Priser och utmärkelser

Fisher-organisationens flexibla investeringsapproach, globala erfarenhet, konkurrenskraftiga avgiftsstruktur och åtagande att erbjuda ojämförlig service är några av de egenskaper som skiljer oss från bankerna. Men det är inte bara vi som tycker detta! Läs mer om varför ett stort antal branschpublikationer och -organisationer ser Fisher som en ledande finansiell rådgivare.

Fisher Investments

A Top Adviser

Financial Times

Fisher Investments kom med på Financial Times topp 300-lista över investeringsrådgivare för sjunde året i rad 2020. År 2020 var även det sjunde året som Financial Times topp 300-lista publicerades. Syftet med listan är att lyfta fram branschens främsta investeringsrådgivarfirmor i USA.

Rådgivarna utvärderades baserat på förvaltat kapital, kapitaltillväxt, antal år i branschen, branschcertifiering av nyckelmedarbetare, tillgänglighet online och efterlevnadshistorik.

Financial Times (FT) bjuder in registrerade investeringsrådgivare som uppfyller vissa minimikriterier till att ansöka om att kandidera till listan Top 300 Financial Adviser. Kandidaterna bedöms enligt sex breda faktorer: förvaltat kapital, kapitaltillväxt, antal år i branschen, nyckelpersoners branschcertifieringar, tillgänglighet på nätet samt efterlevnadshistorik. Mer information finns på: https://www.ft.com/content/6a45556e-6c21- 4770-bc94-468fee0de563.

En av de 10 främsta registrerade investeringsrådgivarna i USA

InvestmentNews

I juli 2021 utsågs Fisher Investments till en av de 10 främsta helt avgiftsbaserade registrerade investeringsrådgivarna i USA av InvestmentNews. Fisher Investments rankades som nr 2 på listan, baserat på totalt förvaltat kapital.

InvestmentNews är en veckotidning för finansiella rådgivare med viktiga branschnyheter och -analyser. Hela 2 756 företag med huvudkontor i USA var kvalificerade för tidningens lista över registrerade investeringsrådgivare, baserat på uppgifter registrerade hos Securities and Exchange Commission i USA per juli 2021. Rådgivningsföretagen måste bland annat vara helt avgiftsbaserade, baserade i USA och oberoende av mäklarfirmor. Hela listan och information om bedömningskriterierna finns på: RIA Data Center - InvestmentNews. Varken Fisher Investments eller dess koncernbolag betalar för att kandidera till eller belönas med det här priset. Mer information finns på: RIA Data Center - InvestmentNews.

Betygssatt av Better Business Bureau

Better Business Bureau

Fisher Investments BBB Business Review

Better Business Bureau är ledande inom att främja förtroende på marknaden. Vi är stolta över att ha ackrediterats av Better Business Bureau. Betyget är baserat på Better Business Bureaus bedömning av verksamhetstyp, tid i branschen, affärsmetodernas transparens samt andra faktorer.

Better Business Bureau (BBB) strävar efter att vara ledande inom att främja förtroende på marknaden genom att sätta standarden för förtroende på marknaden, uppmuntra och stötta bästa praxis genom att involvera och utbilda konsumenter och företag, lyfta fram förebilder på marknaden, peka ut och ta itu med undermåliga beteenden på marknaden samt skapa en gemenskap av pålitliga företag och ideella organisationer. Verksamheter som uppfyller de höga krav som BBB ställer granskas av BBB:s nämnd innan de ackrediteras som BBB Accredited Business. BBB-ackrediteringsstandarderna omfattar bland annat ett åtagande att tillämpa följande principer: bygga förtroende, göra reklam på ett ärligt sätt, vara ärlig, vara transparent, hålla löften och skydda integritet. Varken Fisher Investments eller dess koncernbolag betalar för att kandidera till eller erhålla den här ackrediteringen. Mer information finns på: https://www.bbb.org/us/ca/woodside/profile/investment-advisory-services/fisher-investments-1116-42731 och https://www.bbb.org/overview-of-bbb-ratings.

En av de största kapitalförvaltarna

Pensions & Investments

I maj 2021 rankades Fisher Investments som nr 133 på Pensions & Investments lista över de 500 största kapitalförvaltarna i världen.

