Betygssatt av Better Business Bureau

Utdelat av

Better Business Bureau

Mottagare

Fisher Investments

Tilldelat år

Löpande

Better Business Bureau är ledande inom att främja förtroende på marknaden. Vi är stolta över att ha ackrediterats av Better Business Bureau. Betyget är baserat på Better Business Bureaus bedömning av verksamhetstyp, tid i branschen, affärsmetodernas transparens samt andra faktorer.

Fisher Investments BBB Business Review

Better Business Bureau (BBB) strävar efter att vara ledande inom att främja förtroende på marknaden genom att sätta standarden för förtroende på marknaden, uppmuntra och stötta bästa praxis genom att involvera och utbilda konsumenter och företag, lyfta fram förebilder på marknaden, peka ut och ta itu med undermåliga beteenden på marknaden samt skapa en gemenskap av pålitliga företag och ideella organisationer. Verksamheter som uppfyller de höga krav som BBB ställer granskas av BBB:s nämnd innan de ackrediteras som BBB Accredited Business. BBB-ackrediteringsstandarderna omfattar bland annat ett åtagande att tillämpa följande principer: bygga förtroende, göra reklam på ett ärligt sätt, vara ärlig, vara transparent, hålla löften och skydda integritet. Varken Fisher Investments eller dess koncernbolag betalar för att kandidera till eller erhålla den här ackrediteringen. Mer information finns på: https://www.bbb.org/us/ca/woodside/profile/investment-advisory-services/fisher-investments-1116-42731 och https://www.bbb.org/overview-of-bbb-ratings.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.