Top Workplaces in Oregon and SW Washington

Utdelat av

The Oregonian

Mottagare

Fisher Investments

Tilldelat år

2017-2022

Fisher Investments togs med på The Oregonians lista över de främsta arbetsplatserna i Oregon och sydvästra Washington (USA) 2022, sjätte året i rad. Fisher Investments placering på listan är baserad på anonyma enkätsvar från företagets medarbetare i området.

”Vi är stolta över att utnämnas till en av de främsta arbetsplatserna för sjätte året i rad”, säger Fisher Investments vd Damian Ornani. ”Våra medarbetare driver vår framgång och gör det möjligt för oss att tillhandahålla enastående service till våra kunder världen över. Det här priset är ett kvitto på vårt arbete med att främja en välkomnande arbetsplatskultur där varje medarbetare kan växa och bygga en livslång karriär.”

I enkäten mäts aspekter av arbetsplatskulturen, som medarbetarnas engagemang, förtroende för företagsledningen, fortbildning och förmåner. Höga poäng tyder på en sund kultur, mer engagerade medarbetare och bättre verksamhetsresultat. Företagen med de högsta poängen överlag i varje storlekskategori kvalar in på listan över de främsta arbetsplatserna.

Priset baserades på medarbetares bedömning av påståenden om företagets förmåner i enkäten 2022.

Sedan 2011 samarbetar The Oregonian/OregonLive med Energage, en medarbetarundersöknings- och konsultbyrå i Philadelphia (USA) för att avgöra vilka som är de främsta arbetsplatserna i Oregon och sydvästra Washington (USA). Resultatet är enbart baserat på enkätsvar från medarbetare. Fisher Investments betalade inte någon avgift för att delta i den här pristävlingen. Mer information finns på: https://www.oregonlive.com/topworkplaces/2022/09/here-are-the-20-best-large-employers-in-oregon-and-sw-washington-top-workplaces-2022.html

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.