Pensions & Investments levererar nyheter, undersökningar och analyser till cheferna som förvaltar kapitalflödena på den institutionella investeringsmarknaden. Med fokus på pensions- portfölj- och investeringsförvaltningscheferna i navet på den här marknaden tillhandahåller Pensions & Investments sina läsare med aktuell och vass rapportering om allt som rör kapitalförvaltningsbranschen. Den årliga genomgången av de 500 största kapitalförvaltarna rangordnar kapitalförvaltare baserat på det sammanlagda förvaltade kapitalet per den 31 december varje år. För att delta i den här genomgången måste deltagare fylla i en undersökning online. Varken Fisher Investments eller dess koncernbolag betalar för att ansöka till eller kandidera till det här priset. Mer information finns på: Largest money managers: 2021 | Pensions & Investments.

A Trusted Investment Firm

investor.com

Fisher Investments har utnämnts till en tillförlitlig investeringsfirma (A Trusted Investment Firm) av investor.com, en webbplats med konsumentrådgivning som hjälper investerare att göra efterforskningar innan de anlitar en finansexpert.

investor.com:s granskningar, åsikter, betyg, rankningar och tillhörande erkännanden är baserade på information som tillhandahålls direkt eller å den granskade registrerade investeringsrådgivningsfirmans/finansexperten och/eller hämtade från offentliga databaser hos Securities Exchange Commission (SEC) och Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), två tillsynsmyndigheter för finansmarknaden i USA. Den registrerade investeringsrådgivningsfirmans/finansexpertens deltagande i investor.com:s granskning, inklusive eventuella erlagda avgifter för att göra anspråk på sin profil på investor.com, påverkar inte på något vis investor.com:s granskningar, åsikter, betyg, rankningar och tillhörande erkännanden och är ingen indikation på eller garanti för den granskade firmans/expertens framtida resultat. Se investor.com för ytterligare upplysningar, inklusive om investor.com:s Trust-algoritm. För att dela ut certifieringen ”Trusted Investment Firm” använder investor.com sin Trust-algoritm för att gå igenom offentliga uppgifter insamlade från SEC och FINRA om faktorer som intressekonflikter, verksamhetens historik, förvaltat kapital, disciplinära åtgärder med mera. Information om kriterierna som används av Trust-algoritmen finns här: https://investor.com/trust-algorithm. För att vara aktuell för den här certifieringen måste Fisher Investments och övriga deltagare betala en deltagaravgift, som täcker kostnaderna för utvärderingen och driftskostnaderna som hör till att visa certifieringen på investor.com:s webbplats. Mer information finns på investor.com och https://investor.com/rias/fisher-investments-107342.

Ken Fisher

Den krönikör som skrivit för Forbes under längst sammanhängande tid

Forbes

Ken Fishers krönika ”Portfolio Strategy” i tidskriften Forbes publicerades från 1984 till 2016, vilket gör honom till den krönikör som har skrivit oavbrutet för tidskriften under längst tid i hela dess över 90 år långa historia.

New York Times-bästsäljare

The New York Times

Ken har skrivit elva böcker, varav fyra har legat på New York Times bästsäljarlista: The Only Three Questions That Count (2006), The Ten Roads to Riches (2008), How to Smell a Rat (2009) och Debunkery (2010).

AAII 40

American Association of Individual Investors

Inför tidningens 40-årsjubileum valdes Ken Fishers artikel ”Price-Sales Ratios: A New Tool for Measuring Stock Popularity” ut som en av 40 inflytelserika och lärorika artiklar från tidningens historia. De här handplockade artiklarna ur arkivet är värdefulla – var och en har en tidlös läxa om investering att lära ut.

Bernstein Fabozzi/Jacobs Levy-priset

The Journal of Portfolio Management

Ken Fishers krönika ”Portfolio Strategy” i tidskriften Forbes publicerades från 1984 till 2016, vilket gör honom till den krönikör som har skrivit oavbrutet för tidskriften under längst tid i hela dess över 90 år långa historia.

Arbetsplatskultur

ATD BEST Award

ATD

Fisher Investments belönades med en BEST Award från Association for Talent Development (ATD) för tredje året i rad 2021. ATD är världens största kompetensutvecklingsorganisation, och täcker alla branscher och sektorer världen över.

