Planera din inkomst inför pensionsåren

En viktig aspekt av din pensionsplanering är inkomststrategin. Fisher Investments Norden tillhandahåller ett ramverk för att hjälpa dig avgöra hur mycket pengar du kommer att behöva.


Olika människor har olika målsättningar för pensionsåren, men för investerare är planeringsprocessen ofta densamma. De flesta investerare måste göra någon sorts pensionsplanering för att förbereda sig inför pensionsåren. Här följer några faktorer som du bör överväga när du skapar eller utvärderar din pensionsplan.

Förväntade och oväntade utgifter

Ett av de första stegen mot en sund pensionsplan är att noggrant analysera dina utgifter innan du går i pension och beräkna hur de kommer att ändras när du slutar arbeta. Dina förväntade utgifter under pensionsåren kan inkludera följande:

 • Levnadskostnader: Kostnader för boende, matvaror samt el, gas och vatten
 • Skulder: Bolån, billån och andra lån
 • Skatter: Inkomstskatt, fastighetsskatt, reavinstskatt och andra skatter
 • Försäkringar: Livförsäkringar och andra försäkringar
 • Diskretionära utgifter: Resor, sällanköpsvaror, fritidsintressen och pengar som spenderas på familjen

Många pensionärer sparar inte tillräckligt för att klara av oväntade utgifter. Även om det kan vara svårt att förutsäga dem så kan det vara bra att överväga potentiella oväntade utgifter när du skapar din pensionsplan, samt att ha extra pengar undanlagda för detta ändamål. Här följer några exempel på oväntade utgifter som du kan stöta på under pensionsåren. 

 • Oplanerade resor: Oväntade resor till familj eller vänner
 • Hemrenoveringar: Enklare reparationer, trapphissar eller andra hjälpmedel
 • Familjekostnader: Ekonomiskt stöd för barn och barnbarn, eller pengar för nödsituationer

Det finns självklart inte något perfekt sätt att räkna ut exakt hur du kommer att spendera dina pensionsbesparingar men vissa omständigheter och scenarier är mer sannolika än andra, vilket kan hjälpa dig göra en bättre uppskattning av dina potentiella pensionsutgifter.

Inverkan på din portfölj över tid

När du tänker på tidshorisonten för din investering – med andra ord: hur länge din portfölj måste räcka – bör du överväga att du kanske kommer att leva längre än vad du tror. Medicinska framsteg har lett till att många investerare i dag lever längre än föregående generationer. Om du underskattar tidshorisonten för din investering riskerar du att få slut på pengar. Tänk på att den genomsnittliga livslängden för Sverige bara är ett genomsnitt. Du kanske kommer att leva, 5, 10 eller till och med 20 år längre än genomsnittet, särskilt om du är vid god hälsa och om dina föräldrar och far- och morföräldrar levde länge. I praktiken innebär detta att din pensionsplan bör innehålla tillgångar och inkomster som kommer att räcka längre än din mest optimistiska prognos.

En annan ofta förbisedd aspekt av pensionsplanering är inflation. Kom ihåg att dina ekonomiska behov förmodligen lär öka över tid, samtidigt som inflationen minskar dina pengars köpkraft. Din pensionsplan bör ta hänsyn till inflationen och sträva efter adekvat tillväxt för att kunna tillhandahålla ett tillräckligt penningflöde under en längre tid.

Om du förlitar dig på lågriskinvesteringar med lägre avkastning är det mycket viktigt att förstå hur din faktiska köpkraft förmodligen kommer att minska över tid. När inflationen stiger följer räntorna oftast med. Investerare i räntebärande värdepapper riskerar då att deras aktuella investeringars köpkraft sjunker, samtidigt som obligationspriserna går ner på grund av stigande räntor. Inflationen kan även påverka andra typer av pensionsinkomster, så det är viktigt att se till att din pensionsplan tar hänsyn till nödvändig tillväxt.

Utvärdera andra inkomstkällor

När du tar fram en pensionsplan bör du även överväga andra inkomstkällor som du kommer att ha under pensionsåren. Det finns många potentiella typer av inkomst, men här följer några av de vanligaste:

 • Lön: Många människor arbetar under pensionsåren, till exempel på halvtid eller som egenföretagare. Om du planerar att arbeta, hur mycket kommer du att få i lön?
 • Pension: Om du kommer att få pension, hur stort belopp kommer du att få ut? Hur kommer beloppet att förändras under åren du är pensionär?
 • Företagsinkomst: Om du äger ett mindre företag eller andelar i ett företag bör du ta hänsyn till detta. Hur mycket pengar räknar du med att få ut från företaget under pensionen?

Investeringsinkomst

Det kan vara väldigt svårt att beräkna hur mycket inkomst från investeringar du kan räkna med under pensionsåren. Det är viktigt att du noggrant diskuterar detta med din ekonomiska rådgivare. Du bör diskutera följande:

 • Hur länge måste din portfölj räcka?
 • Hur kommer inflationen att påverka din köpkraft?
 • Vilka tillgångsklasser är bäst lämpade för att hjälpa dig uppnå dina långsiktiga mål?
 • Är din portfölj tillräckligt diversifierad?
 • Kan du sälja en investering för att skapa penningflöde vid behov?

Du bör göra din pensionsplanering samtidigt som du överväger dina långsiktiga målsättningar. Detta innebär att du måste förstå nackdelarna med att fatta känslomässiga och kortsiktiga beslut – till exempel genom att avvika från din långsiktiga investeringsplan för att investera i en trendig sektor, eller sälja av aktier under kortare perioder av volatilitet på marknaden.

Det betyder dock inte att du bör vara överdrivet försiktig eftersom den tillväxt som krävs för högre avkastning förmodligen innebär att du måste tolerera högre volatilitet på kort sikt. Om du är för återhållsam med dina investeringar och får en låg avkastning kan du drabbas av det värsta som kan hända: att pengarna tar slut.

Kontakta Fisher Investments Norden i dag

Fisher Investments Norden kan hjälpa dig att planera inför din pension. Om du är en kvalificerad investerare med minst 3 250 000 i investerbara tillgångar kan våra investeringskonsulter utvärdera din portfölj, tillgångsfördelning och investeringsstrategi.

Kontakta oss i dag för att få mer information eller en kostnadsfri utbildningsguide om pensionssparande.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.