Privat kapitalförvaltning / Pension

Pensionsplan på 15 minuter

Låt oss hjälpa dig planera en behaglig pension

Syftet med vår Pensionsplan på 15 minuter och regelbundna uppdateringar är att minimera risken så att du inte får ont om pengar när du behöver dem som mest. Du har jobbat hårt för att bygga upp ditt sparkapital – ta reda på hur du kan omvandla detta till en behaglig pension. I den här läsvärda guiden och regelbundna uppdateringar hittar du vägledning för allt från att sätta upp mål till att göra strategiska kompromisser när du lägger upp – eller ser över – din pensionsplan.

Hämta informationen

4 nyckelfrågor för en bekväm pension.

Hela pensionen kan hamna i riskzonen om du gör fel ekonomiska drag – även om du har sparat ihop ett rejält kapital. Med Fisher Investments Norden kan du lära dig hantera vissa risker genom att besvara fyra nyckelfrågor om pensionen:

  • Hur länge måste portföljen räcka?
  • Hur kan du planera för effekterna av kontantuttag och inflationen?
  • Hur slår du fast det primära syftet med investeringen?
  • Hur vet du vilka kompromisser du ska godta?

Vi delar med oss av den här informationen om pensionsplanering för att hjälpa dig känna dig trygg på vägen mot en behaglig pension. Det är även en möjlighet för oss att visa dig hur vi tänker kring kapitalförvaltning. Fisher Investments och dess dotterbolag använder en egenutvecklad investeringsmetod baserad på empiriska data och noggranna analyser – även när resultaten tycks gå emot vedertagen visdom. Om du gillar det du har läst, har frågor, eller helt enkelt vill veta mer är du varmt välkommen att ringa oss på 020 088 3753. För kvalificerade investerare med investeringsbara tillgångar på minst 3 miljoner kr erbjuder vi kostnadsfria portföljutvärderingar. Självklart kräver vi ingen motprestation för dessa tjänster.

Hämta Pensionsplan på 15 minuter och regelbundna uppdateringar i dag!

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.