BEST Awards lyfter fram organisationer som visar upp bred framgång som ett resultat av kompetensutveckling av medarbetarna. Priset instiftades 2003, och bland vinnarna finns stora och små privata, offentliga och ideella organisationer från hela världen. Vinnarna måste demonstrera att de utmärker sig inom många olika aspekter av kompetensutveckling, bl.a.: kompetensutveckling har en organisationsövergripande roll, fortbildning värdesätts i organisationens kultur, fortbildning är kopplat till individens och organisationens prestationer, investeringar görs i kompetensutveckling och prestationsrelaterade initiativ. Fisher Investments betalar en deltagaravgift och en administrativ avgift för att kandidera till det här priset. Mer information finns på BEST Award Winners.

Top Workplaces USA

Top Workplaces

Fisher Investments har erhållit två nya Top Workplace-priser för 2021: Top Workplaces USA och Top Workplaces Financial Services. Detta är det första året som dessa nationella priser har delats ut.

Bägge priserna delades ut baserat på feedback från en regional enkät som många av firmans medarbetare baserade i Washington, Kalifornien och Texas deltog i under februari 2020. Arbetsplatsenkäten mäter 15 kulturdrivkrafter indelade i fyra teman. Höga poäng tyder på en sund organisation, mer engagerade medarbetare och bättre verksamhetsresultat. Företagen med högst poäng överlag, jämfört med företag av liknande storlek i regionen, kvalificerade sig för Top Workplaces-priset.

Top Workplace Financial Services

Top Workplaces

Fisher Investments har erhållit två nya Top Workplace-priser för 2021: Top Workplaces USA och Top Workplaces Financial Services. Detta är det första året som dessa nationella priser har delats ut.

Bägge priserna delades ut baserat på feedback från en regional enkät som många av firmans medarbetare baserade i Washington, Kalifornien och Texas deltog i under februari 2020. Arbetsplatsenkäten mäter 15 kulturdrivkrafter indelade i fyra teman. Höga poäng tyder på en sund organisation, mer engagerade medarbetare och bättre verksamhetsresultat. Företagen med högst poäng överlag, jämfört med företag av liknande storlek i regionen, kvalificerade sig för Top Workplaces-priset.

Training Top 100

Tidningen Training

År 2021 tog tidningen Training – den ledande facktidningen för fortbildnings- och utvecklingsexperter – med Fisher Investments på dess lista Training Top 100 (tidigare Training Top 125). Listan Training Top 100 rangordnar företag efter hur framstående deras interna fortbildnings- och utvecklingsprogram är. Fisher Investments rankades på 53:e plats 2021.

Rangordningen på Top 100-listan avgörs genom en bedömning av en rad kvantitativa och kvalitativa faktorer, inklusive finansiella investeringar i medarbetarutveckling, utvecklingsprogrammens omfattning, hur nära sådana utvecklingsinsatser är kopplade till verksamhetsmålen, och hur effektiva de är vad gäller inverkan på verksamheten. Företag som vill kandidera till Top 100-listan fyller i en detaljerad ansökan, som poängsätts kvantitativt av en extern analys- och statistikfirma och kvalitativt av redaktionen på tidningen Training samt representanter för företagen på Top 10-listan. Fisher Investments betalar en deltagaravgift och en administrativ avgift för att kandidera till det här priset. Mer information finns på: Training magazine Announces 2021 Training Top 100 Winners.

Training Top 125

Tidningen Training

År 2020 tog tidningen Training – den ledande facktidningen för fortbildnings- och utvecklingsexperter – för andra året i rad med Fisher Investments på dess lista Training Top 125. Listan Training Top 125 rangordnar företag efter hur framstående deras interna fortbildnings- och utvecklingsprogram är. Fisher Investments hamnade på 107:e plats 2019 och på 66:e plats 2020.

