Vässa ditt pensionssparande – och börja tidigt för att maximera tillväxten


De flesta har rätt till både allmän pension och tjänstepension, men många har behov och önskemål som de här pensionerna inte räcker till. Det är därför många pensionssparare använder sig av en tredelad strategi genom att kombinera den allmänna pensionen, tjänstepensionerna och ett privat pensionssparande. Och det är också därför som du bör planera inför framtiden och börja spara så tidigt som möjligt, så du kan göra det du vill när du går i pension.

Definiera dina mål för att planera effektivt

För att förstå hur mycket pengar du behöver spara inför pensionen är det bra att först formulera dina investeringsmål. Behöver du kassaflöde från investeringarna? Vill du att pengarna ska växa? Eller handlar det om att lämna ett arv till eftervärlden? Du kanske är en av få som bara vill bevara sin förmögenhet.

Oavsett vilka mål du än har är det viktigt att du lägger upp en genomtänkt plan för ditt pensionssparande. En grundläggande del av den här processen är att räkna ut hur mycket kassaflöde du kommer behöva. Så du måste först ta reda på hur mycket pengar du spenderar i dag, och sedan göra en uppskattning av hur mycket pengar du lär spendera när du har gått i pension. Tänk på att livets senare stadier kan innebära högre levnadskostnader (t.ex. vårdkostnader), och att inflationen kommer minska din köpkraft.

Tidshorisont

När du räknar på din pensionsplan måste du också svara på en mycket svår fråga: hur länge behöver pengarna räcka? Detta är vad vi kallar för tidshorisonten för din investering. Fråga dig själv hur länge du tror du, din partner eller dina barn kommer leva, och huruvida du vill att dina pengar fortsätter att jobba för dina arvingar när du själv har lämnat jordelivet.

Underskatta aldrig tidshorisonten för din investering. Många lever längre än de föregående generationerna, så det är smart att börja planera i tid för ett längre liv. Ett längre liv betyder också att man måste börja spara i tid, så sparkapitalet har gott om tid att växa till det belopp man behöver.

Inflationen och kassaflödesbehoven

Det är svårt för de allra flesta (oavsett livsstil) att behöva anpassa sig till en knappare ekonomi, särskilt om man är äldre och har vant sig vid en viss standard och ekonomisk frihet.

Men inflationen kan leda till att din livsstil kostar mer, särskilt om en stor del av utgifterna går till varor och tjänster med snabbt stigande priser. Många av i-ländernas centralbanker har inflationsmål på 2–3 procent per år, så det är rimligt att antaga att dina levnadskostnader kommer öka i framtiden. Se till att du räknar med inflationens inverkan på din köpkraft när du lägger upp en plan för pensionssparandet, så att din tillväxt är högre än inflationen.

Det är även viktigt att räkna ut effekten av uttag på dina pensionskonton, eftersom uttagen påverkar din investerings framtida möjligheter att generera inkomster. Dessutom kan du behöva skatta på beloppen du tar ut. Det är viktigt att sätta sig in i de skattetekniska aspekterna av pensionsinkomsterna.

Sanningen om kapitalbevarande strategier

En del har bara som mål att bevara sin förmögenhet, men vi anser att de utgör en ytterst liten minoritet. Och för många av dem kan den här strategin gå stick i stäv med deras intressen.

Man kanske inte kommer behöva ta ut pengar från portföljen, men vill inte att portföljen tappar i värde. I så fall kan en rent kapitalbevarande strategi vara lämplig. Men nästan alla som pensionssparar behöver någon slags tillväxt på sina investeringar, och för att skapa tillväxt måste man stå ut med en viss risk för förlust – och det är omöjligt att få ihop med en kapitalbevarande strategi.

Börja spara tidigt och få avkastning på avkastning

Ju tidigare du börjar pensionsspara, desto mer kan du dra nytta av effekten från avkastning på avkastning – alltså när avkastningarna investeras och också ger avkastning.

Så du får avkastning både från det ursprungliga beloppet och från avkastningen som beloppet genererar.   Om du till exempel investerar 500 000 kr och får en avkastning på i snitt 5 procent om året, och inte gör några uttag, så är investeringen värd 2 160 970 kr efter 30 år. 

En annan god nyhet för kloka pensionssparare är att ju mer du sparar, desto större blir avkastningen på avkastningen. Ju mer du sparar, desto större tillväxt över tid. Trots att börsavkastningen varierar från år till år, så tenderar aktier i allmänhet att öka i värde över tid. Och varje värdeökning på dina investeringar kommer hänga med på framtida värdeökningar. Med andra ord: ju tidigare du investerar, desto större chans att du får avkastning på avkastning.

Balansera dina investeringar

Tillgångsfördelningen i din investeringsportfölj ska bygga på dina individuella mål och hur mycket avkastning du behöver. Din mix av sparkonton, investeringssparkonton, obligationer, aktier och andra investeringar, inklusive pensionssparande, beror på dina mål. Om du börjar spara tidigt kan det vara fördelaktigt att lägga en stor del av investeringarna på aktier, eftersom aktier förmodligen kommer ge avkastning-på-avkastning över längre tidsperioder. Om du börjar spara senare kan du behöva anamma en annan strategi, men det beror helt och hållet på dina mål.

Förlita dig inte på den allmänna pensionen och tjänstepensionen

Om du definierar dina mål, lägger upp en strategi och utvecklar dina privata pensionstillgångar kan du stärka din ställning och bli mindre beroende av den allmänna pensionen och dess skiftande villkor. Man bör inte ta någonting för givet när det gäller framtiden, inte heller sjukvård eller andra typer av sociala tjänster.

Om du vill gå i pension på dina egna villkor gör du klokt i att ha diversifierade pensionsinvesteringar som kan ge dig tillräcklig inkomst och tillväxt. Ju snarare du börjar pensionsspara, desto större chans att du kommer nå dina pensionsmål.

Mer från Fisher Investments Norden

Fisher Investments Norden kan rekommendera en långsiktig tillgångsfördelning som är anpassad till dina mål. Vi kan hjälpa dig att få överblick över ditt pensionssparande och hur olika nivåer av sparande kan påverka din ekonomi som pensionär. 

Kontakta oss i dag på 020 088 37 53 för mer information om fördelarna med Fisher Investments Norden och hur vi kan hjälpa dig med din pensionsplanering.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.