Priser och utmärkelser

Fisher-organisationens flexibla investeringsapproach, globala expertis, konkurrenskraftiga avgiftsstruktur och åtagande att erbjuda ojämförlig service är några av de egenskaper som skiljer oss från bankerna. Men det är inte bara vi som tycker detta! Läs mer om varför ett stort antal branschpublikationer och organisationer uppfattar Fisher som en ledande finansiell rådgivare.

Fisher Investments Europe

Fisher Investments Europe har utnämnts till årets förmögenhetsförvaltare för tredje året i rad. Tilldelat år 2015, 2016, 2017

Ken Fisher

Grundaren Ken Fishers krönika ”Portfolio Strategy” publicerades i Forbes från 1984 till 2017, vilket gör honom till den längst kontinuerligt publicerade krönikören i tidningens över 90 år långa historia.

Fisher Investments

Fisher Investments Europe är rankad som ledande rådgivare för femte året i rad. Tilldelas 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Priser och erkännanden som tilldelats Ken Fisher

Att investera på finansmarknaden innebär en risk för förlust och det finns inga garantier för att hela eller något av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringars värde och inkomster kommer att variera utifrån globala finansmarknader och internationella växelkurser för valutor.