Rangordningen på Top 125-listan avgörs genom en bedömning av en rad kvantitativa och kvalitativa faktorer, inklusive finansiella investeringar i medarbetarutveckling, utvecklingsprogrammens omfattning, hur nära sådana utvecklingsinsatser är kopplade till verksamhetsmålen, och hur effektiva de är vad gäller inverkan på verksamheten. Företag som vill kandidera till Top 125-listan fyller i en detaljerad ansökan, som poängsätts kvantitativt (73 poäng) av en extern analys- och statistikfirma och kvalitativt (52 poäng) av redaktionen på tidningen Training samt representanter för företagen på Top 10-listan. Fisher Investments betalar en deltagaravgift och en administrativ avgift för att kandidera till det här priset. Mer information finns på: Training magazine Announces 2020 Training Top 125 Winners.

Top Workplaces in Oregon and SW Washington

The Oregonian

Fisher Investments togs med på The Oregonians lista över de främsta arbetsplatserna i Oregon och sydvästra Washington (USA) 2022, sjätte året i rad. Fisher Investments placering på listan är baserad på anonyma enkätsvar från företagets medarbetare i området.

Priset baserades på medarbetares bedömning av påståenden om företagets förmåner i enkäten 2022.

Sedan 2011 samarbetar The Oregonian/OregonLive med Energage, en medarbetarundersöknings- och konsultbyrå i Philadelphia (USA) för att avgöra vilka som är de främsta arbetsplatserna i Oregon och sydvästra Washington (USA). Resultatet är enbart baserat på enkätsvar från medarbetare. Fisher Investments betalade inte någon avgift för att delta i den här pristävlingen. Mer information finns på: https://www.oregonlive.com/topworkplaces/2022/09/here-are-the-20-best-large-employers-in-oregon-and-sw-washington-top-workplaces-2022.html

Top 100 Places to Work

Dallas Morning News

Fisher Investments utnämndes till ett av de 100 bästa ställena att arbeta på 2022 i Dallas-Fort Worth-området (Texas, USA) av Dallas Morning News. Fisher Investments fick även ett hedersomnämnande för bäst förmåner. Dallas Morning News och Energage, en arbetsplatsundersökningsfirma, utvärderar anonyma enkätsvar från anställda på organisationer i regionen för att ta fram listan. Listan lyfter fram organisationer som främjar en sund arbetsplatskultur.

Listan är enkom baserad på enkätsvar från medarbetarna. Enkäterna genomförs av en tredje part, arbetsplatsundersökningsföretaget Energage, LLC. Den anonyma enkäten omfattar 15 kulturdrivkrafter som är avgörande för alla organisationers framgång. Priset är öppet för alla företag med minst 150 anställda i USA där minst 35 procent av de anställda svarar på arbetsplatsenkäten. Företagen med högst snittpoäng överlag (jämfört med företag av liknande storlek i regionen) kvalificerar sig till listan över de främsta arbetsplatserna - https://topworkplaces.com/resources/national-top-workplaces-methodology/. Varken Fisher Investments eller dess koncernbolag betalar för att kandidera till eller belönas med det här priset. Mer information finns på: https://topworkplaces.com/company/fisher-investments/.

A Top Workplace in the Dallas/Fort Worth Metro Area

Top Workplaces

För andra året i rad utsågs Fisher Investments till en av de främsta arbetsplatserna i Dallas-Fort Worth, USA av Top Workplaces. Den prestigefyllda listan tas fram av det oberoende arbetsplatsundersökningsföretaget Energage, baserat på anonyma svar från medarbetare på hundratals av regionens största arbetsgivare.

Den prestigefyllda listan tas fram av det oberoende arbetsplatsundersökningsföretaget Energage, baserat på anonyma svar från medarbetare på hundratals av regionens största arbetsgivare. Vem som helst kan nominera kandidater till det här priset. Varken Fisher Investments eller dess koncernbolag betalar för att kandidera till eller belönas med det här priset.

Mer information finns på: Fisher Investments Profile.

$name

Great Places to Work och tidningen Fortune

År 2019 utnämndes Fisher Investments som den 20:e bästa arbetsplatsen i Texas (USA) av Great Place to Work (GPTW) och tidningen Fortune.

Great Place to Work® analyserade anonyma enkätsvar från över 42 000 medarbetare hos en rad olika företag baserade i Texas för att avgöra vilka som var de bästa arbetsplatserna i Texas 2019. Deltagarna fick svara på en enkät med över 60 frågor om vad deras arbetsgivare gör för att skapa en god arbetsmiljö. Utifrån detta rankades Fisher Investments som nr 20 i kategorin för stora företag. För att vara med och tävla om det här priset måste företag uppfylla standarden för Great Place to Work-certifiering. Mer information finns på: Best Workplaces in Texas™ 2019.

