Swiss Sustainable Funds Award – kategorin USA-aktier

Utdelat av

Swiss Sustainable Funds Award

Mottagare

Fisher Investments Institutional Group

Tilldelat år

2021

Fisher Investments vann första pris i kategorin USA-aktier för dess strategi US Small Cap Core Equity ESG vid Swiss Sustainable Funds Awards 2021. Det här priset delas ut till den bäst presterande USA-aktiestrategin som har mest fokus på socialt ansvarsfulla investeringsmetoder. Vinnarna i Swiss Sustainable Funds Awards väljs ut av en oberoende kommitté som utvärderar fonder och kapitalförvaltare baserat på kvalitativa och kvantitativa faktorer, inklusive investeringsprocesser, hållbarhetsmål, förvaltningsteamets kvalitet och resultathistoriken.

”Vi är stolta över att vinna det här priset, som är ett erkännande av vårt företags orubbliga engagemang i hållbar investering och sporrar våra team när vi fortsätter att bygga ut vår ESG-kapacitet under de kommande åren”, säger Justin Arbuckle, Fisher Investments senior vice vd för Institutional. Han fortsätter: ”Ansvarsfull investering har hög prioritet hos Fisher Investments. Vår globala top-down-investeringsprocess är väl lämpad för ESG-integrering eftersom de mest utbredda ESG-investeringsfaktorerna ofta kommer in på makronivå.”

Fisher Investments vd Damian Ornani säger: ”Vi är hedrade över att vinna det prestigefyllda priset från Swiss Sustainable Funds Award. Fisher Investments har länge trott på att samarbeta med kunderna för att utveckla strategier som uppfyller deras finansiella, miljömässiga och sociala mål. Det här priset är ett kvitto på det enorma arbete som våra medarbetare gör för våra kunder.”

Det här priset delas ut till den bäst presterande USA-aktiestrategin som har mest fokus på socialt ansvarsfulla investeringsmetoder. Vinnarna i Swiss Sustainable Funds Awards väljs ut av en oberoende kommitté som utvärderar fonder och kapitalförvaltare baserat på kvalitativa och kvantitativa faktorer, inklusive investeringsprocesser, hållbarhetsmål, förvaltningsteamets kvalitet och resultathistoriken.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.