Top Workplaces 2020: Best in Category

Pris från

The Oregonian

Recipient

Fisher Investments

Tilldelat år

2017–2020

Fisher Investments var med på The Oregonians lista över de främsta arbetsplatserna i Oregon och sydvästra Washington (USA) 2020 för fjärde året i rad.

”Fisher Investments är stolta över att än en gång ha utsetts till en av de främsta arbetsplatserna i regionen”, säger Damian Ornani, vd. ”Våra engagerade medarbetare driver företagets framgångar och gör det möjligt för oss att tillhandahålla enastående service till våra kunder världen över. Vi satsar stort på våra medarbetare och är stolta över att skapa en arbetsmiljö där de kan uträtta stordåd och bygga givande, livslånga karriärer.”

Den ledande kapitalförvaltaren Fisher Investments har huvudkontoret i Camas, Washington, USA och kontor och kunder världen över. Priset Top Workplaces är baserat på anonym återkoppling från företagets medarbetare i Camas.

Företaget växer snabbt och rekryterar medarbetare till många av kontoren världen över. Lediga tjänster utlyses på https://www.fishercareers.com/. Det behövs ingen examen inom ekonomi eller finans – företaget välkomnar sökande från alla yrkes- och studiebakgrunder.

Priset baserades på medarbetares bedömning av påståenden om företagets förmåner i Top Workplaces-enkäten 2020.

Sedan 2011 samarbetar The Oregonian/OregonLive med Energage, en medarbetarundersöknings- och konsultbyrå i Philadelphia (USA) för att avgöra vilka som är de främsta arbetsplatserna i Oregon och sydvästra Washington (USA). Resultatet är enbart baserat på enkätsvar från medarbetare. Mer information finns på: 8 large Oregon and SW Washington employers honored as Top Workplaces in 2020.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.