Top 20 Best Workplaces in Texas

Utdelat av

Great Places to Work och tidningen Fortune

Mottagare

Fisher Investments

Tilldelat år

2019

År 2019 utnämndes Fisher Investments som den 20:e bästa arbetsplatsen i Texas (USA) av Great Place to Work (GPTW) och tidningen Fortune.

Några höjdpunkter från hur Fisher Investments medarbetare svarade på GPTW-enkäten:

  • 83 procent säger att Fisher Investments är en utmärkt arbetsplats.
  • 94 procent säger att våra kunder skulle bedöma servicen vi ger dem som ”utmärkt”.
  • 94 procent säger att medarbetare känner sig välkomna när de börjar på företaget.
  • 93 procent säger att ledningen sköter företagets verksamhet på ett hederligt och etiskt sätt.
  • 92 procent säger att Fisher Investments förmåner är speciella och unika.

”Vi är stolta över att vara en av de bästa arbetsplatserna i Texas”, säger en representant för företaget. ”Vårt kontor i Plano, i Dallas-Forth Worth-området, har varit öppet i över ett år nu, och vi växer så snabbt att vi lade till nya kontorslokaler nyligen. Det här är en spännande tid för Fisher Investments. Vi fortsätter att växa både lokalt och globalt samtidigt som vi skapar en arbetsmiljö med stark laganda och stöder våra medarbetares utveckling. Vi är glada över att man tycker att vi är en utmärkt arbetsplats – en arbetsplats där man kan bygga givande, livslånga karriärer.”

Great Place to Work® analyserade anonyma enkätsvar från över 42 000 medarbetare hos en rad olika företag baserade i Texas för att avgöra vilka som var de bästa arbetsplatserna i Texas 2019. Deltagarna fick svara på en enkät med över 60 frågor om vad deras arbetsgivare gör för att skapa en god arbetsmiljö. Utifrån detta rankades Fisher Investments som nr 20 i kategorin för stora företag. För att vara med och tävla om det här priset måste företag uppfylla standarden för Great Place to Work-certifiering. Mer information finns på: Best Workplaces in Texas™ 2019.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.