Få ut så mycket som möjligt av ditt pensionssparande – och börja i tid för största tänkbara tillväxt

Vilka tecken pekar att en björnmarknad är i antågande (eller redan är här)? Fisher Investments Norden analyserar faktorer som investerare bör hålla ögonen .


De flesta pensionärer drar fördel av statliga pensioner och tjänstepensioner, men många har behov och önskemål som deras pensionsinkomster inte täcker. Det är därför många människor som pensionssparar använder sig av en tredelad strategi genom att kombinera en statlig pension, en tjänstepension (från en arbetsgivare) och ett personligt pensionssparande. För att du ska kunna leva på det sätt du vill när du går i pension bör du planera inför framtiden och börja spara så tidigt som möjligt.

Definiera dina målsättningar för att planera på ett effektivt sätt

För att förstå hur mycket pengar du behöver spara inför pensionsåren är det en bra idé att först formulera dina investeringsmål. Måste dina investeringar skapa ett penningflöde, vill du att dina pengar ska växa eller handlar det om att lämna ett arv till eftervärlden? Du kanske är en av få som bara vill behålla sitt sparade kapital.

Oavsett vilka målsättningar du har är det viktigt att du skapar en genomtänkt plan för ditt pensionssparande. Att förstå ditt penningflöde är en grundläggande del av den här processen; du måste räkna ut hur mycket pengar du spenderar i dag och göra en uppskattning av hur mycket pengar du kommer att spendera när du har gått i pension. Tänk på att livets senare stadier kan innebära högre levnadskostnader (t.ex. vård- och hälsokostnader), och att inflationen kommer att minska din köpkraft.

Tidshorisont

När du gör dina pensionsberäkningar måste du också svara på en mycket svår fråga: hur länge ska pengarna räcka? Detta är tidshorisonten för din investering. Fråga dig själv hur länge du tror att du kommer att leva, hur länge din partner och dina barn kommer att leva, och huruvida du vill att dina arvtagare fortsatt ska kunna dra nytta av dina pengar när du själv har lämnat jordelivet.

Underskatta aldrig tidshorisonten för din investering. Många människor lever längre än föregående generation, så det är smart att börja planera i tid för ett längre liv. Ett längre liv betyder också att du måste börja spara i tid för att ditt sparade kapital ska ha tillräckligt med tid för att växa till det belopp du behöver.

Inflation och penningflöde

Det är svårt för de allra flesta (oavsett livsstil) att vänja sig vid begränsningar som beror på pengabrist, särskilt om du är äldre och har vant dig vid en viss standard och ekonomisk frihet.

Inflationen kan dock göra din livsstil mycket dyrare, särskilt om en stor del av dina utgifter går till varor och tjänster med snabbt stigande priser. Många av industriländernas centralbanker har inflationsmål på 2–3 procent per år, så det är ett rimligt antagande att dina levnadskostnader kommer att öka i framtiden. Se till att du räknar med inflationens inverkan på din köpkraft när du skapar en plan för att pensionsspara, så att din tillväxt är högre än inflationen.

Det är även viktigt att beräkna effekten av uttag på dina pensionskonton, eftersom uttagen påverkar din investerings framtida möjligheter att generera inkomster. Dessutom kan du behöva skatta på beloppen du tar ut. Det är mycket viktigt att du förstår dina pensionsinkomsters skattemässiga konsekvenser.

Sanningen om kapitalbevarande strategier

Även om vissa människor bara vill bevara sitt välstånd, så anser vi att dessa personer representerar en liten minoritet, och för många av dessa människor går den här strategin stick i stäv med deras egna intressen.

Du kanske inte kommer att behöva ett penningflöde från din portfölj och inte vill att portföljen tappar i värde. I så fall kan en kapitalbevarande strategi vara lämplig. Men nästan alla människor som pensionssparar behöver tillväxt på sina investeringskonton, och för att skapa tillväxt måste man stå ut med vissa risker, vilket inte ligger i linje med en kapitalbevarande strategi.

Börja spara i tid för bästa möjliga avkastning

Ju tidigare du börjar pensionsspara, desto större chans att du kan dra nytta av att dina avkastningar skapar ännu större avkastningar över tid.

Den sammanlagda avkastningen beräknas både på det sparade beloppet och avkastningen som beloppet genererar.  Med andra ord: avkastningen på din tidigare avkastning. Om du till exempel sparar 500 000 kr och har en avkastning på 5 % varje år utan att göra några uttag, så har du efter 30 år 2 160 971 kr sparade. 

En annan god nyhet för kloka pensionssparare är att ju mer du sparar, desto större blir den sammanlagda avkastningen. Ju mer du sparar, desto större tillväxt över tid. Även om resultaten på aktiemarknaden varierar år efter år, så tenderar aktier i allmänhet att öka i värde över tid. Och dina investeringars värdeökningar kan dra nytta av framtida värdeökningar. Med andra ord: ju snarare du investerar, desto större chans att du får en bättre sammanlagd avkastning.

Balansera dina investeringar

Tillgångsfördelningen i din investeringsportfölj ska bygga på dina individuella målsättningar och vilken typ av avkastning du behöver. Din mix av sparkonton, obligationer, aktier och andra investeringar, till exempel pensionsutbetalningar, ska vara anpassade efter dina mål. Om du börjar spara tidigt kan det vara fördelaktigt att investera i aktier eftersom du vet att aktier över en längre tidsperiod förmodligen kommer att kunna dra nytta av en sammanlagd avkastning. Om du börjar spara senare kanske du behöver anamma en annan strategi, men det beror helt och hållet på dina målsättningar.

Förlita dig inte på din allmänna pension och tjänstepension

Genom att definiera dina mål, etablera en strategi och utveckla dina pensionstillgångar kan du skapa en situation där du undviker att vara beroende av en statlig pension som kan komma att fluktuera kraftigt innan du går i pension. Man bör inte ta någonting för givet när det gäller framtiden, inte heller sjukvård eller andra typer av sociala tjänster.

Om du vill gå i pension på dina egna villkor gör du klokt i att ha diversifierade pensionsinvesteringar som kan ge dig tillräcklig inkomst och tillväxt. Ju snarare du börjar pensionsspara, desto större chans att du kommer att nå dina pensionsmål.

Mer från Fisher Investments Norden

Fisher Investments Norden kan rekommendera en långsiktig tillgångsfördelning som är anpassad efter dina behov. Vi kan hjälpa dig förstå pensionssparande och hur olika nivåer av sparande kan påverka din årliga inkomst som pensionär. 

Kontakta oss i dag för mer information om fördelarna med Fisher Investments Norden och hur vi kan hjälpa dig med din pensionsplanering.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.