Great Place to Work-certifiering

Utdelat av

Great Place to Work

Mottagare

Fisher Investments

Tilldelat år

2017–2020

För fjärde året i rad har Fisher Investments certifierats som en utmärkt arbetsplats av de oberoende analytikerna på Great Place to Work®, en erkänd global auktoritet inom arbetsplatskultur som tar fram viktiga rapporter, bl.a. den årliga listan ”100 Best Companies to Work For®” i Fortune. Great Place to Work® samlade in anonyma enkätsvar från över 2 100 medarbetare på Fisher Investments som en del av den omfattande granskningsprocessen. Enkäten mätte flera faktorer, bl.a. ersättningen, chefernas kvalitet, den allmänna stämningen på arbetsplatsen, och hur stolta medarbetare är över att jobba på Fisher Investments.

”Vi är stolta över att lyftas fram som en Great Place to Work-certifierad organisation för fjärde året i rad”, säger en representant för Fisher Investments. ”Det här erkännandet är ett kvitto på våra medarbetares uppskattning av vårt löpande arbete med att skapa en givande arbetsmiljö där de kan växa och bygga livslånga karriärer. Våra medarbetare är vår viktigaste investering. Deras framgång driver företagets framgång.”

Great Place to Work® väljer ut de som hamnar på listan Best Workplaces främst baserat på medarbetarnas svar på deras Trust Index©-enkät, som har satt något av en standard i branschen, och är en del av Great Place to Work®-certifieringen. Resultaten från enkäterna är mycket tillförlitliga, med en konfidensgrad på 95 procent och en felmarginal på 5 procent eller lägre.

Great Place to Work® är en erkänd global auktoritet inom arbetsplatskultur som tar fram viktiga rapporter, bl.a. den årliga listan ”100 Best Companies to Work For®” i Fortune. Great Place to Work® samlade in anonyma enkätsvar från över 2 100 medarbetare på Fisher Investments som en del av den omfattande granskningsprocessen. Enkäten mätte flera faktorer, bl.a. ersättningen, chefernas kvalitet, den allmänna stämningen på arbetsplatsen, och hur stolta medarbetare är över att jobba på Fisher Investments. Mer information finns på: https://www.greatplacetowork.com/certified-company/1338751 och https://www.greatplacetowork.com/our-methodology.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.