Fisher Investments finns med på Financial Times
Top 300-lista för fjärde året i rad

Pris från

Financial Times

Utmärkelse

Top Financial Advisers

Tilldelat år

2014, 2015, 2016, 2017


Fisher Investments har nöjet att meddela att bolaget för fjärde året i rad finns med på Financial Times lista Top 300 Registered Investment Advisers. Syftet med listan är att förteckna de bästa registrerade investeringsrådgivarna i USA.

Detta är den fjärde årliga Top 300-listan. Financial Times (även kallat FT) tar fram listan i samarbete med Ignites Research för att ge läsarna en aktuell bedömning av amerikanska investeringsrådgivare. I en kommentar säger FT att man ”siktade på att ge en bild av de ledande finansiella rådgivare som skulle vara tillräckligt bra för Financial Times välutbildade och skarpa läsare”.

De registrerade investeringsrådgivare som uppfyller en uppsättning minimikriterier inbjuds ansöka om att komma i fråga för listan. De sökande bolagen bedöms sedan på sex olika faktorer: förvaltade tillgångar, de förvaltade tillgångarnas tillväxt, antal år firman funnits, nyckelpersoners branschcertifieringar, tillgänglighet på nätet samt regelefterlevnadshistorik. Inga avgifter eller annan ersättning tas ut av de sökande. Bolagen på FT Top 300 är inte rankade utan presenteras bara som de allra främsta bland tillgängliga rådgivare. 2017 års lista omfattar rådgivare från 37 delstater samt Washington D.C. Det genomsnittliga bolaget på årets lista har 24 års erfarenhet och 2,7 miljarder amerikanska dollar i förvaltade tillgångar.

– Vi är stolta över att finnas med på FT Top 300-listan för fjärde året i rad. Detta speglar vårt åtagande att leverera lämpliga lösningar för våra kunder och skapa en bättre investeringsmiljö. Det är även en ära att konsekvent få ett sådant erkännande av Financial Times, en av världens ledande organisationer för affärsnyheter, kommenterar Fisher Investments VD, Damian Ornani.

Att göra investeringar på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns inga garantier för att hela eller något av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Värdet av investeringarna och deras avkastning kommer att fluktuera med de globala aktiemarknaderna och de internationella valutakurserna.