Pensions & Investments: 2021 Ranked among the Largest Worldwide Money Mangers

En av de största kapitalförvaltarna

Utdelat av

Pensions & Investments

Mottagare

Fisher Investments

Tilldelat år

2017–2021

I maj 2021 rankades Fisher Investments som nr 133 på Pensions & Investments lista över de 500 största kapitalförvaltarna i världen.

Pensions & Investments levererar nyheter, undersökningar och analyser till cheferna som förvaltar kapitalflödena på den institutionella investeringsmarknaden. Med fokus på pensions- portfölj- och investeringsförvaltningscheferna i navet på den här marknaden tillhandahåller Pensions & Investments sina läsare med aktuell och vass rapportering om allt som rör kapitalförvaltningsbranschen. Den årliga genomgången av de 500 största kapitalförvaltarna rangordnar kapitalförvaltare baserat på det sammanlagda förvaltade kapitalet per den 31 december varje år. För att delta i den här genomgången måste deltagare fylla i en undersökning online. Varken Fisher Investments eller dess koncernbolag betalar för att ansöka till eller kandidera till det här priset. Mer information finns på: Largest money managers: 2021 | Pensions & Investments.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.