Vinnare av priset Candidate Experience (CandE)

Utdelat av

Talent Board

Mottagare

Fisher Investments

Tilldelat år

2020

År 2020 meddelade Talent Board – den första ideella analysorganisationen med fokus på att främja goda kandidatupplevelser – vinnarna av deras pris 2020 Global Candidate Experience Award (CandE). Fisher Investments rankades på 24:e plats av 55 vinnare i Nordamerika. De 55 vinnarna gav över tiotusen jobbkandidater en exemplarisk kandidatupplevelse enligt kandidaternas svar på frågor om fyra centrala faktorer:

  • Mycket positiv kanditatupplevelse överlag
  • Extremt troligt att kandidater söker jobb där igen
  • Extremt troligt att kandidater rekommenderar andra att söka jobb där
  • Kandidater uppger att de är villiga att utöka affärsrelationen med arbetsgivaren genom att ansöka igen, rekommendera andra, och köpa varor eller tjänster där så är tillämpligt.

Talent Board, en ideell organisation med fokus på främjande och jämförande analyser av goda kandidatupplevelser, genomför en heltäckande utvärdering och dataanalys som består av en arbetsgivarenkät och en riktad kandidatenkät.

Fisher Investments betalade en nominell avgift för att delta i programmet. Mer information finns på: The CandE Winners - Talent Board.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.