A Trusted Investment Firm

Utdelat av

investor.com

Mottagare

Fisher Investments

Tilldelat år

2020

investor.com har utnämnt Fisher Investments till en tillförlitlig investeringsfirma (A Trusted Investment Firm). investor.com är en webbplats med konsumentrådgivning som hjälper amerikaner att hitta tillförlitliga finansrådgivare. investor.com har analyserat uppgifter om nästan 700 000 investeringsrådgivare med hjälp av uppgifter från Securities Exchange Commission (SEC) och Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), två tillsynsmyndigheter för finansmarknaden i USA.

investor.com:s Trust-algoritm söker igenom uppgifter som bland annat intressekonflikter, etablerad historik, förvaltat kapital och disciplinära åtgärder. Information om kriterierna som används av Trust-algoritmen finns här: investor.com Trust Algorithm | investor.com.

investor.com:s granskningar, åsikter, betyg, rankningar och tillhörande erkännanden är baserade på information som tillhandahålls direkt eller å den granskade registrerade investeringsrådgivningsfirmans/finansexperten och/eller hämtade från offentliga databaser hos Securities Exchange Commission (SEC) och Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), två tillsynsmyndigheter för finansmarknaden i USA. Den registrerade investeringsrådgivningsfirmans/finansexpertens deltagande i investor.com:s granskning, inklusive eventuella erlagda avgifter för att göra anspråk på sin profil på investor.com, påverkar inte på något vis investor.com:s granskningar, åsikter, betyg, rankningar och tillhörande erkännanden och är ingen indikation på eller garanti för den granskade firmans/expertens framtida resultat. Se investor.com för ytterligare upplysningar, inklusive om investor.com:s Trust-algoritm. För att dela ut certifieringen ”Trusted Investment Firm” använder investor.com sin Trust-algoritm för att gå igenom offentliga uppgifter insamlade från SEC och FINRA om faktorer som intressekonflikter, verksamhetens historik, förvaltat kapital, disciplinära åtgärder med mera. Information om kriterierna som används av Trust-algoritmen finns här: https://investor.com/trust-algorithm. För att vara aktuell för den här certifieringen måste Fisher Investments och övriga deltagare betala en deltagaravgift, som täcker kostnaderna för utvärderingen och driftskostnaderna som hör till att visa certifieringen på investor.com:s webbplats. Mer information finns på investor.com och https://investor.com/rias/fisher-investments-107342.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.