Den krönikör som skrivit för Forbes under längst sammanhängande tid

Utdelat av

Forbes

Mottagare

Ken Fisher

Tilldelat år

2017

Grundaren Ken Fishers krönika ”Portfolio Strategy” i tidskriften Forbes publicerades från 1984 till 2016, vilket gör honom till den krönikör som har skrivit oavbrutet för tidskriften under längst tid i hela dess historia.

Ken började skriva för Forbes 1984, samma år som han fick internationell uppmärksamhet för sin bok Super Stocks, som gjorde P/S-talet (price-to-sales ratio) allmänt känt. Hans krönikor i Forbes samlades i en bok som publicerades av Wiley 2010: The Making of a Market Guru: Forbes Presents 25 Years of Ken Fisher.

I sina månatliga krönikor delade Ken med sig av sina åsikter om investeringar, ekonomin, finansiell planering och aktuella händelser – i stort sett allt som kan påverka de globala marknaderna.

Se en lista med Ken Fishers krönikor i Forbes från och med 2007.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.