Vinnare av priset Candidate Experience (CandE)

Talent Board

År 2020 meddelade Talent Board – den första ideella analysorganisationen med fokus på att främja goda kandidatupplevelser – vinnarna av deras pris 2020 Global Candidate Experience Award (CandE). Fisher Investments rankades på 24:e plats av 55 vinnare i Nordamerika.

Talent Board, en ideell organisation med fokus på främjande och jämförande analyser av goda kandidatupplevelser, genomför en heltäckande utvärdering och dataanalys som består av en arbetsgivarenkät och en riktad kandidatenkät.

Fisher Investments betalade en nominell avgift för att delta i programmet. Mer information finns på: The CandE Winners - Talent Board.

Fisher Investments Europe

Årets kapitalförvaltare

ADVFN

Fisher Investments Europe, ett helägt dotterbolag till Fisher Investments, meddelar att de har utsetts till Årets kapitalförvaltare för fjärde året i rad vid ADVFN International Financial Awards 2019. ADVFN International Financial Awards etablerades 2015 och lyfter fram och firar branschens bästa finansprodukter och -tjänster, både nationellt och internationellt.

En domarpanel valde ut vinnarna, som omfattade investeringsrådgivare, mäklarfirmor, kända journalister och handelsplattformar från hela världen.

Advanced Financial Network (ADVFN) International Financial Awards etablerades 2015 och lyfter fram och firar branschens bästa finansprodukter och -tjänster, både nationellt och internationellt. ADVFN är baserad i Storbritannien och är en ledande webbplats för privata investerare, med aktiekurser, diagram och verktyg för alla större världsmarknader, index, valutapar, terminer, optioner, börshandlade fonder och täckta warranter. ADVFN:s pris för Årets kapitalförvaltare delas ut av en domarpanel som väljer ut vinnarna ur en grupp med investeringsrådgivare, mäklarfirmor, framstående journalister och handelsplattformar världen över. Mer information finns på: ADVFN Awards 2015, ADVFN Awards 2016, ADVFN Awards 2017, och ADVFN 2019 International Financial Awards.

Great Place to Work-certifiering

Great Place to Work®

År 2021 erhöll Fisher Investments UK en officiell Great Place to Work®-certifiering.

Som en del av certifieringen analyserade Great Place to Work® anonyma enkätsvar från medarbetare på Fisher Investments UK under 2020.

Medarbetarna fick svara på en enkät med över 60 frågor om vad deras arbetsgivare gör för att skapa en god arbetsmiljö. Fisher Investments och dess koncernbolag betalar en deltagaravgift till Great Place to Work®, som täcker kostnaden för att hantera enkäten bland medarbetarna samt analysen och leveransen av enkätresultaten. Mer information finns på: Fisher Investments UK  Great Place to Work UK | Organisational Consultancy & Employer Recognition.

UK Best Workplaces

Great Place to Work®

Fisher Investments UK kom med på listan UK’s Best Workplaces™ 2021, framtagen av Great Place to Work® – den globala auktoriteten på arbetsplatskultur.­ Företaget hamade på 50:e plats i kategorin för stora företag i alla branscher. Fisher Investments UK erhöll även en officiell Great Place to Work®-certifiering.

För att ta fram listan UK Best Workplaces™ 2021 analyserade Great Place to Work® anonyma enkätsvar från medarbetare på Fisher Investments UK. Medarbetarna fick svara på en enkät med över 60 frågor om vad deras arbetsgivare gör för att skapa en god arbetsmiljö. Baserat på de här enkätsvaren och ett frågeformulär om företagskulturen erhöll Fisher Investments UK en plats på Best Workplaces™-listan och certifieringen i Storbritannien. Fisher Investments och dess koncernbolag betalar en deltagaravgift till Great Place to Work®, som täcker kostnaden för att hantera enkäten bland medarbetarna samt analysen och leveransen av enkätresultaten. Mer information finns på: Great Place to Work™ | Fisher Investments.

