Great Place to Work-certifiering

Utdelat av

Great Place to Work

Mottagare

Grüner Fisher Investments

Tilldelat år

2020–2021

Grüner Fisher Investments har för andra gången erhållit en Great Place to Work-certifiering. 83 procent av medarbetarna uppgav att Grüner Fisher Investments är en utmärkt arbetsplats. Det här erkännandet är inte bara ett bevis på att vi är en ledande organisation i Tyskland, utan även ett kvitto på Grüner Fisher Investments förmåga att skapa förtroende, stolthet och kamratskap på arbetsplatsen. Det är även ett offentligt stöd för vårt rykte som en enastående arbetsgivare som främjar en trivsam och engagerande arbetsmiljö där alla känner sig välkomna.

Great Place to Works enkät Best Workplace™ är den största undersökningen av arbetsplatskulturer och personalrutiner globalt. Metodiken för att ta fram Best Workplaces™-rangordningen är en av de mest noggranna och efterfrågade – och betraktas som branschledande inom arbetsgivarrankningar. Den utvärderar medarbetarupplevelsen (via en Trust Index©-enkät hos medarbetarna) och HR- och ledningsrutinerna som skapar organisationens arbetsplatskultur (via en Culture Audit©). Trust Index©-enkäten står för 3/4 av slutresultatet, och Culture Audit© för 1/4. Fisher Investments och dess koncernbolag betalar en deltagaravgift till Great Place to Work®, som täcker kostnaden för att hantera enkäten bland de anställda samt analysen och leveransen av enkätresultaten. Priser delas ut baserat på kvalificerande enkätresultat. Mer information finns på: https://www.greatplacetowork.de/workplace/item/3192/Gr%C3%BCner+Fisher+Investments+GmbH.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.