Sparande och investering under pensionen

Sparande kontra investering. Att du har gått i pension innebär inte att dina pengar gör det.


Att gå i pension är spännande – du kan upptäcka nya fritidsintressen, resa, spendera mer tid med dina nära och kära eller bara slappna av. Även om många investerare har någon form av pensionsbesparingar – exempelvis tjänstepension eller ett privat pensionssparande – är det inte alla som tänker på att investera efter att de har gått i pension och skapa en löpande pensionsplan.

Du kan behöva fortsätta investera i årtionden efter pensionen för att se till att du kan leva bekvämt och nå dina långsiktiga pensionsmål. Investerare som har gått i pension antar ofta att de kan slappna av – som de skulle vilja göra! Men för många investerare är investering under pensionen avgörande för att nå sina långsiktiga mål.

Hur bör du investera?

Att pengarna tar slut under pensionen är en vanlig oroskälla. Efter att ha ägnat större delen av livet åt att pensionsspara känns det naturligt att lägga undan extra pengar. Även om alla investerare inte behöver tillväxt från investeringar under hela sin livstid, beroende på individuella omständigheter, kan vissa behöva få sina besparingar att växa under pensionen.

Beroende på din situation kan investering under pensionen hjälpa dig att nå dina långsiktiga pensionsmål. Ett sparkonto är utmärkt för pengar som du behöver tillgång till med kort varsel. Oväntade vårdkostnader, renoveringar och semestrar är exempel på tillfällen när det kan vara bra att ha tillgång till kontanter under pensionen. Men om dina investeringsmål kräver långsiktig tillväxt och du har för mycket kontanter kan du behöva omvärdera dina prioriteringar, annars finns risken att dina pengar tar slut under pensionen.

Riskerna med kontanter

Det kan verka logiskt för investerare att flytta sina investeringar till tillgångar med lägre volatilitet under pensionen. Men att gå i pension är inte detsamma som att nå sina långsiktiga ekonomiska mål och kunna sluta investera. När du gått i pension kan du behöva investera i årtionden för att bibehålla din nuvarande livsstil och uppfylla de inkomstbehov du har under pensionen.

Investerare som väljer att flytta sina pengar till ett sparkonto bör tänka på ett antal viktiga faktorer, bland annat:

Inflation: Underskatta inte inflationen. Den minskar köpkraften – förmågan att betala för produkter och tjänster – över tid och kan minska dina faktiska besparingar och avkastningen på investeringar. Du bör definiera dina tillväxtmål och hur mycket pengar du planerar att ha i din portfölj i slutet av tidshorisonten för dina investeringar. Därefter behöver du se till att din investeringsstrategi tar hänsyn till effekten av inflation.

Om din portfölj exempelvis växer med 5 procent per år och inflationen är 4 procent får du bara en reell årlig avkastning på 1 procent (innan skatt). Ditt behov av tillväxt för din portfölj kan påverka din exponering för volatilitet, vilket du fortfarande kan behöva som en motvikt till de ökande kostnaderna för inflation.

Tidshorisont för investeringar: Tidshorisonten är hur länge dina tillgångar behöver räcka. Medicinska framsteg och förbättrad levnadsstandard har gjort att medellivslängden ökat. Människor lever längre och längre – vilket kan innebära en längre pensionstid än du väntat dig.

Dessvärre underskattar vissa investerare hur länge de kommer att leva, vilket kan öka risken för att pensionstillgångarna tar slut för snabbt. Din pensionsålder är inte lika viktig som den tid pengarna behöver räcka. Det är viktigare att avgöra tidshorisonten för din investering. Detta inkluderar inte bara din förväntade livslängd utan också den förväntade livslängden för din partner och andra som kan vara beroende av dina tillgångar.

Två vanliga misstag vid pensionsinvestering

Vi märker ofta att investerare fattar beslut som inte matchar deras situationer och behov. Alltför ofta bidrar industristandarder och myter till att dessa beslut fattas utan hänsyn till dina personliga omständigheter. Här är två vanliga misstag vi sett.

