Den krönikör som skrivit för Forbes under längst sammanhängande tid

Pris från

Forbes

Recipient

Ken Fisher

Tilldelat år

2017

Grundaren Ken Fishers krönika ”Portfolio Strategy” publicerades i Forbes från 1984 till 2016, vilket gör honom till den krönikör som under längst sammanhängande tid har skrivit för Forbes.

Ken började skriva för Forbes 1984, samma år som han fick stor internationell uppmärksamhet för sin bok Super Stocks, som populariserade användningen av P/S-talet.  Hans krönikor i Forbes publicerades av förlaget Wiley år 2010 under namnet Making of a Market Guru: Forbes Presents 25 Years of Ken Fisher.

I sina månatliga krönikor delade Ken sina synpunkter på investeringar, ekonomin, investeringsstrategier och aktuella händelser – i stort sett allt som påverkar globala marknader. 

Se en lista över Ken Fishers Forbes-krönikor från 2007 och framåt.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.