UK Best Workplaces for Wellbeing

Great Place to Work® UK

I februari 2022 togs Fisher Investments UK med på listan UK’s Best Workplaces™ for Wellbeing, framtagen av Great Place to Work® UK. Listan rangordnar organisationer som utvecklar högt välbefinnande bland medarbetarna, och i år är första gången som listan tas fram. Fisher Investments UK togs med på listan över stora organisationer.

Experter från Great Place to Work® UK analyserar tusentals anonyma medarbetarenkäter och bedömer fundamentala aspekter av välbefinnande i arbetet för att bedöma vilka som ska belönas med erkännandet. Bland aspekterna märks balans mellan arbete och fritid, tillfredsställelse i arbetet, känsla av meningsfullhet, psykologisk trygghet och ekonomisk trygghet. Företag måste ha certifierats av Great Place to Work® UK under 2021 för att kvalificera sig, och de utvärderas efter storlek.

Great Place to Work® UK är en oberoende auktoritet inom arbetsplatskultur och medarbetarupplevelse. Fisher Investments och dess koncernbolag betalar en deltagaravgift till Great Place to Work®, som täcker kostnaden för att hantera enkäten bland medarbetarna samt analysen och leveransen av enkätresultaten. Mer information om Great Place to Work® finns på Great Place to Work® UK och Fisher Investments UK  Great Place to Work UK | The global authority on workplace culture.

Grüner Fisher Investments

Great Place to Work-certifiering

Great Place to Work

Grüner Fisher Investments har för andra gången erhållit en Great Place to Work-certifiering. 83 procent av medarbetarna uppgav att Grüner Fisher Investments är en utmärkt arbetsplats. Det här erkännandet är inte bara ett bevis på att vi är en ledande organisation i Tyskland, utan även ett kvitto på Grüner Fisher Investments förmåga att skapa förtroende, stolthet och kamratskap på arbetsplatsen. Det är även ett offentligt stöd för vårt rykte som en enastående arbetsgivare som främjar en trivsam och engagerande arbetsmiljö där alla känner sig välkomna.

Great Place to Works enkät Best Workplace™ är den största undersökningen av arbetsplatskulturer och personalrutiner globalt. Metodiken för att ta fram Best Workplaces™-rangordningen är en av de mest noggranna och efterfrågade – och betraktas som branschledande inom arbetsgivarrankningar. Den utvärderar medarbetarupplevelsen (via en Trust Index©-enkät hos medarbetarna) och HR- och ledningsrutinerna som skapar organisationens arbetsplatskultur (via en Culture Audit©). Trust Index©-enkäten står för 3/4 av slutresultatet, och Culture Audit© för 1/4. Fisher Investments och dess koncernbolag betalar en deltagaravgift till Great Place to Work®, som täcker kostnaden för att hantera enkäten bland de anställda samt analysen och leveransen av enkätresultaten. Priser delas ut baserat på kvalificerande enkätresultat. Mer information finns på: https://www.greatplacetowork.de/workplace/item/3192/Gr%C3%BCner+Fisher+Investments+GmbH.

En ledande kapitalförvaltare

Tidningen Capital

Grüner Fisher Investments var en av fem kapitalförvaltare som presterade väl i samtliga kategorier och fick högsta totalbetyg – fem stjärnor. I synnerhet fick Grüner Fisher Investments fem stjärnor för dess konservativa portföljer och dess opportunistiska portföljer.

Tidningen Capital i samarbete med Institut für Vermögensaufbau (institutet för kapitaluppbyggnad) i München analyserade 13 430 anonymiserade portföljdatapunkter (som tillhandahölls av de ledande förvaringsinstituten V-Bank och DAB BNP Paribas) från 47 kapitalförvaltare för att bedöma portföljstrukturerna, produktimplementeringen, riskhanteringen och kostnadseffektiviteten. Varken Fisher Investments eller dess koncernbolag betalade för att kandidera till det här priset. Mer information finns på Das sind die besten Vermögensverwalter - Capital.de.

En ledande ”Mittelstand”-arbetsgivare

Tidningen Focus-Business

År 2020 utsågs Grüner Fisher Investments till en ledande ”Mittelstand”-arbetsgivare* av tidningen Focus-Business baserat på uppgifter från Kununu, en plattform för betygsättning av arbetsgivare. ”Vi är mycket stolta över vår fjärdeplats bland finansföretag. Sammanlagt 4 000 företag fick erkännanden”, säger en representant för företaget.

