Förvaltningsteam

Portföljförvaltningsteamet leds av en investeringskommitté med stöd från analytiker och andra finansspecialister.

Investeringskommittén

Investeringskommittén fattar gemensamt alla strategiska investeringsbeslut som påverkar kundernas portföljer. Investeringskommittén fungerar visserligen som ett team, men varje ledamot fokuserar på specifika segment av investeringsstrategin. Alla fem ledamöterna genomför makroekonomiska, politiska och sentimentbaserade analyser för att stödja företagets strategier, och Ken Fisher (grundare och investeringsdirektör) leder detta arbete. Jeff Silk (vice ordförande och investeringsdirektör), Bill Glaser (vice vd för portföljförvaltningen och investeringsdirektör), Aaron Anderson (analyschef) och Michael Hanson (analyschef) är främst ansvariga för att välja värdepapper inom ramarna för företagets strategier, leda Fisher Investments interna analysarbete, bygga och implementera portföljteknik, samt företagets tekniska analysresurser.

Ken Fisher Portrait

Ken Fisher

Grundare, exekutiv ordförande och investeringsdirektör

Ken grundade Fisher Investments år 1979 och är i dag exekutiv ordförande och en av investeringsdirektörerna på företaget. Hans ansedda krönika ”Portfolio Strategy” publicerades i Forbes från 1984 till 2016, vilket gör Ken Fisher till den krönikör som skrivit för tidskriften under längst oavbruten tid under hela dess historia. Han skriver månatliga krönikor för stora publikationer världen över, bland annat New York Post (USA), Daily Telegraph (Storbritannien), The Australian (Australiens mest lästa dagstidning), Børsen (Danmarks ledande näringslivstidning), The Business Times (Singapore), Caixin (ofta kallad Kinas svar på Bloomberg), Chosun Weekly Biz (Sydkoreas största näringslivstidning), De Telegraaf (den största dagstidningen i Nederländerna), Diamond Weekly (Japan), El Economista (Spaniens största näringslivswebbplats och dagstidning), Focus Money (Tyskland), The Globe and Mail (Kanadas mest lästa dagstidning), Handelszeitung (Schweiz’ ledande näringslivstidning), Il Sole 24 Ore (Italiens tredje största dagstidning och ledande näringslivstidning), L’Opinion (Frankrike), La Libre (Belgien), Hong Kong Economic Journal (Hongkong), Business Weekly (Taiwan), The National (Förenade Arabemiraten) och Trend (Österrike). Han syns även regelbundet i finans- och nyhetsprogram på tv världen över – inklusive Fox News, Fox Business, Sky News (Australien och Storbritannien), Bloomberg (Asien och Kanada) och CNN International – och är även aktiv i sociala medier. Ken har skrivit elva böcker, inklusive fyra som legat på New York Times bästsäljarlista.

Läs Ken Fishers fullständiga biografi här.

Jeff Silk

Vice ordförande och investeringsdirektör

Jeff Silk är vice ordförande och en av de två investeringsdirektörerna. Jeff ansvarar för alla portföljförvaltningsfunktioner över en rad olika investeringsstrategier på företaget.

Bill Glaser

Vice vd, portföljförvaltning

Bill Glaser är vice vd för portföljförvaltningen och ledamot av investeringskommittén. I de rollerna leder han företagets avdelning för portföljförvaltning, som inkluderar grupperna för analys, investeringsdrift, investeringslösningar och portföljutvärdering.

Aaron Anderson

Analyschef

Aaron Anderson är analyschef och ledamot av investeringskommittén. I de rollerna ansvarar Aaron för företagets analyser av global makroekonomi och kapitalmarknader.

Michael Hanson

Analyschef

Michael Hanson är analyschef och ledamot av investeringskommittén. I sin nuvarande roll leder Michael analysgruppen och ansvarar för utvecklingen av kapitalmarknads- och värdepappersanalyser.

Analysavdelningen

Investeringsspecialisterna på vår interna analysavdelning bistår investeringskommittén i deras arbete med Fisher Investments portföljförvaltning. Avdelningen är uppdelad i olika team med unika ansvarsområden, bland annat analys av makroekonomiska trender, bevakning av samtliga investeringssektorer och viktiga länder världen runt, utvärdering av individuella värdepapper, beräkningar av resultattillskrivning, samt implementering av investeringskommitténs portföljbeslut. Medarbetare på analysavdelningen ger presentationer på seminarier över hela USA, leder workshops och undervisar på universitet, samt skriver krönikor, artiklar och böcker om investering.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.