A Trusted Investment Firm

Pris från

investor.com

Recipient

Fisher Investments

Tilldelat år

2020

investor.com har utnämnt Fisher Investments till en tillförlitlig investeringsfirma (A Trusted Investment Firm). investor.com är en webbplats med konsumentrådgivning som hjälper amerikaner att hitta tillförlitliga finansrådgivare. investor.com har analyserat uppgifter om nästan 700 000 investeringsrådgivare med hjälp av uppgifter från Securities Exchange Commission (SEC) och Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), två tillsynsmyndigheter för finansmarknaden i USA.

investor.com:s Trust-algoritm söker igenom uppgifter som bland annat intressekonflikter, etablerad historik, förvaltat kapital och disciplinära åtgärder. Information om kriterierna som används av Trust-algoritmen finns här: investor.com Trust Algorithm | investor.com.

Det här erkännandet är baserat på investor.com:s Trust-algoritm, som använder uppgifter från SEC och FINRA (tillsynsmyndigheter för finansmarknaderna i USA).

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.