomnar alla möjligheter att få förklara varför vi verkligen är en annorlunda förvaltare och hur våra specialisters investeringsråd kan hjälpa dig. Ring oss i dag och upptäck skillnaden med Fisher.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.