The Dallas Morning News Top 100 Places to Work logo

Top 100 Places to Work

Utdelat av

Dallas Morning News

Mottagare

Fisher Investments

Tilldelat år

2018, 2022

Fisher Investments utnämndes till ett av de 100 bästa ställena att arbeta på 2022 i Dallas-Fort Worth-området (Texas, USA) av Dallas Morning News. Fisher Investments fick även ett hedersomnämnande för bäst förmåner. Dallas Morning News och Energage, en arbetsplatsundersökningsfirma, utvärderar anonyma enkätsvar från anställda på organisationer i regionen för att ta fram listan. Listan lyfter fram organisationer som främjar en sund arbetsplatskultur. ”Främjandet av en sund, positiv arbetsmiljö för våra medarbetare är centralt i vårt arbete med att hjälpa fler kunder med deras investeringsmål”, säger Fisher Investments vd Damian Ornani. Han fortsätter: ”Vi är stolta över att få erkännande för våra förmåner och som ett av de bästa ställena att arbeta på i Dallas-Fort Worth-området.” Fisher Investments kvalificerade sig till listan över de 100 bästa ställena att arbeta på baserat på anonyma enkätsvar från företagets medarbetare i Dallas-området. Energages Top Workplaces-enkät mäter 15 aspekter av organisationens arbetsplatskultur. Höga poäng tyder på en sund och produktiv kultur med engagerade medarbetare.

Listan är enkom baserad på enkätsvar från medarbetarna. Enkäterna genomförs av en tredje part, arbetsplatsundersökningsföretaget Energage, LLC. Den anonyma enkäten omfattar 15 kulturdrivkrafter som är avgörande för alla organisationers framgång. Priset är öppet för alla företag med minst 150 anställda i USA där minst 35 procent av de anställda svarar på arbetsplatsenkäten. Företagen med högst snittpoäng överlag (jämfört med företag av liknande storlek i regionen) kvalificerar sig till listan över de främsta arbetsplatserna - https://topworkplaces.com/resources/national-top-workplaces-methodology/. Varken Fisher Investments eller dess koncernbolag betalar för att kandidera till eller belönas med det här priset. Mer information finns på: https://topworkplaces.com/company/fisher-investments/.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.