Förvaltningsteam

Fisher Investments Norden delegerar kapitalförvaltningsbesluten till moderbolaget, Fisher Investments. Alla portföljbeslut fattas av Fisher Investments Investment Policy Committee (IPC) – ett erfaret investeringsteam med över 130 års sammanlagd branscherfarenhet.

Med stöd av ett stort internt globalt team av analytiker fattar IPC gemensamt alla strategiska investeringsbeslut. Även om IPC fungerar som ett team fokuserar varje medlem på ett visst segment av investeringsstrategin. Även om alla fem kommittémedlemmar genomför makroekonomiska, politiska och sentimentrelaterade analyser som underlag för firmans strategier, är det Ken Fisher, Grundare, Fisher Investments globalt som har den främsta rollen i processen. Jeff Silk (vice ordförande och investeringsdirektör), Bill Glaser (vice administrerande direktör, förmögenhetsförvaltning), Michael Hanson (vice administrerande direktör för analysavdelningen) och Aaron Anderson (vice administrerande direktör, analys) ansvarar främst för urvalet av värdepapper inom ramen för firmans strategier och ansvarar dessutom för Fisher Investments interna analyser, portföljkonstruktion och -implementering samt dess resurser för teknisk analys.

Ken Fisher - Fisher Investments

Ken Fisher

Ken Fisher, Grundare, Fisher Investments globalt

Ken grundande Fisher Investments 1979. Den globala Fisher-organisationen hjälper nu stora institut och förmögna privatpersoner i många delar av världen.

Ken Fisher skriver regelbundet krönikorI flertalet tidsskrifter, vilka inkluderar Financial Times i Storbrittanien, Børsen i Danmark, De Telegraaf i Nederländerna, Focus Money i Tysksland samt USA Today.

Från 1984 till 2015 skrev Ken elva böcker, inklusive fyra böcker som hamnade på New York Times bästsäljarlista.

Hans teoretiska arbete på sjuttiotalet lanserade ett banbrytande analysverktyg, P/S-talet (Price-to-Sales ratio), som nu är en viktig del i finansiell teori. Som prisbelönt forskare har Ken Fisher en lång lista med professionella och vetenskapliga tidskrifter på sin meritlista, och en uppsats som han var medförfattare till år 2000 belönades med priset Journal of Portfolio Management’s Bernstein Fabozzi/Jacobs Levy Award.

2010 var Ken med på ThinkAdvisors ansedda lista ”Thirty for Thirty” som innehöll trettio av branschens mest inflytelserika personer under de senaste trettio åren. Även Tiburon Strategic Advisors har gett Ken pris: 2009 CEO Summit Award for Challenging Conventional Wisdom.

Jeff SilkJeff Silk

Vice ordförande och investeringsdirektör, Fisher Investments

Jeff har arbetat på Fisher Investments sedan 1983 och var en av de först anställda i firman. Har är numera vice ordförande, investeringsdirektör och medlem av firmans Investment Policy Committee, där han ansvarar för portföljkonstruktion och -implementering enligt ett stort antal investeringsstrategier. Jeff Silk var tidigare Fisher Investments administrerande direktör och verksamhetschef. Han har även varit firmans direktör för handel och affärsverksamhet. Han spelade då en avgörande roll vid utvecklingen av Fisher Investments tekniska lösning för portföljförvaltning, analys och handel.

Bill GlaserBill Glaser

Exekutiv administrerande direktör, portföljförvaltning, Fisher Investments

Bill Glaser har arbetat på Fisher Investments sedan 1999 och blev medlem av investeringskommittén år 2011. Han är chef för portföljförvaltningen. Han har tidigare lett företagets team för värdepappersanalys, portföljimplementering och kapitalmarknadsanalys, och tjänstgjorde som värdepappersanalytiker och kapitalmarknadsanalytiker.

Michael HansonMichael Hanson

Senior vice administrerande direktör, analys, Fisher Investments

Mike har arbetat på Fisher Investments sedan 2002 och varit medlem av Investment Policy Committee sedan 2017. Han är för närvarande senior vice administrerande direktör, ansvarig för analys. Mike har författat sex böcker och skriver ofta i firmans webbtidning, MarketMinder.com. Han föreläser regelbundet runt om i USA i ett antal ämnen, från ekonomi till psykologi, och han har arbetat som lektor på Haas School of Business vid University of California, Berkeley, där han undervisade i investeringsförvaltning. Mike har även arbetat som ledare för värdepappersteamet, chef för servicen till institutionella kunder, ledare för kapitalmarknadsteamet och vice administrerande direktör ansvarig för portföljförvaltningskommunikation. Innan han började på Fisher Investments arbetade Mike på Bear, Stearns & Co., Inc., som corporate finance-analytiker i bolagets Global Technology Group.

Aaron AndersonAaron Anderson

Senior vice administrerande direktör, analys, Fisher Investments

Aaron har arbetat på Fisher Investments sedan 2005 och varit medlem av Fisher Investments Investment Policy Committee sedan 2011. Han är ansvarig för kontrollen av den globala makroekonomin och för analyser av kapitalmarknaden. Aaron har varit gästföreläsare på Haas School of Business vid University of California i Berkeley. Han har skrivit två böcker, bl.a. Own the World: How Smart Investors Create Global Portfolios. Han har även arbetat som kapitalmarknadsanalytiker, innovationschef och skrivande redaktör för MarketMinder.com. Innan han började hos Fisher Investments arbetade Aaron på Deutsche Bank Alex Brown som assisterande vice administrerande direktör.

Analysavdelningen

Investment Policy Committee stöds av en stor analysavdelning.
Fisher Investments analysavdelning består av professionella investerare som hjälper Investment Policy Committee med portföljförvaltningen. Avdelningen är indelad i olika team med olika ansvarsområden, exempelvis analys av makroekonomiska trender, bevakning av alla investeringssektorer och större länder runt om i världen, utvärdering av enskilda aktier, beräkning av så kallad performance attribution (källorna till avkastningen) och implementering av IPC:s portföljbeslut. Analysavdelningens medlemmar ger presentationer och föreläsningar på seminarier runt om i världen och skriver artiklar och böcker om investering.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.