Priser och utmärkelser

Fisher-organisationens flexibla investeringsapproach, globala expertis, konkurrenskraftiga avgiftsstruktur och åtagande att erbjuda ojämförlig service är några av de egenskaper som skiljer oss från bankerna. Men det är inte bara vi som tycker detta! Läs mer om varför ett stort antal branschpublikationer och organisationer uppfattar Fisher som en ledande finansiell rådgivare.

Priser och erkännanden som tilldelats Ken Fisher

  • Betraktad som en av branschens trettio mest inflytelserika personer under de sista trettio årenInvestment Advisor
  • Ken Fishers Forbes kolumn ”Portfolio Strategy” publiserades från 1984 till 2017, vilket gör Ken till den krönikör som kontinuerligt skrivit längst i tidningen Forbes 90-åriga historia
  • Med på AdvisorOnes IA25 lista över de mest inflytelserika personerna inom och i samband med rådgivningssfären – AdvisorOne
  • Mottagare av det prestigefulla priset Bernstein Fabozzi/Jacobs Levy Award för ”enastående artikel” – The Journal of Portfolio Management
  • Mottagare av alumnipriset Distinguished Alumni Award för personer som erkänns som ledare inom sitt område – Humboldt State University
  • Mottagare av priset 2009 Challenging Conventional Wisdom AwardTiburon Strategic Advisors
  • 2009 firade Ken Fisher sitt 25-årsjubileum som Forbes-krönikör, vilket hedrades med ett omnämnande i boken Making of a Market GuruWiley
  • Han har även omnämnts i flera böcker för sin banbrytande användning av P/S-talet (Price-to-Sales ratio) under åttiotalet samt andra innovationer inom investering.
Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.