A 2020 Top Retirement Adviser

Utdelat av

Financial Times

Mottagare

Fisher Investments 401(k) Solutions

Tilldelat år

2017-2020

Financial Times utsåg nyligen Fisher Investments 401(k) Solutions till en av de 401 främsta pensionsrådgivarna 2020. Listan består av kvalificerade rådgivare som valts ut av Financial Times baserat på en rad faktorer, inklusive antal år i branschen och branschcertifieringar.

Med över 1 miljard dollar* i pensionsplanstillgångar rankades Fisher Investments 401(k) Solutions bland eliten av pensionsplansrådgivare på årets upplaga av listan.

Fisher Investments har erbjudit rådgivningstjänster till privatkunder i över 30 år, och 2014 lanserade firman 401(k) Solutions, som enbart fokuserar på att erbjuda pensionsplanstjänster åt små och medelstora företag i USA. Fisher Investments 401(k) Solutions har växt stadigt sedan start, och i nuläget är över 25 000 personer anslutna till en plan som hanteras av firman.

”Vi är stolta över att tas med på Financial Times lista över de 401 främsta pensionsrådgivarna”, säger Nathan Fisher, Fisher Investments 401(k) Solutions grundare och senior vice vd. ”Det här erkännandet är ett kvitto på vårt arbete med att tillhandahålla högklassiga pensionslösningar, tjänster och utbildning för våra kunder och deras nuvarande och pensionerade medarbetare.”

Damian Ornani, vd för Fisher Investments, lägger till: ”Vi är stolta över 401(k) Solutions idoga arbete med att ge enastående service till tusentals planmedlemmar och hjälpa dem till en värdig pension – samtidigt som vi bygger en bättre investeringsvärld. Det finns enorma möjligheter att tillhandahålla högkvalitativa 401(k)-planer och -rådgivningstjänster åt små och medelstora företag i USA, och vår snabba tillväxt visar på värdet som vi tillför åt våra kunder.”

401(k) Solutions utnyttjar Fisher Investments över 40 år långa erfarenhet och unika servicemodell för att erbjuda enastående pensionsplanstjänster åt små och medelstora företag i USA. De tillhandahåller innovativa, skräddarsydda investeringslösningar, administrativt stöd, personlig utbildning med mera för sponsorerna och medlemmarna av pensionsplanerna. Läs mer om Fisher 401(k) Solutions här: Fisher Investments : 401(k) Solutions for Small and Medium size Businesses.

Rådgivarna valdes ut baserat på kriterier som förvaltat 401(k)-kapital, specialisering inom 401(k)-området, tillväxttakt och deltagarfrekvens i pensionsplanerna.

*Per 2021-06-30

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.