Att missförstå förhållandet mellan risk och avkastning. Faktorer som risktolerans är viktiga, men att lägga för stort fokus på risktolerans kan i vissa fall minska din förmåga att uppnå dina behov för pensionen. Ibland kan risktolerans och ekonomiska behov stå i konflikt med varandra. När det uppstår en klyfta mellan risktolerans och den avkastning som kan behövas för att uppfylla dina behov kan det vara bra att ta hjälp av en rådgivare och diskutera risker kontra avkastning för att förstå förutsättningarna.

Att fokusera för mycket på enbart din ålder. Kanske vill du fokusera på att generera en inkomst, få dina investeringar att växa eller båda delar. Din specifika situation, tidshorisonten för din investering, penningbehov och ekonomiska mål kommer att påverka den tillgångsfördelning som krävs för att uppnå dina ekonomiska mål. Om du är pensionär och använder din portfölj som inkomstkälla bör tillgångsklasserna du investerar i anpassas till din situation och dina mål – inte bara din ålder. Ålder är bara en faktor att ta hänsyn till, och om du har ytterligare mål – som ett arv till din partner eller arvingar – kan åldern vara mindre relevant.

Hur kommer pensionen att påverka dina tillgångar?

Vissa aspekter av utgifterna under din pension kan vara svåra att förutse – men andra är desto lättare. Det är en bra idé att utvärdera dina potentiella utgifter för att få en bild av vad du har möjlighet att spara in på, och vad det kan finnas för oväntade anledningar till ökade utgifter.

De nödvändiga utgifterna i vardagen är svåra att undvika. Vi har inte mycket kontroll över dem. Till dessa hör:

  • Levnadskostnader: Levnadskostnader inkluderar mat, bensin, el och vatten. Dessa kostnader kan förändras när du går i pension, men det bör gå att uppskatta om du sparar eller spenderar mer beroende på ditt val av livsstil. Huruvida du tänker bo kvar eller flytta påverkar dessa utgifter. Om du tänker bo kvar i samma hem som innan pensionen har du antagligen en tydlig bild av hur stora dessa utgifter kommer att bli. Om du planerar att förändra din levnadssituation kan du komma att spara eller spendera mer på dessa utgifter under pensionen.
  • Skulder: Har du kortfristiga skulder? Har du bostads- eller billån? Du bör ta hänsyn till alla dina skulder när du planerar dina utgifter under pensionen.
  • Skatt: Här kan det finnas besparingar när du inte längre arbetar. Men du kan komma att behöva betala både inkomstskatt och vinstskatt, så det är viktigt att veta hur skatt på inkomster och kapital kommer att påverka dig.

Diskretionära utgifter är inte nödvändiga kostnader, men kan utgöra en viktig del av en trivsam pension. Men om du märker att du måste budgetera eller minska dina kostnader kan det vara ett alternativ att börja spara in på dessa. Diskretionära utgifter kan inkludera:

  • Resor: Många ser fram emot att resa under pensionen. De ser den där drömresan och en lång, lyxig semester framför sig – eller att kunna hälsa på barnbarnen oftare. Beroende på hur ofta du reser innan pensionen kan det uppstå en förändring i denna utgiftskategori efter pensionen.
  • Fritidsintressen: Om du har ytterligare tid att ägna åt nya intressen kan det hända att du spenderar mer pengar på detta under pensionen.
  • Guldkant: Vem gillar inte att unna sig något riktigt fint ibland? Pensionen kan vara ett utmärkt tillfälle att göra detta för den som vill och kan. Vill du äta ute, gå på teater eller njuta av fina viner? Oavsett vad guldkant innebär för dig kommer du behöva se till att kostnaderna passar in i dina planer
  • Barn eller barnbarn: Den här kategorin inkluderar vissa av utgifterna som redan nämnts. Kommer du att resa oftare för att träffa din familj under pensionen, eller kommer du att ge bort pengar till barn eller barnbarn? Om släkt och familj är en viktig del av pensionen kommer din budget antagligen att variera beroende på dessa kostnader.

Detta är bara några viktiga överväganden vid sparande och investering för pensionen, och det kan vara svårt att planera tillräckligt på egen hand.

Kontakta Fisher Investments Norden i dag

Kontakta oss och boka en tid för att få veta mer om Fisher Investments Norden och vad vi ser som det bästa sättet att placera dina pensionsbesparingar. Du kan också ladda ner våra utbildningsguider för att få mer information om att sätta rimliga mål, pensionsplanering och mycket annat.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.