UK Best Workplaces for Wellbeing

Utdelat av

Great Place to Work® UK

Mottagare

Fisher Investments UK

Tilldelat år

2022

I februari 2022 togs Fisher Investments UK med på listan UK’s Best Workplaces™ for Wellbeing, framtagen av Great Place to Work® UK. Listan rangordnar organisationer som utvecklar högt välbefinnande bland medarbetarna, och i år är första gången som listan tas fram. Fisher Investments UK togs med på listan över stora organisationer.

”Vi är glada över att erhålla erkännandet UK’s Best Workplaces™ for Wellbeing”, säger Fisher Investments vd Damian Ornani, och fortsätter: ”Främjandet av högt välbefinnande och engagemang bland medarbetarna är en viktig del av vårt arbete med att hjälpa fler kunder planera för en bättre finansiell framtid.”

”Vi är stolta över att vara bland de första organisationerna i Storbritannien som erhåller utmärkelsen Best Workplaces™ for Wellbeing”, säger Greg Miramontes, global HR-chef på Fisher Investments. ”Utmärkelsen återspeglar våra värderingar om att bygga givande karriärer och alltid göra det bästa för våra kunder och medarbetare.”

Experter från Great Place to Work® UK analyserar tusentals anonyma medarbetarenkäter och bedömer fundamentala aspekter av välbefinnande i arbetet för att bedöma vilka som ska belönas med erkännandet. Bland aspekterna märks balans mellan arbete och fritid, tillfredsställelse i arbetet, känsla av meningsfullhet, psykologisk trygghet och ekonomisk trygghet. Företag måste ha certifierats av Great Place to Work® UK under 2021 för att kvalificera sig, och de utvärderas efter storlek.

Great Place to Work® UK är en oberoende auktoritet inom arbetsplatskultur och medarbetarupplevelse. Fisher Investments och dess koncernbolag betalar en deltagaravgift till Great Place to Work®, som täcker kostnaden för att hantera enkäten bland medarbetarna samt analysen och leveransen av enkätresultaten. Mer information om Great Place to Work® finns på Great Place to Work® UK och Fisher Investments UK  Great Place to Work UK | The global authority on workplace culture.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.