Top Workplace Financial Services

Utdelat av

Top Workplaces

Mottagare

Fisher Investments

Tilldelat år

2021

Fisher Investments har erhållit två nya Top Workplace-priser för 2021: Top Workplaces USA och Top Workplaces Financial Services. Detta är det första året som dessa nationella priser har delats ut.

Top Workplaces är det ledande programmet för erkännande av arbetsgivare i USA. Priset Top Workplaces USA lyfter fram organisationer som har starka band med sina medarbetare och en stark framgångskultur. Priset Top Workplaces Financial Services lyfter fram företag i finanstjänstebranschen som uppfyller eller överträffar normerna för Top Workplaces och verkar för en enastående kultur. Vinnarna tillkännagavs under den virtuella Top Workplaces 2021-galan som hölls den 27 januari 2021.

”Vi är stolta över att få de här två nya Top Workplaces-priserna och det erkännande det innebär, inte bara i vår bransch utan bland andra ledande organisationer i USA” säger Fisher Investments’ vd Damian Ornani. ”De här priserna är ett kvitto på vårt arbete med att främja en sund arbetsplatskultur som stöttar våra medarbetares framgång när de bygger upp givande karriärer hos Fisher.”

Bägge priserna delades ut baserat på feedback från en regional enkät som många av firmans medarbetare baserade i Washington, Kalifornien och Texas deltog i under februari 2020. Arbetsplatsenkäten mäter 15 kulturdrivkrafter indelade i fyra teman. Höga poäng tyder på en sund organisation, mer engagerade medarbetare och bättre verksamhetsresultat. Företagen med högst poäng överlag, jämfört med företag av liknande storlek i regionen, kvalificerade sig för Top Workplaces-priset.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.