Top Workplaces

Fisher Investments och dess koncernbolag kan med stolthet meddela att vi har erhållit flera Top Workplaces-priser. Följ länkarna nedan för mer information:

Top Workplaces samarbetar med Energage, en medarbetarundersöknings- och konsultbyrå i Philadelphia (USA) för att avgöra vilka som är de främsta arbetsplatserna inom olika branscher i USA. Resultatet är enbart baserat på enkätsvar från anställda. Mer information om Top Workplaces finns här: Top Workplaces powered by Energage.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.