Top 100 Places to Work

Pris från

Dallas Morning News

Recipient

Fisher Investments

Tilldelat år

2018

Fisher Investments utnämndes till ett av de 100 bästa ställena att arbeta på 2018 i Dallas-Fort Wort-området (USA) av Dallas Morning News. Den prestigefyllda listan tas fram av det oberoende arbetsplatsundersökningsföretaget Energage, baserat på anonyma svar från medarbetare på hundratals av regionens största arbetsgivare.

”Vi är stolta över att utses till en av de bästa arbetsplatserna av våra medarbetare i Dallas Forth Worth-området”, säger en representant för företaget. ”Vårt kontor i Plano har bara varit öppet i lite drygt ett år, och det här erkännandet inspirerar oss när vi fortsätter att växa och betjäna fler kunder i regionen.”

Fisher Investments är en ledande kapitalförvaltningsfirma med tiotusentals privatkunder och institutionella kunder världen över. Kontoret i Plano, Texas, USA öppnade i september 2017 för att ge utrymme för företagets snabba tillväxt.

Den prestigefyllda listan tas fram av det oberoende arbetsplatsundersökningsföretaget Energage, baserat på anonyma svar från medarbetare på hundratals av regionens största arbetsgivare.

Dallas Morning News samarbetar med Energage, en medarbetarundersöknings- och konsultbyrå i Philadelphia, USA, för att avgöra vilka som är de främsta arbetsplatserna i Dallas-Fort Worth, USA. Resultatet är enbart baserat på enkätsvar från medarbetare. Vem som helst kan nominera kandidater till det här priset. Mer information finns på: Top 100 Places to Work: Fisher Investments och The 2018 Top 100 Places to Work.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.