Förvaltningsteam

Portföljförvaltningsteamet leds av en investeringskommitté med vägledning och stöd från researchteamet och andra finansanalytiker.

Investeringskommittén

Investeringskommittén fattar alla strategiska investeringsbeslut som påverkar kundernas portföljer. Investeringskommittén fungerar som ett team, men varje person i kommittén fokuserar på ett visst segment av investeringsstrategin. De fem personer som ingår i investeringskommittén ansvarar alla för makroekonomiska, politiska och sentimentbaserade analyser för att stödja företagets strategier, och Ken Fisher (grundare och Co-Chief Investment Officer) leder detta arbete. Jeff Silk (Vice Chairman & Co-Chief Investment Officer), Bill Glaser (Executive Vice President of Portfolio Management), Aaron Anderson (Senior Vice President of Research) och Michael Hanson (Senior Vice President of Research) är huvudansvariga för att välja värdepapper som ligger inom ramarna för företagets strategi, leda Fisher Investments interna research-avdelning, bygga och implementera portföljer samt ansvara för företagets tekniska research-resurser.

Ken Fisher

Grundare, Executive Chairman och Co-Chief Investment Officer

Ken grundade Fisher Investments år 1979 och är i dag företagets Executive Chairman och Co-Chief Investment Officer. Hans ansedda krönika ”Portfolio Strategy” publicerades i Forbes från 1984 till 2016, vilket gör honom till den krönikör som under längst sammanhängande tid har skrivit för tidningen under hela dess historia. Han skriver regelbundet för flera tidningar, bland annat Germany’s Focus Money; Denmark’s leading business newspaper, Børsen; the Netherland’s largest newspaper, De Telegraaf; Switzerland’s leading business paper, Handelszeitung; Spain’s largest business website and newspaper, elEconomista; Italy’s third largest newspaper and number one business paper, Il Sole 24 Ore; France’s L’Opinion; Belgium’s La Libre; Austria’s Trend; Caixin—often referred to as the Bloomberg of China; the Hong Kong Economic Journal; Taiwan’s Business Weekly; South Korea’s largest business paper, Chosun Mint; and Japan’s Diamond Weekly. Han har skrivit 11 böcker och fyra av dem har hamnat på New York Times bästsäljarlista.

Läs hela Ken Fishers biografi

Jeff Silk

Vice Chairman och Co-Chief Investment Officer

Jeff Silk är Vice Chairman och Co-Chief Investment Officer. Jeff är ansvarig för all portföljförvaltning och en rad olika investeringsstrategier inom företaget.

Bill Glaser

Executive Vice President, Portfolio Management

Bill Glaser är Executive Vice President of Portfolio Management och en av investeringskommitténs fem medlemmar. I dessa två roller leder han företagets avdelning för portföljförvaltning, som inkluderar grupper för research, investeringar, investeringslösningar och portföljutvärdering.

Aaron Anderson

Senior Vice President, Research

Aaron Anderson är Senior Vice President of Research och en av investeringskommitténs fem medlemmar. I sina två roller är Aaron ansvarig för företagets research, både vad gäller global makroekonomi och kapitalmarknader.

Michael Hanson

Senior Vice President, Research

Michael Hanson är Senior Vice President of Research och en av investeringskommitténs fem medlemmar. I sin nuvarande roll är Michael ansvarig för research-gruppen, som utvecklar research för kapitalmarknader och värdepapper.

Research-avdelningen

Vår interna research-avdelning tar fram underlag för investeringskommitténs arbete med Fisher Investments portföljförvaltning. Avdelningen är uppdelad i olika team med unika ansvarsområden, bland annat analys av makroekonomiska trender, analys och övervakning av alla sektorer och ekonomiskt viktiga länder, utvärdering av individuella värdepapper, beräkningar av avkastning, samt implementering av investeringskommitténs portföljbeslut. Analytikerna som arbetar för vår research-avdelning föreläser på seminarier över hela USA, undervisar på universitet och leder workshops, samt skriver krönikor, artiklar och böcker om konsten att investera.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.