A Top Adviser

Utdelat av

Financial Times

Mottagare

Fisher Investments

Tilldelat år

2014–2020

Fisher Investments kom med på Financial Times topp 300-lista över investeringsrådgivare för sjunde året i rad 2020. År 2020 var även det sjunde året som Financial Times topp 300-lista publicerades. Syftet med listan är att lyfta fram branschens främsta investeringsrådgivarfirmor i USA.

Financial Times bjuder in investeringsrådgivare som uppfyller vissa minimikriterier till att ansöka om att kandidera till listan. Kandidaterna bedöms sedan enligt sex breda faktorer: förvaltat kapital, kapitaltillväxt, antal år i branschen, nyckelpersoners branschcertifieringar, tillgänglighet på nätet samt efterlevnadshistorik. Inga avgifter eller andra motprestationer krävs för att kandidera till topp 300-listan.

Fisher Investments’ VD Damian Ornani säger: ”Vi är stolta över att än en gång ha lyfts fram av Financial Times som en ledande investeringsrådgivare. Vårt fokus har alltid varit att sätta våra över 140 000* kunders intressen främst, och att hjälpa dem nå sina finansiella mål. Att tas med på Financial Times’ 300-lista är ett kvitto på hur vi betjänar våra kunder, strukturerar vår verksamhet och tar oss an investering och pensionsplanering.”

*Per 2023-09-30. Omfattar Fisher Investments och dess dotterbolag.

Rådgivarna utvärderades baserat på förvaltat kapital, kapitaltillväxt, antal år i branschen, branschcertifiering av nyckelmedarbetare, tillgänglighet online och efterlevnadshistorik.

Financial Times (FT) bjuder in registrerade investeringsrådgivare som uppfyller vissa minimikriterier till att ansöka om att kandidera till listan Top 300 Financial Adviser. Kandidaterna bedöms enligt sex breda faktorer: förvaltat kapital, kapitaltillväxt, antal år i branschen, nyckelpersoners branschcertifieringar, tillgänglighet på nätet samt efterlevnadshistorik. Mer information finns på: https://www.ft.com/content/6a45556e-6c21- 4770-bc94-468fee0de563.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.