Privat kapitalförvaltning / Marknadsanalys

Bli bättre förberedd på marknadsskiftningar

Marknaden förändras hela tiden – vad kan du göra åt det?

Hur ska du hantera investeringar på 3 miljoner kr? Hur kan aktuella händelser påverka din portfölj? Borde man lägga om strategin när marknaden förändras? Få svar på de här frågorna och många fler med vår faktabaserade analys av börsutvecklingen som kommer ut en gång per kvartal. Få tips på hur du förbättrar din strategi, råd om att köpa och sälja samt vår syn på vart marknaden är på väg med vår Aktiemarknadsutsikt och regelbundna uppdateringar från Fisher Investments Norden.

Hämta informationen

Marknadsrörelser och dina långsiktiga målsättningar

När det stormar på börsen och händer mycket på marknaderna kan investerare ibland tappa siktet på sina mål. Håll din pension på rätt kurs genom att hålla dig uppdaterad om marknadsutvecklingen. Vår marknadsuppdatering, som kommer ut en gång per kvartal, besvarar frågor som:

  • Ser det ljust eller mörkt ut för börsen?
  • Vilka är tecknen på en lågkonjunktur?
  • Hur bör min strategi förändras – om alls?

Vi delar med oss av den här informationen om pensionsplanering för att hjälpa dig känna dig trygg på vägen mot en behaglig pension. Det är även en möjlighet för oss att visa dig hur vi tänker kring kapitalförvaltning. Fisher Investments och dess dotterbolag använder en egenutvecklad investeringsmetod baserad på empiriska data och noggranna analyser – även när resultaten tycks gå emot vedertagen visdom. Om du gillar det du har läst, har frågor, eller helt enkelt vill veta mer är du varmt välkommen att ringa oss på 020-088 37 53. För kvalificerade investerare med investeringsbara tillgångar på minst 3 miljoner kr erbjuder vi kostnadsfria portföljutvärderingar. Självklart kräver vi ingen motprestation för dessa tjänster.

Hämta vår Aktiemarknadsutsikt och regelbundna uppdateringar i dag!

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.