En av de 10 främsta registrerade investeringsrådgivarna i USA

Utdelat av

InvestmentNews

Mottagare

Fisher Investments

Tilldelat år

2016–2021

I juli 2021 utsågs Fisher Investments till en av de 10 främsta helt avgiftsbaserade registrerade investeringsrådgivarna i USA av InvestmentNews. Fisher Investments rankades som nr 2 på listan, baserat på totalt förvaltat kapital.

Hela listan och information om bedömningskriterierna finns på: RIA Data Center - InvestmentNews.

InvestmentNews är en veckotidning för finansiella rådgivare med viktiga branschnyheter och -analyser. Hela 2 756 företag med huvudkontor i USA var kvalificerade för tidningens lista över registrerade investeringsrådgivare, baserat på uppgifter registrerade hos Securities and Exchange Commission i USA per juli 2021. Rådgivningsföretagen måste bland annat vara helt avgiftsbaserade, baserade i USA och oberoende av mäklarfirmor. Hela listan och information om bedömningskriterierna finns på: RIA Data Center - InvestmentNews. Varken Fisher Investments eller dess koncernbolag betalar för att kandidera till eller belönas med det här priset. Mer information finns på: RIA Data Center - InvestmentNews.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.