Över 950 000 företag och över fyra miljoner recensioner från medarbetare på Kununu, en plattform på internet, analyserades. Undersökningen rangordnade de främsta Mittelstand-arbetsgivarna i Tyskland. Varken Fisher Investments eller dess koncernbolag betalade för att kandidera till det här priset. Mer information finns på Grüner Fisher Investments als Arbeitgeber: Gehalt, Karriere, Benefits | kununu.

Fisher Investments 401(k) Solutions

A 2020 Top Retirement Adviser

Financial Times

År 2020 togs Fisher Investments 401(k) Solutions med på Financial Times lista över de 401 främsta pensionsrådgivarna för fjärde året i rad.

Rådgivarna valdes ut baserat på kriterier som förvaltat 401(k)-kapital, specialisering inom 401(k)-området, tillväxttakt och deltagarfrekvens i pensionsplanerna.

*Per 2021-06-30

A Top Defined Contribution Advisor Firm

National Association of Plan Advisors (NAPA)

Från 2017 till och med 2019 var Fisher Investments 401(k) Solutions med på National Association of Plan Advisors prestigefyllda lista ”Top Defined Contribution Advisors Firms”. Rådgivarna valdes ut baserat på verksamhetsrelaterade kriterier.

National Association of Plan Advisors (NAPA), en systerorganisation till American Retirement Association, skapades av och för pensionsplansrådgivare. NAPA-medlemmar får del av organisationens resurser för opinionsbildning, information och utbildning, samt medlemsrabatter och tillgång till NAPA-evenemang, rabatter på utbildningar, och möjlighet att lyftas fram i ansedda branscherkännanden. Varje år publicerar NAPA en lista över de främsta premiepensionsplansrådgivarna. Rådgivarna väljs ut baserat på kriterier, inklusive information om deras verksamheter, framför allt premiepensionskapital under rådgivning. Varken Fisher Investments eller dess koncernbolag betalar för att kandidera till eller belönas med det här priset. Mer information om det här priset finns på: Announcing: The 2019 NAPA Top DC Advisor Teams och NAPA Names Nation’s Top DC Advisor Teams.

Fisher Investments Institutional

84:e största USA-baserade kapitalförvaltare

Institutional Investor

Fisher Investments rankades som nr 84 i Institutional Investors årliga rangordning av de 300 största USA-baserade kapitalförvaltarna 2018.

Listan är baserad på totalt globalt förvaltat kapital per den 31 december 2017.

Swiss Sustainable Funds Award – kategorin USA-aktier

Swiss Sustainable Funds Award

Fisher Investments vann första pris i kategorin USA-aktier för dess strategi US Small Cap Core Equity ESG vid Swiss Sustainable Funds Awards 2021.

Det här priset delas ut till den bäst presterande USA-aktiestrategin som har mest fokus på socialt ansvarsfulla investeringsmetoder. Vinnarna i Swiss Sustainable Funds Awards väljs ut av en oberoende kommitté som utvärderar fonder och kapitalförvaltare baserat på kvalitativa och kvantitativa faktorer, inklusive investeringsprocesser, hållbarhetsmål, förvaltningsteamets kvalitet och resultathistoriken.

Climetrics fondpris

CDP

Fisher Investments fick erkännande av CDP, den ledande globala organisationen som mäter miljöeffekter från företag, investeringsfonder, städer, regioner och länder. CDP belönade Fisher Investments produkt Emerging Markets ex-Fossil Fuels Equity med ett Climetrics-pris 2021.

De årliga Climetrics-fondpriserna belönar de fem främsta aktieprodukterna inom kategorierna Globalt, Europa, USA, och Tillväxtmarknader med avseende på miljöresultat. Prisvinnarna väljs ut från en grupp med runt 20 000 produkter baserat på deras underliggande Climetrics-poäng. Climetrics-poängen är baserade på produktens portföljinnehav, investeringspolicy och styrning av miljöfrågor. Fisher Investments betalade inte någon avgift för att delta i pristävlingen.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.