En ledande kapitalförvaltare

Utdelat av

Tidningen Capital

Mottagare

Grüner Fisher Investments

Tilldelat år

2019

De flesta investerare skulle ha svårt att hålla koll på den ständigt växande marknaden med över 400 BaFin-registrerade* oberoende kapitalförvaltare. Därför samarbetade tidningen Capital med Institut für Vermögensaufbau (institutet för kapitaluppbyggnad) i München för att analysera 13 430 anonymiserade portföljdatapunkter (som tillhandahölls av de ledande förvaringsinstituten V-Bank och DAB BNP Paribas) från 47 kapitalförvaltare för att bedöma portföljstrukturerna, produktimplementeringen, riskhanteringen och kostnadseffektiviteten. Resultatet presenterades i september 2019.

Grüner Fisher Investments var en av fem kapitalförvaltare som presterade väl i samtliga kategorier och fick högsta totalbetyg – fem stjärnor. I synnerhet fick Grüner Fisher Investments fem stjärnor för dess konservativa portföljer och dess opportunistiska portföljer.

Läs mer om Grüner Fisher Investments här: Vermögensverwaltung u. Vermögensmanagement - Grüner Fisher - Grüner Fisher Investments.

* BaFin är den tyska finansinspektionen.

Tidningen Capital i samarbete med Institut für Vermögensaufbau (institutet för kapitaluppbyggnad) i München analyserade 13 430 anonymiserade portföljdatapunkter (som tillhandahölls av de ledande förvaringsinstituten V-Bank och DAB BNP Paribas) från 47 kapitalförvaltare för att bedöma portföljstrukturerna, produktimplementeringen, riskhanteringen och kostnadseffektiviteten. Varken Fisher Investments eller dess koncernbolag betalade för att kandidera till det här priset. Mer information finns på Das sind die besten Vermögensverwalter - Capital.de.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.